DKE 7. r.

TEDEN: 25. 5. 2020 - 31. 5. 2020
URA: 17, 18

Pozdravljeni, najprej vam čestitam za zelo uspešno reševanje kviza ocenjevanja, s katerim ste pridobili oceno pri DKE. 
Ocena, pridobljena iz kviza ocenjevanja je lahko edina ocena v času na daljavo in tudi edina ocena pri DKE v šolskem letu. Kdor bi želel izboljšati oceno, lahko do 8. 6. 2020 v skladu z zapisanimi kriteriji izdela katerikoli dodatni izdelek, ki sem vam jih ponudila na blogu.
Kot nam obetajo, bomo morda že v danes izvedeli, ali se letos še vidimo v šoli ali ne. Če bi morda dobili navodila, da pridete v šolo, potem prosim OBVEZNO prinesite s seboj vaš učbenik in zvezek, s katerima bomo nadaljevali.

Na morebitno skorajšnje snidenje? :)

Danes se bomo ozaveščali o pomembnosti dialoga med različnimi in o večkulturni oziroma medkulturni družbi. V učbeniku boste prebrali besedila od strani 60 do 66 in odgovorili na vprašanja na strani 62, 63, 64 in 65. Če kakšnega vprašanja kljub pazljivemi branju ne boste znali rešiti ali pa si ne boste mogli vzeti dovolj časa za podrobnejše raziskovanje, ga lahko izpustite. Ob vhodu v našo šolo je na steni velik grafit naše bivše učenke, ki se glasi: "I was born to be different. Please, accept me." ("Rojena sem bila, da sem drugačna. Prosim, sprejmite me") Njen slogan je bil izbran za najboljši slogan izmed vseh učencev in učenk ljubljanskih šol, ki so tisto leto razmišljali o strpni in nestrpni družbi. Kaj mislite, da vam grafit sporoča?
Na spodnjih povezavah si oglejte sporočilne filme, ki so jih naši učenci posneli pred nekaj leti. Razmislite o globini njihovih sporočil.
TEDEN: 18. 5. 2020 - 24. 5. 2020


URA: 15, 16
Pozdravljeni,
danes boste pisali kviz ocenjevanja in njegov rezultat bo predstavljal vašo pisno oceno iz DKE v času učenja na daljavo. Glede na to, da ste pisali že dve preverjanji znanja in ste tudi utrjevali snov, sem prepričana, da vam bo šlo dobro. Zberite se in natančno preberite vprašanja, preden boste kliknili odgovor. Na začetku kviza se vpišite z VZDEVKOM, ki ste ga do sedaj uporabljali na blogu ali IMENOM IN PRIIMKOM. Časa imate dovolj tudi za premislek in ne hitite brez potrebe. Na levi strani vas bo čas opozarjal, kdaj morate zaključiti posamezno vprašanje, na desni pa s klikom na puščico izberete naslednje vprašanje. Čas, ki razvršča učence glede na hitrost reševanja in se vam bo prikazoval, je popolnoma nepomemben in v nobenem primeru ne bo vplival na vašo oceno. Štejejo samo pravilno rešeni odgovori, torej procent uspešnosti reševanja. Kviz ocenjevanja lahko rešite kadarkoli tekom dneva, vendar OBVEZNO danes do 23.00, ker kasnejše reševanje ne bo več mogoče. Računalnik je v preteklosti zaznal, da ste nekateri poskušali reševati kvize preverjanja večkrat, kar sicer lahko predstavlja vajo, danes pa, ko predstavlja kviz ocenjevanje, večkratno reševanje ni dovoljeno in bom upoštevala samo prvi poskus. Vaše pisne ocene boste že jutri videli v e-asistentu. Bodite pošteni do mene in do sebe in brez bližnjic pokažite znanje, ki ste ga pridobili. Zanesite se nase in ne uporabljajte pripomočkov. Želim vam zelo uspešno reševanje kviza ocenjevanja, ki vas že čaka na spodnji povezavi. 
Ocena, pridobljena iz kviza je lahko edina ocena v času na daljavo in tudi edina ocena pri DKE v šolskem letu. Kdor bi želel izboljšati oceno, lahko do 8. 6. 2020 v skladu z zapisanimi kriteriji izdela katerikoli dodatni izdelek, ki sem vam jih ponudila na blogu.
Bernarda
NALOGA:
Steretipi in predsodki
Potem, ko se boste dobro pripravili na kviz ocenjevanja in ga rešili, si vzamite čas in naredite naslednje naloge.
V zvezek napišite naslov Steretipi in predsodki in v učbeniku preberite besedila od strani 55-59 in razmislite o odgovorih na vprašanja, ki so zapisan ob posameznih besedilih. Teh ni potrebno zapisati, vsekakor pa nanje odgovorite v mislih. Naredite karjši povzetek snovi ali miselni vzorec. Odgovore na strani 59 zapišite v zvezek. 
S klikom na spodnje povezave si oglejte še nekaj posnetkov. Na prvem posnetku si oglejte pesem, ki jo izvaja bivši učenec naše šole Jose.
Pred par leti smo z reperjem Zlatkom in migranti iz različnih držav snemali njegovo video priredbo Žive naj vsi narodi in morda boste prepoznali dva izmed naših bivših učencev. 
Za boljše razumevanje si lahko ogledate v sklopu medpredmetne povezave z angleščino še posnetek na spodnji povezavi.
BOYS AND GIRLS ON STEREOTYPES

TEDEN: 11. 5. 2020 - 17. 5. 2020
URA: 13, 14

Pozdravljeni,

Glede na to, da je danes prvi dan, ko že lahko rešujete 2. kviz preverjanja znanja iz DKE, na voljo pa imate še par dni do sobote zvečer, sem se odločila, da bomo ta teden samo eno šolsko uro posvetili novi snovi, eno pa boste lahko še namenili ponavljanju in utrjevanju snovi, ki jo boste reševali v 2. kvizu preverjanja znanja. 

Za vse, ki ste spregledali, da sem vam, kot sem obljubila, že v petek preko povezave na koncu zadnje snovi posredovala vprašanja za ponavljanje in utrjevanje pred preverjanjem, bom ta vprašanja še enkrat objavila danes na koncu današnje snovi. Temeljito jih preberite, poiščite odgovore s pomočjo pripisanih označenih strani v učbeniku ter utrdite svoje znanje pred začetkom reševanja 2. kviza preverjanja znanja iz DKE. 

Povezavo do 2. kviza preverjanja znanja boste našli na koncu vprašanj za ponavljanje in utrjevanje in je rumenkasto obarvana. S klikom nanjo se vam bo odprl kviz, kamor tako kot zadnjič vpišete vzdevek ali ime IN priimek ter ga rešite. Časovnico sem naravnala tako, da boste imeli več časa kot zadnjič in si lahko vzamete več časa za razmislek. 

2. kviz preverjanja znanja bo odprt do sobote, 16. 5.2020 do 23.00. Kasneje ga ne bo več možno reševati, zato poskrbite, da ga boste najkasneje do tedaj rešili. 

Naslednji teden vas čaka že ocenjevanje znanja, ko boste vsi pridobili pisno oceno pri predmetu DKE, tako da boste rešili kviz ocenjevanja znanja. Reševanje kviza ocenjevanja znanja bo možno samo en dan in sicer v sredo, 20. 5. 2020. Na ta dan bo kviz bo odprt od jutra do večera do 23.00. Nikakor ga ne smete pozabiti rešiti. Po vsakem kvizu preverjanja utrdite tista znanja, za katera ste s pomočjo kviza preverjanja ugotovili, da še niso utrjena. Vprašanja v kvizu ocenjevanja bodo odražala znanje, ki ga boste že preverjali v prejšnjih kvizih, zato je pomembno, da se potrudite za vsak kviz, ker vam uspešno reševanje kvizov preverjanja zagotavlja tudi uspešnejše reševanje kviza ocenjevanja. 
Želim vam prijeten teden in veliko uspeha pri reševanju 2. kviza preverjanja znanja.
Bernarda

NALOGA:
Preverjanje znanja
Človeške različnosti

1. U str. 33. Kaj so konflikti?

2. U str. 33. Zakaj se pojavljajo konflikti?

3. U str. 34.  Opišite 3 različne načine reševanja konflikta. Kateri je najboljši in zakaj?

4. U str. 34.Katera znanja in spretnosti potrebujemo za uspešno reševanje konfliktov?

5. U str. 36, 37. Na primerih odnosov predstavite zlorabo, nasilje, diskriminacijo.

6. U str. 37. Naštejte nekaj najpogostejših oblik nasilja, ki ga nad otroki izvajajo odrasle osebe.

7. U str. 38. Ali so naslednji trije stavki povezani? Pojasnite svoj odgovor. Vsaka ptica poje tako, kakor ji je zrasel kljun. Najpogostejši dejavniki za razvoj nenasilnega obnašanja so povezani z vzgojo v družini, vrtcu, šoli, vrstniški skupini itd.. Iz malega raste veliko.

8. U str. 38. Zakaj je treba o nasilju spregovoriti, ne pa o njem molčati?

9. U str. 39. Na primeru pojasnite, na kakšen način je vaša svoboda omejena s svobodo drugih.

10. U str. 39. »Svoboda je omejena z naravnimi in drugimi zakoni, pravili in dogovori, ni podarjena ali večna, lahko se jo tudi izgubi.« Razmislite o trenutni situaciji pandemije v Sloveniji, njenem vplivu na vaše življenje v zadnjih tednih ter o tem, kdo v naši državi ni svoboden in zakaj ne. V katerih primerih država svojim državljanom upravičeno omeji ali celo odvzame svobodo, ne da bi kršila človekove pravice?

11. U str. 40. Kako se imenuje temeljni dokument na področju človekovih pravic? Kateri dve konvenciji, ki se na nanašata na človekove/otrokove pravice poznaš? Zakaj sta nastala ta dva dokumenta? Ali ju je Slovenija podpisala?

12. U str. 42. Kašna je razlika med deklaracijo in konvencijo?

13. U str. 94. Preberite povzetek dokumenta iz Splošne deklaracije človekovih pravic. Navedi vsaj pet človekovih pravic, ki izhajajo iz omenjenega dokumenta. Na primeru opišite kršenje ene izmed njih. Ali ste tudi vi ali kakšni vaši znanci že bili soočeni s kršenjem tega dokumenta? Kdo v naši državi mora glede na zakonodajo Republike Slovenije spoštovati človekove in otrokove pravice?

14. U str. 94, 95. Preberite povzetek dokumenta iz Konvencije o otrokovih pravicah. Navedite vsaj tri otrokove pravice, ki izhajajo iz omenjenega dokumenta. Na primeru opišite kršenje ene izmed njih.

15. U str. 42. Kateri mednarodni dan vsako leto obeležujemo 10. decembra?

16. U str. 43. Navedite primer, ki prikazuje, da vsaka pravica že sama po sebi vključuje odgovornost.

17. U str. 44. Kaj pomeni, da obstaja konflikt pravic v eni osebi ali med osebami?

18. U str. 46. Naštejte vsaj 5 institucij, ki jih je za pomoč otrokom v primeru kršenja človekovih pravic ustanovila država.

19. U str. 46, 47. Kako moramo ravnati v primeru, če postanemo žrtev nasilja oziroma, ko prepoznamo kršenje človekovih pravic? Naštejte vsaj 3 možnosti, kje lahko poiščete pomoč in s kom lahko o tem spregovorite?

20. Zakaj mora po vašem mnenju, kljub zakonodaji Republike Slovenije, ki ščiti vse svoje državljane, vsak posameznik biti vedno pozoren, da prepozna kršenje človekovih pravic in na kršenje ustrezno reagirati?


Človeške različnosti

V zvezek prepišite zgornji naslov ter spodnji odstavek.


Nepoznavanje različnosti med ljudmi in nepoznavanje njihovega izvora lahko povzroča velike težave ali celo spore med njimi. Danes boste malo podrobneje spoznavali in raziskovali te razlike, ki jih med drugim lahko delimo na: telesne, jezikovne, verske, družbene, spolne, kulturne in starostne razlike med ljudmi.

·        Telesne razlike
·        Jezikovne razlike
·        Verske razlike
·        Družbene razlike
·        Spolne razlike
·        Kulturne razlike
·        Starostne razlike


Telesne razlike

Te razlike so najbolj opazne (barva oči, kože, barva las, velikost, oblika telesa). Še pred dobrega pol stoletja so znanstveniki verjeli, da obstajajo višje in nižje razvite rase. Rasistične teorije temeljijo na bioloških razlikah med ljudmi, marsikatere izmed njih pa so v preteklosti skušale dokazati, da se rase med seboj razlikujejo tudi po sposobnostih, inteligenci, moralnih vrlinah itd. Rasizem, ki temelji na predsodkih o rasnih razlikah med ljudmi, se izraža v vedenju, diskriminaciji in dejanjih. Na podlagi takih pojmovanj in rasističnega preganjanja so v 19.  in 20. stoletju tako v Evropi kot v svetu trpele številne generacije ljudi.


Evropska unija prepoveduje razločevanje na podlagi rase, kajti danes vemo, da so vsi ljudje pripadniki enotne človeške rase. Velike razlike v telesni zgradbi in barvi kože, oči, las so lahko vidne tudi med posamezniki in ne le med skupinami. Danes vemo, da za rasizem ne obstaja nikakršen utemeljen razlog.

Jezikovne razlike

Na svetu živi preko 7 milijard ljudi, ki govorijo preko 6000, po nekaterih raziskavah pa celo preko 7000 jezikov. Največ ljudi na svetu govori mandarinščino, najbolj razširjen jezik po svetu pa je angleščina. Različnost človeških jezikov razumemo kot dediščino vsega človeštva, zato jih Evropska unija na svojem ozemlju ščiti in ohranja kot zakladnico, ki priča o preteklih načinih življenja. Zgodovinsko so se jeziki med seboj prepletali, si izposojali besedišče, se preoblikovali, nekateri so razvili tudi pisave, nekateri pa so ostali brez zapisa in so izumirali. Tudi znotraj velikih jezikov ljudje govorijo narečja.


Verske razlike

Vsa verstva imajo svoje nauke in resnice, skupno pa jim je to, da se sprašujejo o smislu življenja in smrti. Vsako izmed verstev je edinstveno in vernikom narekuje način življenja in vrednote. Nekatera verstva učijo, da je bogov več, druga, da je eden, nekatera ga primerjajo s človeško podobo, druga ne. Vsa pa večinoma poudarjajo tudi pravičnost, poštenost, sočutje do drugih in medsebojno razumevanje.


Družbene razlike

Ljudje v družbi nimajo enakega položaja. Družbeno vrednotenje nekaterih razlik med ljudmi vodi v neenako porazdelitev materialnih dobrin, življenjskih priložnosti, moči, privilegijev, ugleda in vpliva v družbi. Razlike med ljudmi se v modernem svetu povečujejo in revščina ter pretirano izobilje postajata resna družbena problema.
Bogastvo pa ni vezano le na materialni položaj človeka. Kdaj je človek bogat in kdaj reven, se lahko nanaša tudi na njegovo duhovno plat oziroma na osebnost.
Zaradi razlik imajo posamezni ljudje ali skupine boljši ali slabši družbeni položaj. Nekateri uživajo ugled zaradi poklicev, ki so v družbi cenjeni, neodvisno od njihovih osebnostnih lastnosti. Obratno, pa lahko človek pridobi ugled neodvisno od svojega poklica ali mesta v družbi zaradi svojih osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki so v družbi cenjene. Kaj ima večjo vrednost, je odvisno od vrednot, ki jih posameznik ima in ceni. Družbeni položaj nima nujno največjega vpliva na to, kako si predstavljamo življenje in kaj nam je v življenju najpomembnejše.


Spolne razlike

Te razlike se pojavljajo glede na spol posameznika. Določena stopnja neenakosti med ženskami in moškimi se kaže v skoraj vseh družbah. Neenako obravnavanje ljudi zaradi njihovega spola imenujemo spolna diskriminacija. Kaže se npr. pri sprejemanju na delovno mesto, spolnem nadlegovanju, nadlegovanju zaradi spolne usmerjenosti itd..


Kulturne razlike

Za človeštvo je značilna velika kulturna raznolikost. Vsaka človeška skupnost ima svojo kulturo, ki zajema človekovo delovanje in njegove dosežke. Ločimo snovno ali materialno kulturo (orodje, stavbe, predmeti…) in duhovno ali nematerialno kulturo (jezik, norme-pravila, vzorci obnašanja, verovanja, znanje, vrednotenje…). V pojem kulture sodijo tudi navade in običaji ljudi. Kultura se kot skupek vedenj, ustvarjalnosti in življenjskega sloga prenaša iz roda v rod. Kaže se v znanjih, stališčih, oblačilih, prehrani, umetnosti, navadah itd.. Kultura ni nekaj dokončnega, ampak se nenehno spreminja in na novo ustvarja.


Starostne razlike

Razlike ločijo tudi posameznike določenih starostnih skupin. Različne družbe jim pripisujejo različne družbene vloge (spomnite se npr. na svet starcev v Sparti). Starejši ljudje se včasih počutijo osamljeni ali odveč. Zelo je pomembno medgeneracijsko sodelovanje, saj starejše generacije s svojo modrostjo in izkušnjami lahko zelo veliko znanja posredujejo mladim, ti pa ga vračajo starejšim s svojo mladostno energijo, sposobnostmi, znanjem na področju napredne tehnologije in idejami ter zagnanostjo.


Slovenska in Evropska unija razlikovanje na podlagi telesnosti, spola in spolne usmerjenosti prepovedujeta, rasizem in druge oblike sovraštva do drugačnih pa sodno preganjata.


Zaradi razlik, ki naj bi človeštvo bogatile, je prihajalo in še prihaja do različnih diskriminacij, družbenih sporov, neredko tudi do vojn ali celo poskusov iztrebljanja celih narodov, kar imenujemo genocid. Več o tem se bomo učili pri predmetu zgodovina.

Odgovorite na vprašanja v učbeniku na strani 54.

Ob koncu si s klikom na povezavo oglejte še posnetek, ki so ga učenci in učenke OŠ Bičevje posneli pred leti z željo, da se spoštuje različnost ljudi. V posnetek so vključeni njihovi avtorski slogani, fotografije ter kratki filmi.


TEDEN: 4. 5. 2020 - 10. 5. 2020
URA: 11, 12

Pozdravljeni,
prvomajski prazniki so za nami in prav je, da sedaj  nadaljujemo s polnim elanom do uspehov v mesecu maju. Glede na to, da ste dobili prve informacije o tem, da boste letošnje šolanje najverjetneje končali na daljavo, se mi zdi pomembno, da nadaljujete z istim tempom dela, ki ga imate in ne izgubljate dragocenih trenutkov, saj bo šolskega leta zelo hitro konec.
Kot sem vam obljubila, vam bom sedaj natančneje razložila način in kriterije ocenjevanja za 7. r. pri predmetu DKE. Glede na vaše v večini primerov marljivo in vestno delo pričakujem, da boste z enakim tempom dela dosegli zelo dobre rezultate in s tem tudi visoke ocene. 

13. maja 2020 bomo pisali še drugo preverjanje znanja v obliki kviza ( v učbeniku od str. 33 do 48) , zato vam bom že ta petek, 8. 5. 2020 na konec današnje snovi dodala vprašanja za ponavljanje snovi in pripravo nanj. Drugi kviz preverjanja znanja bo odprt od jutranjih ur v sredo, 13. 5. 2020 do poznega večera v soboto, 16. 5. 2020.
Pisno ocenjevanje bo potekalo na enak način kot preverjanje znanja - v obliki kviza, vendar samo en dan in sicer v sredo 20. 5. 2020. Do kviza boste dostopali preko povezave na koncu vprašanj za ponavljanje in bo 20. 5. 2020 aktiven od jutra do poznega večera. 
V kvizih sem podaljšala čas pisanja, tako da boste v miru prebrali vsa vprašanja in odgovore in imeli čas za razmislek. 
Kriteriji pisnega in ustnega ocenjevanja ostajajo do konca šolskega leta enaki kot ob začetku, kriteriji ocenjevanja za dodatna dela pa veljajo samo za večji del obdobja v času pandemije v sklopu učenja na daljavo in sicer do vključno 8. 6. 2020. 

Pragovi med ocenami pri pisnem ocenjevanju znanja

0 - 44%
1
45 - 59%
2
60 - 74%
3
75 - 89%
4
90 - 100%
5


Do 8. 6. 2020 ostajajo na voljo različne možnosti dodatnih del, ki jih bom ocenila s samostojno oceno, če bodo ustrezala naslednjim kriterijem:

·     PPT predstavitev, ki vsebuje: ime in priimek; naslov predstavitve; najmanj 6 drsnic z obsegom besedila najmanj 300 besed, (brez naslovne in strani z viri); smiselno tematiko, vezano na obravnavano temo, ki ni dobesedno prepisana iz virov, ampak samostojno delo in prirejeno po virih; zapis vseh virov za fotografije, filmčke in besedila (v primeru internetnih virov zadostuje povezava).

·     Izdelava kviza ( izdelek vsebuje naslov, najmanj 15 vprašanj in ne ponavlja vprašanj že obstoječih kvizov in križank ter vključuje vse podatke: gesla, vprašanja, rešitve in je interaktiven ali pa napisan v Wordu- brez strokovnih in večjih pravopisnih napak).

·     Izdelava plakata. Plakat mora imeti naslov, biti razdelan na več krajših, preglednih besedil s ključnimi besedami in mora predvsem zadostiti vsebinskim ciljem ter vsebovati fotografije in risbe ter vse vire. Lahko si izberete katerokoli izmed tem, ki smo jih letos obravnavali. Plakat fotografirate in mi ga pošljete po e-mailu.
· 
·     Pri zaključni oceni bom upoštevala tudi vašo aktivnost in tedenska javljanja ter poročanja o delu, druga manjša dodatna dela, ki ste jih v času pandemije opravljali in mi jih pošiljali in izpolnjen ter urejen delovni zvezek, ki ga bom pregledala na daljavo po potrebi, predvsem, če bo kdo med oceno.

·     Načrtujem, da boste večinoma imeli v maju že pridobljene ocene pri predmetu DKE, pričakujem pa vaš trud do zadnjega dne. Želim vam lep teden, Bernarda

NALOGA: 

Pravice in odgovornosti ter njihova soodvisnost
Kršitve pravic in oblike pomoči

1.V zvezek zapišite spodnji naslov.


Pravice in odgovornosti ter njihova soodvisnost

Oglejte si kratki film ene izmed mednarodnih nevladnih organizacij v Sloveniji in njihov poziv k aktivnosti vsakega posameznika.


V učbeniku na strani 43 preberite dialog med pravico in odgovornostjo in razmislite, kako po vašem mnenju v vsakdanjem življenju v vaši okolici sobivata.

2. Svoje ugotovitve zapišite v zvezek. Razmislite tudi o svojih primerih pravic, ki ste jih kdaj uveljavljali in skušajte ugotoviti, s katerimi odgovornostmi so bile povezane.

Vsak pravica že sama po sebi vključuje odgovornost. Če ravnamo v skladu s svojo odgovornostjo, se izognemo sporom. Z odgovornostjo za lastna dejanja največkrat preprečimo morebitne spore, nasilje, diskriminacijo, zlorabe itd. ter omogočamo drug drugemu svobodno življenje.
Pri uresničevanju pravic moramo upoštevati, da smo različni, torej neenaki, pred zakonom pa enaki (enakopravni) in uživamo vsi iste pravice.

V učbeniku na strani 44 preberite primere konfliktov pravic in želja ter razmislite, kako bi primere vi rešili in kako bi argumentirali vaše odločitve.
V primeru konflikta pravic je potrebno razmisliti, kateri pravici je v dani situaciji najbolje dati prednost. Uresničevanje pravic od nas pogosto zahteva medsebojno usklajevanje.

3. Odgovorite na prvi dve vprašanji v spodnjem delu strani 44 in odgovore zapišite v zvezek.

Kršitve pravic in oblike pomoči

»Kršitve človekovih pravic kjerkoli je ogrožanje pravic vsepovsod«
(Martin Luther King, 1929-1968), afroameriški voditelj, borec za enakopravnost Afroameričanov v ZDA)
Kako si razlagate zgoraj zapisano izjavo?
Kakšno stališče je Martin Luther King zagovarjal o kršenju človekovih pravic?

Kršitve otrokovih pravic

4. Preberite tri odlomke člankov v učbeniku na strani 45, nato si oglejte povzetek izbranih členov Konvencije o otrokovih pravicah na strani 94 ter za vsakega izmed omenjenih treh člankov v zvezek zapišite, na katero pravico v Konvenciji se nanaša posamezno besedilo.

Najpogostejše oblike kršenja otrokovih pravic so: zanemarjanje, verbalno in psihično mučenje, spolno nadlegovanje, kršenje pravice do zdravega razvoja in izobraževanja (vključevanje otrok v delo, namesto šole ali v vojaške aktivnosti).

Oblike pomoči v primeru kršenja pravic

·        Za pomoč otrokom v primeru kršenja njihovih pravic, je država ustanovila mnoge institucije: centre za socialno delo, zavetišča-varne hiše, krizne točke, pomoč omogočajo tudi policija in sodišča. Na šolah nudi pomoč svetovalna služba. Delujejo tudi  telefoni za svetovanje in pomoč.


·        Zelo aktivno se s problematiko kršenja človekovih in otrokovih pravic ukvarja tudi varuh človekovih pravic- ombudsman.·        Država je v ta namen izdala več zakonov, med njimi Kazenski zakonik Republike Slovenije. Tudi civilna družba (npr. nevladne in neprofitne organizacije, sindikati, kulturne, verske skupine, človekoljubne in dobrodelne organizacije, naravovarstvene skupine, potrošniki, mediji, nestrankarska združenja itd.) je v zvezi s tem organizirala več društev in organizacij, npr. Združenje proti spolnem zlorabljanju, Beli obroč…

Kot vidite do kršenja pravic v Sloveniji nismo brezbrižni in imamo njihovo spoštovanje zapisano tudi v ustavi, najvišjem splošno pravnem dokumentu države. Kljub temu moramo biti nanje stalno pozorni in se na njihovo kršenje ustrezno odzvati.


V učbeniku na spodnjem delu strani 46 ter na zgornjem delu strani 4 preberite, kaj so o prepoznavanju kršenja človekovih pravic ter nujnosti reagiranja vsakega posameznika na te kršitve zapisale nekatere svetovno znane osebnosti.  

Martin Luther King: "Največja tragedija te dobe socialnih sprememb ni okrutnost slabih ljudi, ampak apatična tišina dobrih ljudi. " (opomba: apatičen - otopel, brez volje) 

Ne čakajte na voditelje. Storite to sami, človek človeku. (Mati Terezija, 1910-1997), katoliška redovnica, dobrotnica, Nobelova nagrajenka za mir)

5. Kako si razlagate zgoraj zapisani izjavi?  V zvezek zapišite s svojimi besedami, kaj sta Martin Luther King in Mati Tereza po vašem mnenju želela sporočiti.

6. V zvezek zapiši odgovore na vprašanja s strani 46 iz spodnje rubrike Dejavnost.


Vsakdo, ki prepozna kršitev pravic, mora o tem spregovoriti. V učbeniku na strani 47 si oglejte miselni vzorec nekaterih inštitucij, kjer lahko oseba, ki se ji kršijo pravice, poišče pomoč.

7. Oglejte si slovarček izrazov na strani 48 in v zvezek zapišite odgovore na prva 3 vprašanja na isti strani.

DODATNO: Poleg v uvodu naštetih dodatnih, neobveznih možnosti za dodatne dejavnosti in pridobitev še ene dodatne ocene, vas po vseh informacijah, ki jih imate do sedaj o otrokovih in človekovih pravicah, še dodatno spodbujam, da se v naslednjih tednih lotite čisto posebnega IZZIVA in opravite lastno raziskovalno delo. 

Raziskovalno delo na področju kršenja človekovih pravic - aktivno državljanstvo v boju za pravico do čistega in zdravega okolja v RS

Postanite raziskovalni novinarji. Morda lahko prav vi naredite spremembe v naši državi za spoštovanje pravice do čistega in zdravega okolja.
Naše okolje se spreminja. Žal ne na bolje. Iz dneva v dan je bolj uničeno. Vsi imamo pravico zdravega, čistega okolja, a kaže kot da se nekateri tega ne zavedajo.  Ali se vam osebno zdi ta pravica pomembna in zakaj jo je potrebno spoštovati? Večina politikov doma in v tujini jo ima v svojih programih, ki jih kot izjemno pomembno in prednostno nalogo predstavlja volivcem in se o njej v teoriji pogosto govori, dejstva v naravi pa govorijo drugače.
Po mediji vse pogosteje slišimo primere iz sveta, ko je kapital zmagal nad pravico do zdravega okolja in se onesnažuje manjša in večja področje naše zemlje, seka gozdove, prisilno seli cele skupnosti ljudi, posega v zaščitena naravna območja, brez vsakega nadzora izkorišča rudna bogastva, pogosto sicer revnih držav, katerih prebivalci na račun ekološke in socialne katastrofe pristajajo v vedno večji bedi, izkoriščevalci narave pa bogatijo na njen račun in na račun njenih prebivalcev. 
Tudi v našem domačem okolju lahko dnevno opazujemo ali vdihujemo posledice nespametnih odločitev in uničevanja okolice. Včasih dobivamo informacije, kot bi kdo želel namenoma obrniti naš pogled le do težav v tujini, za nas pa je dnevno pomembno tudi to, kaj lahko v domačem okolju naredimo za zaščito naših rek, zelenega okolja, zraka itd..
Kot raziskovalni novinarji boste iskali objektivne informacije in se ne boste pustili zavajati s podatki, ki niso preverjeni, ampak so razširjeni le z namenom, da pomirijo ljudi, ki živijo v izpostavljenem okolju. Raziščite s pomočjo verodostojnih virov z interneta, iz časopisov, vprašajte starše in druge v vaši okolici itd., kje v naši, prelepi Sloveniji, ki jo radi navzven prikazujemo kot eno najčistejših dežel sveta, obstajajo predeli in situacije, kjer se intenzivno in kontinuirano uničuje okolje in s tem zdravje ljudi, ki je po večinskem mnenju prebivalcev ena najvišjih vrednot Slovencev. 
Ob mnogih primerih, ki jih lahko sami najdete, navajam enega izmed njih - škodljivost sežiga odpadkov Anhovo,  kjer se izpostavlja zdravje ljudi in uničuje ena naših najlepših rek Soča. Sami poiščite konkretne kraje in primere v Sloveniji in poročajte o njihovi okoljski problematiki. Pravica do zdravega življenjskega okolja je temeljna človekova pravica, zato lahko izpostavite, da ste kot otroci še mladi in da si ne želite, da se vaše okolje uniči.
Ljudje, ki zagovarjajo uničevanje okolja kot stransko posledico nekih drugih, pogosto gospodarskih ciljev, se ne zavedajo dovolj drugih vrednot, ki so še pomembnejše od teh, ki jih sami zasledujejo. Katere sploh so tiste vrednote, ki so v življenju najbolj pomembne? Trenutna pandemija je pokazala razsežnosti globalnih in lokalnih vprašanj in dolgoročnosti vpliva človeka na okolje. V času pandemije virusa korone se je marsikje pokazalo in se je marsikdo zavedel, kaj je v življenju v resnici pomembno. V tem času ljudje na svoje presenečenje ugotavljamo, kako lahko brez nekaterih stvari mirno zdržimo in preživimo.
Za svoje raziskovalno delo lahko izberete tudi kakšno drugo temo, ki obravnava kršenje človekovih ali otrokovih pravic iz preteklosti ali sedanjosti. S pomočjo spleta poiščite primere, ki jih želite izpostaviti in jih raziščite na podoben način kot zgoraj opisana tema kršenja pravice do čistega in zdravega okolja.

Tisti, ki se boste odločili za vaš aktivni prispevek proti kršenju človekovih ali otrokovih pravic in opravili raziskovalno nalogo, mi jo do najkasneje do 8. 6. 2020 pošljite na moj e-mail. Še kratka konkretna navodila za delo in končni izdelek:

raziskovalnega poročila se boste lotili kot pravi raziskovalni novinarji in najmanj 14 dni spremljali različne medije, po njih iskali podatke tudi za nazaj, v svetu in predvsem v Sloveniji poiskali in navedli konkretne primere, o katerih boste objektivno poročali in se naslanjali na verodostojne vire. Poročilo je lahko zapisano v Wordu (najmanj 500 besed) ali pa posneto kot video reportaža ali avdio posnetek. Poročilo vsebuje uvodni del, v katerem je nakazan namen in razlog raziskovanja ali postavljena teza, ki jo boste skušali potrditi ali ovreči. Osrednji del je razčlenjen in vključuje različne etape dela ali spoznanja tekom raziskovalnega dela. Vsebuje tudi razlago, na kakšen način oz. načine si se lotil raziskovanja in kaj ti je bilo v pomoč ali ovira pri delu. Na kratko opiši tehnike, izbrane vire in postopek dela in podrobno predstavi rezultate. V zadnjem delu napiši zaključek, ki povzame rezultate in dodaj svoja razmišljanja, morda kaj, kar te je presenetilo itd.. in podaj svoj pogled v prihodnost ali pa morda svoj predlog rešitve. Vsako poročilo vključuje tudi ime in priimek avtorja, naslov teme ter navedene vire. V predpisano število najmanj 500 besed se viri ne upoštevajo.Lahko napišete tudi v obliki pisma našim odločevalcem, npr. ministrstvu za okolje in prostor, predsedniku države ali pa komu drugemu, npr. varuhu človekovih pravic, v katerem jih lahko pozovete k aktivnemu ukrepanju.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE IN PRIPRAVO NA  DRUGI KVIZ PREVERJANJA


1. U str. 33. Kaj so konflikti?
2. U str. 33. Zakaj se pojavljajo konflikti?
3. U str. 34.  Opišite 3 različne načine reševanja konflikta. Kateri je najboljši in zakaj?
5. U str. 34.  Katera znanja in spretnosti potrebujemo za uspešno reševanje konfliktov?
7. U str. 36, 37. Na primerih odnosov predstavite zlorabo, nasilje, diskriminacijo.
8. U str. 37. Naštejte vsaj 3 najpogostejše oblike nasilja, ki ga nad otroki izvajajo odrasle osebe.
9. U str. 38. Ali so naslednji trije stavki povezani? Pojasnite svoj odgovor. Vsaka ptica poje tako, kakor ji je zrasel kljun. Najpogostejši dejavniki za razvoj nenasilnega obnašanja so povezani z vzgojo v družini, vrtcu, šoli, vrstniški skupini itd.. Iz malega raste veliko.
10. U str. 38. Zakaj je treba o nasilju spregovoriti, ne pa o njem molčati?
11. U str. 39. Na primeru pojasnite, na kakšen način je vaša svoboda omejena s svobodo drugih.
12. U str. 39. »Svoboda je omejena z naravnimi in drugimi zakoni, pravili in dogovori, ni podarjena ali večna, lahko se jo tudi izgubi.« Razmislite o trenutni situaciji pandemije v Sloveniji, njenem vplivu na vaše življenje v zadnjih tednih ter o tem, kdo v naši državi ni svoboden in zakaj ne. V katerih primerih država svojim državljanom upravičeno omeji ali celo odvzame svobodo, ne da bi kršila človekove pravice?
13. U str. 40. Kako se imenuje temeljni dokument na področju človekovih pravic? Kateri dve konvenciji, ki se na nanašata na človekove/otrokove pravice poznaš? Zakaj sta nastala ta dva dokumenta? Ali ju je Slovenija podpisala?
14. U str. 42. Kašna je razlika med deklaracijo in konvencijo?
15. U str. 94. Preberite povzetek dokumenta iz Splošne deklaracije človekovih pravic. Navedi vsaj pet človekovih pravic, ki izhajajo iz omenjenega dokumenta. Na primeru opišite kršenje ene izmed njih. Ali ste tudi vi ali kakšni vaši znanci že bili soočeni s kršenjem tega dokumenta? Kdo v naši državi mora glede na zakonodajo Republike Slovenije spoštovati človekove in otrokove pravice?
16. U str. 94, 95. Preberite povzetek dokumenta iz Konvencije o otrokovih pravicah. Navedite vsaj tri otrokove pravice, ki izhajajo iz omenjenega dokumenta. Na primeru opišite kršenje ene izmed njih.
17. U str. 42. Kateri mednarodni dan vsako leto obeležujemo 10. decembra?
18. U str. 43. Navedite primer, ki prikazuje, da vsaka pravica že sama po sebi vključuje odgovornost.
19. U str. 44. Kaj pomeni, da obstaja konflikt pravic v eni osebi ali med osebami?
20. U str. 46. Naštejte vsaj 5 institucij, ki jih je za pomoč otrokom v primeru kršenja njihovih pravic ustanovila država.
21. U str. 46, 47. Kako moramo ravnati v primeru, če postanemo žrtev nasilja oziroma, ko prepoznamo kršenje človekovih pravic? Naštejte vsaj 3 možnosti, kje lahko poiščete pomoč in s kom lahko o tem spregovorite?
22. Zakaj mora po vašem mnenju, kljub zakonodaji Republike Slovenije, ki ščiti vse svoje državljane, vsak posameznik biti vedno pozoren, da prepozna kršenje človekovih pravic in na kršenje ustrezno reagirati?TEDEN: 20. 4. 2020 - 26. 4. 2020
URA: 9,10
NALOGA

Temeljni dokumenti na področju človekovih pravic


Pozdravljeni,
danes bomo nadaljevali s temo človekovih pravic. Aktivnosti bom malo strnila in povezala, ogledali si boste še dva posnetka, ostal pa vam bo še čas za ponavljanje in utrjevanje snovi za nazaj. Na koncu nalog vas bo čakala povezava v oranžni barvi, ki predstavlja vaš vstop v prvi kviz preverjanja DKE, ki ga boste lahko reševali do petka, 24. 4. 2020 do večernih ur. Predlagam vam, da pred odpiranjem in reševanjem kviza ponovno ponovite vprašanja, ki sem vam jih že posredovala, saj so mnoga med njimi tako ali drugače povezana s kvizom preverjanja. Potem vam svetujem, da preletite učbenik in se zaustavite pri kakšnih besedah v krepkem tisku in preverite, če poznate izraze in pomene besed, ki smo jih uporabljali. V poglavju o Republiki Sloveniji in Evropski uniji sem se v kvizu dotaknila le najpomembnejših simbolov, tako da se vam ni potrebno učiti podrobnosti.
Želim vam res prijeten teden in da zdržite še par dni ob vestnem delu, ki se vam bo obrestovalo, potem pa si boste lahko kmalu privoščili več časa za aktivnosti, ki si jih želite. Želim vam čim lepše počitnice.
Bernarda


V zvezek zapišite naslov:

Temeljni dokumenti na področju človekovih pravic

1. V zvezek zapišite 3 človekove pravice, ki se vam zdijo najbolj pomembne. Ko boste končali, razmislite ali bi vsi otroci na svetu zapisali podobno kot vi. Zakaj mislite da ne? Katere človekove pravice mislite, da bi izpostavili oni in zakaj? Zapišite vaše razmišljanje.

Oglejte si oglas mednarodne organizacije, katere osnovna skrb so otroci širom sveta. S tem oglasom je skušala svetovni javnosti prikazati kršenje otrokovih pravic in zbrati prispevke za pomoč otrokom in prekinitev kršenja njihovih pravic. Po ogledu razmislite, katere pravice so bile fantu na posnetku kršene.
Malo otrok v Evropi ob vprašanju, ki ste ga dobili, zapiše, da je pomembna človekova pravica svoboda. Seveda ne zaradi tega, ker to ne bi bila, pač pa zato, ker je zanje samoumevna in niti ne pomislijo, kako bi bilo, če je ne bi imeli. Pa žal svoboda povsod ni samoumevna.

Svoboda je temeljna človekova potreba, mnogim tudi vrednota. Omejena je z naravnimi in družbenimi zakoni, pravili in dogovori. Lahko se jo tudi izgubi in se je včasih treba zanjo boriti. Njen pomen je dobro izražen v misli: "Živi in pusti druge živeti." Tvoja svoboda je tolikšna, dokler ne posegaš v svobodo drugih. Razumevanje svobode tako nujno vključuje tudi odgovornost.

2. Na strani 40 si v učbeniku preberite besedilo o pomembnih dokumentih, ki se tičejo človekovih pravic. Prepiši imena vseh treh dokumentov v zvezek in zapiši še, v čem je razlika med konvencijo in deklaracijo.

Obe konvenciji sta nastali iz potreb, da bi se na ravni človeštva dogovorili o pravilih, s katerimi bi določili meje med svobodo, zlorabo, uveljavljanjem upravičenih interesov in diskriminacijo. S pravili se določi, kje se svoboda nekoga konča in začne svoboda drugega. Vsi ljudje smo del globalnega človeštva in imamo enake temeljne pravice in dolžnosti.

Zgodovina človeštva je med drugim tudi prepletena s krivicami, izkoriščanji, zločini in drugimi kršenji človekovih in otrokovih pravic. Večkrat so se ljudje po težkih situacijah, spopadih in vojnah zavedeli svojega nespametnega početja in si obljubili, da se kaj takega ne bo več ponovilo. A so ponavljali krštive znova in znova in delali enake napake kot njihovi predniki.
Nastavite si slovenske ali pa angleške podnapise in si poglejmo zgodovino človekovih pravic.

 

Za DODATNO NALOGO  nalogo si lahko po navodilu na strani 41 iz Konvencije o človekovih pravicah izberete eno ali več pravic in jih predstavite z risbo in besedo na plakatu ali A4 papirju.

3. Na strani 41 preberite pesem Toneta Pavčka Moje pravice. Zapišite, katere pravice iz Konvencije o otrokovih pravicah so omenjene v pesmi in ste jih prepoznali. Bodite pozorni tudi na zapis desno spodaj, ki nas spomni, da so okrog nas tudi otroci s posebnimi potrebami, na katere moramo biti še posebej pozorni in jim pomagati, da ne bi kršili njihovih pravic.

4. Na strani 42 preberite slovarček in si poskušajte zapomniti pomen besed v njem.

5. Zapiši odgovore na 2. in 3. vprašanje na strani 42 spodaj (lestvico pravic tokrat izdelaj samostojno). Na internetu poišči kaj obeležujeta spominska dneva 20. novembra in 10. decembra ter napiši svoj predlog, kako bi predlagal, da bi ju obeležili v šoli.

Za danes bo dovolj. Preostali čas posvetite ponavljanju in ko boste pripravljeni, se OBVEZNO lotite kviza za preverjanje znanja. Rumeno obarvane besede za tem stavkom vas že vabijo na izziv reševanja, ne pozabite pa, da se kviz zapre v petek zvečer. Srečno!

PREVERJANJE: kviz DKE


TEDEN: 13. 4. 2020 - 19. 4. 2020
URA: 7, 8

NALOGA

Ponavljanje in utrjevanje

Človekove pravice in odgovornosti:
Konflikt in njegovo reševanje
Oblike zlorab, nasilja in diskriminacije
Temeljni dokumenti na področju človekovih/otrokovih pravic

Dober dan,
spet smo skupaj in glede na tradicionalne jedi v času velikonočnih praznikov v Sloveniji upam, da ste se že odpočili od potičk, šunke itd...
Tokrat bomo uro začeli s ponovitvijo snovi iz preteklih tednov. Ker vem, da ste si in si še boste vzeli čas v tem tednu za ponavljanje zgodovine, kjer sem vam v želji, da vam pomagam, sestavila kar obširen spisek vprašanj, sem se odločila , da tokrat poenostavim in vam bom za današnjo ponovitev posredovala samo 10 vprašanj, za katere bi rada, da jih res odgovorite in začnete z njimi že danes in odgovore zapisujete v vaše zvezke, da boste pripravljeni na prvi kviz iz DKE, ki vam ga bom posredovala v ponedeljek 20. 4. 2020 in ga boste lahko v miru reševali do večera do petka 24. 4. 2020. Odgovore na večino boste našli v učbeniku, nekatera pa so vezana na vaše lastno pojmovanje in razlago. Nekatera vprašanja v kvizu bodo enaka, nekatera pa se bodo delno razlikovala, vendar bodo z njimi povezana. Seveda pa morate snov, ki se navezuje na vprašanja še sami ponoviti in utrditi.

V drugem delu bomo obravnavali konflikte, zlorabe, nasilje in diskriminacije ter se poučili o temeljnem dokumentu na področju človekovih/otrokovih pravic. Vprašanja in naloge v drugem delu sem oštevilčila in jih prepišite v zvezek.
Pa začnimo.
Bernarda

Vprašanje za ponavljanje in utrjevanje snovi pri DKE:


1.                                                                                                                                               
Na razvoj posameznikove osebnosti vpliva mnogo dejavnikov, ki pa jih lahko strnemo v 3 skupine. Zapiši katere 3 skupine so to.

2.
Izberi eno izmed zgoraj omenjenih skupin in na primeru pojasni, na kakšen način lahko vpliva.
                                                                                                                                            
3.
Naštej 4 izmed človekovih osnovnih potreb.                                                                             

4.                                                                                                                                                
a) Izberi si primer iz življenja in z njegovo pomočjo pojasni previsoko samopodobo.

b) Pojasni, zakaj sta pozitivna samopodoba in zdrava samozavest pomembni značajski potezi.

5.                                                                                                                                                  
Pojasni, kaj pomeni izraz socializacija in navedi en primer, za katerega meniš, da predstavlja vedenje  nesocializirane osebe. 

6.                                                                                                                                             
Ljudje se povezujemo v različne družbene skupine glede na svoje sorodstvene vezi,  starost, interese in potrebe.

a) Poimenuj primarno družbeno skupino: 

b)Naštej dve svoji vlogi, ki ju imaš v sekundarni družbeni skupini:

c) Navedi 2 družbeni skupini, v kateri si vključen prostovoljno?

7.
Pravila so zato, da lažje rešujemo morebitna nesoglasja. Poznamo več vrst pravil, ki imajo lahko moralne ali pa kazenske posledice.  Katera so ta pravila?

Izberi eno izmed zgoraj omenjenih pravil in ga pojasni ter razloži posledice ob neupoštevanju tega pravila.

8.                                                                                                                                          
Mina in Jana sta se močno skregali, čeprav sta bili dobri prijateljici. Mina je užaljena, ker je prepričana, da je Jana izdala njeno zaupanje. Povedala ji je namreč, da se bodo z mamo preselili k babici, ker oče pije in marsikatero noč ne more v miru spati.  Jana je to povedala svoji mami, ki je socialna delavka in bi lahko pomagala Minini mami z nasveti. Toda Mina je hotela, da to ostane njuna skrivnost.

a/ Ali je Mina upravičeno užaljena? Zakaj tako misliš? 
b/ Ali je Jana res izdala njeno zaupanje? Zakaj tako misliš?
c/ Kaj bi bilo po tvoje potrebno narediti, da bi bili spet prijateljici?

9.                                                                                                                                              
a) Naštej 4 obdobja v življenjskem krogu posameznika.

b) Puberteta je del sprememb in razvoja. Zapiši 2 primera, kako se najstniki spopadajo z njimi.
                             
10.
a) Kateri datum v Republiki Sloveniji obeležujemo kot dan samostojnosti in enotnosti?
                                                                                                                                              
b) Tako Slovenija kot Evropska unija imata svoje simbole. Ali jih poznaš?
                            ______
Nariši in pobarvaj zastavo Slovenije
Nariši in pobarvaj zastavo EU
Kako se obnašamo ob slovenski himni?
Kako se imenuje himna EU ?

______________________________________________________________________
Na kaj nazdravlja slovenska himna Zdravljica?

_____________________________________


Kaj ti pomeni tvoja država?

__________________________________Konflikt in njegovo reševanje


Ameriška pisateljica Ann Landers (1918-2002) je zapisala:
"Pričakuj težave kot neizogiben del življenja, in ko pridejo, jim poglej naravnost v oči in jim reci: Močnejša sem kot ve, ne morete me premagati."

Ljudje smo zelo različni in prav zaradi teh razlik se pojavljajo nesporazumi. Nastajajo zaradi razlik med željami in možnostmi ter razlik v znanju in razumevanju stvari. Konflikti so sestavni del našega življenja. V nas ustvarjajo napetosti, včasih  tudi čustvene pretrese, a niso nujno zaviralni in škodljivi. Nasprotno - lahko nas tudi spodbudijo, da pridobimo nova znanja o sebi in soljudeh. Če konflikte prezremo in jih ne rešujemo, nam lahko tudi škodijo. Konflikte je dobro reševati sproti v zadovoljstvo vseh vpletenih.

Poznamo in uporabljamo običajno 3 načine reševanja konfliktov:

1. Nekdo je zmagovalec in drugi poraženec-pri tem načinu vsaka stran vztraja pr svojih zahtevah in takšna rešitev praviloma ni ne uspešna, ne dokončna.

2. Sporazumno reševanje ali rešitev brez poraženca in zmagovalca. Obe vpleteni strani sta se pogovorili, upoštevali medsebojne razlike in nesporazum rešili na podlagi argumentov in v obojestransko zadovoljstvo. Takšna rešitev je navadno najuspešnejša in dokončna.

3. Napad in umik. Ena stran se odzove nasilno, druga pa se umakne. Znani pregovor pravi: "Pametni popusti." Včasih je res modro, da popustimo, dolgoročno pa bi lahko s takim ponavljajočim reševanjem konfliktov povzročili neobvladljive posledice za vse udeležene.

Uspešno reševanje konfliktov ni preprosto in od nas zahteva  veliko psihične moči, raznovrstnih znanj in spretnosti, npr. znati se pogovarjati brez osebnih žalitev, znati poslušati in se vživeti v situacije drugih ljudi, znati ugotavljati vzroke nesporazumov in sprejemati pobude za njihovo reševanje. Vsaka naša odločitev zahteva  našo odgovornost zanjo.


1.Razmisli, kateri način reševanja konfliktov najpogosteje  uporabljaš. Ali je najprimernejši in uspešno reši konflikt vsem udeleženim? Utemelji svoj izbor. 
2. V zvezek zapiši odgovore na 7 vprašanj iz učbenika na strani 35.
3. Znana ljudska modrost pravi:" Kar seješ, to žanješ." Kako bi modrost pojasnil s svojimi besedami?


Oblike zlorab, nasilja in diskriminacije

Mahatma Gandhi (1869-1948), voditelj indijskega gibanja za neodvisnost je rekel: "Največja moč , ki jo ima človek, je nenasilje."

4. Razmisli ali se (in v kakšni meri) strinjaš z njim, navedi primer in pojasni svojo trditev.

Mahatma Gandhi predstavlja eno izmed najbolj znanih in spoštovanih svetovnih oseb, človeka, ki je sooblikoval sodobno Indijo in zaslovel kot uspešni in vplivni zagovornik nenasilnega protesta kot sredstva revolucije. Zelo znan je po shodu "marš soli", kjer je mogočnemu Britanskemu imperiju, v katerega je bila takrat vključena tudi Indija pokazal, da je nenasilna moč množic močnejša od orožja in nasilja. V obdobju, ko je Velika Britanija Indiji vsiljevala različne zakone, s čimer jim je omejevala svobodo in neodvisnost, je Gandhi pozval prebivalce Indije k mirnem, a vztrajnem protestu. V odlomku igranega filma ga bomo spremljali na njegovi skoraj 400 km dolgi poti do oceana, kjer so se mu pridruževale množice in tako izkazovale nepokorščino Veliki Britaniji. Ta je med drugim prepovedala Indijcem pridobivati sol iz njihovega morja in jim jo je prodajala sama. Zato Gandhi na koncu odlomka iz filma simbolično iz morja dvigne sol, njegovo gesto pa si lahko simbolično razlagamo kot neodvisnost Indije od Velike Britanije. Kljub temu, da je bil Gandhi visoko izobražen človek s poklicem odvetnika, si je izbral tradicionalna oblačila, ki jih je tkal sam, da ne bi kupoval tkanin od vladajoče Velike Britanije in k temu pozival tudi druge Indijce. V odlomku filma vidimo prizor z ljudmi, ki sedijo na tleh in vrtijo kolovrate, s čimer kažejo, da so ga ubogali. Množice ljudi, ki so se mu na tem in drugih shodih pridruževale, so za Britance pomenile velikansko moč, ki je niso mogli streti in dologoročno se je Indija osvobodila njihove nadoblasti. Gandhijev delež pri tem je bil zelo visok, nenasilje pa je zmagalo nad nasiljem.

5. Preberite besedila v učbeniku na strani 36 in zgornji polovici strani 37. Razmišljajte kaj je skupnega nasilju in v čem se razlikuje nasilje, zlorabe in diskriminacija?


Najpogostejši vzroki za razvoj nasilja izhajajo iz človeka samega. Človekova duševna stanja stanja oziroma čustva in občutki, kot so: strah, jeza, zavist, sebičnost, sovraštvo, nemoč, osamljenost, pretirana potreba po moči itd. lahko človeka spodbujajo k ustrahovanju in trpinčenju drugih ljudi. Pogosto se takšni odnosi že razvijejo z načinom vzgoje v družini, šoli, vrstniških skupinah. Mnogokrat se v nasilneže razvijejo otroci, ki so bili vzgojeni brz topline, varnosti in pozornosti. V otroštvu so bili morda pogosto žrtev besednih žalitev, zastraševanja in kaznovanja staršev in drugih odraslih oseb ali starjših vrstnikov. Nekateri izmed njih pa si prav nasprotno kasneje ustvarijo ljubeč dom ali pa si celo izberjo poklic, v katerem pomagajo žrtvam nasilja. Da jim uspe, morajo žrtve razmisliti o svojem položaju, se z njim soočiti in zavestno upreti ponavljanju nasilja, ki so ga bili deležni.
Otroke je treba že zgodaj naučiti, kako prepoznajo nasilje, kako se nanj odzovejo in kje poiščejo pomoč ali ga prijavijo. Če se na nasilje na nek način ne odzovemo, ga podpiramo. V primeru nasilja se je koristno obrniti po  pomoč k strokovnjakom ali za nasvet poklicati strokovno pomoč po telefonu. Ena takih oblik je brezplačni telefon za otroke in mladostnike TOM.

6. predlagajte nekaj ukrepov, s katerimi bi lahko preprečili določene oblike nasilja.

Osnovna pravica otroka je, da je zavarovan pred vsemi oblikami nasilja.
TEDEN: 30. 3.  2020 - 5. 4. 2020
URA: 3, 4
NALOGA


Prvi teden učenja je za nami in kot sem že prejšnjič napovedala, vas bo pri DKE tokrat in v prihodnje čakalo manj pisanja in več aktivnosti. Naloge, ki sem vam jih pripravila za danes, sem razdelila v dva dela in sta namenjena delu v dveh tednih, vendar vam jih tokrat izjemoma pošiljam skupaj. Vsak del zase je samostojna celota, vendar se povezujeta. Sklop nalog, ki se nanaša na Republiko Slovenijo boste naredili ta teden, sklop, ki se nanaša na Evropsko unijo pa naslednji

Preden začnemo, bi vam rada sporočila nekaj ZELO POMEMBNIH informacij. Ker imamo na šoli organiziran pouk DKE tako, da ga imate učenci in učenke samo pol leta, imamo blok ure in tako v pol leta predelamo snov celega leta, kot če bi imeli samo eno uro. Ker je vaš razred začel s poukom v 2. polovici šolskega leta, nas čaka še precej zanimivih tem, skozi katere vas bom vodila in pričakujem vaše aktivno sodelovanje. Ker še nimate niti ene ocene, do koncu leta pa vas moram v vsakem primeru oceniti, vas prosim, da sproti opravljate zadolžitve, ki vam jih bom vsak teden posredovala in po vsaki uri, oziroma opravljeni nalogi, OBVEZNO napišete komentar o opravljenem delu na to isto stran bloga DKE, da si bom lahko zabeležila, da ste sledili uri in delo opravili. VEDNO  preverite, če se je vaš komentar tudi pojavil v ustrezni rubriki na blogu in če se ne bo, me o svojem opravljenem delu obvestite 1x tedensko na email. Vedno vam bom v kratkem odgovorila, če se to ne zgodi, potem pomeni, da je nekaj narobe, preverite ali ste natančno zapisali moj email naslov in me ponovno kontaktirajte.

bernarda.avsenik1@guest.arnes.si

Na moj zgornji elektronski naslov mi boste tudi pošiljali fotografije izdelkov oz zapisov, za katere vas bom posebej prosila in pa tudi vse dodatno delo, ki ga boste sami želeli opraviti. Tako kot že v šoli, vas zelo spodbujam, da redno sodelujete in mi pošljete tudi kakšno dodatno nalogo, saj boste s tem sebi in meni olajšali, da sproti zabeležim vaše redno delo in ga upoštevam pri ocenjevanju konec leta. Če se mi na tej strani ali po elektronski pošti ne boste redno oglašali v komentarje in mi vsaj sporočali, da ste delo redno opravili, mi tu pa tam poslali kakšen izdelek in reševali kvize, ne bom imela podlage za pozitivno oceno.
Posamične izdelke, ki mi jih boste poslali bom objavila na strani DKE, če kdo to ne želi, naj mi to zraven vsakič ali enkrat za vedno napiše, sicer bom smatrala, da se strinjate z objavo. objave kvalitetnih izdelkov semi zdijo zelo smiselne, saj izpostavljajo vaše skupne akttivnosti, hkrati pa še odlično ali zanimivo opravljeno delo posameznikov. Pri izdelkih ni pomemben samo izgled, pač pa vaša lastne ideje in ustvarjalnost.
Konec naslednjega tedna vam bom poslala prvi KVIZ, s katerim bom preverila, koliko ste si zapomnili o snovi, ki smo jo letos obravnavali. Ta kviz ne bo ocenjen, bo pa za vas in zame informacija, kaj že znate in kaj še utrdite. Lahko si boste pomagali tudi z učbenikom, vendar vam svetujem, da naloge najprej poskusite rešiti brez pomoči, da boste imeli bolj realno in jasno prestavo o svojem znanju in boste lažje sami pozitivno kritično vrednotili svoje znanje.

Za zaključek naj pohvalim vse tiste, ki ste svoje komentarje že po prvi blok uri DKE vestno zapisali na blog in s tem pokazali, da ste sledili uri in dobro opravili svoje delo. Vsi tisti, ki tega še niste naredili, vas prosim, da naredite to še ZA NAZAJ. 
Zdaj pa v akcijo!

Bernarda


Skupnost državljanov Republike Slovenije

V zvezek prepišite zgornji naslov Skupnost državljanov Republike Slovenije. 

Vsa navodila, ki se nanašajo na potrebni zapis v zvezku, sem za boljši pregled poudarila v krepkem tisku in označila z rdečo barvo. Kjer je to mogoče, lahko odgovarjate s kratkimi odgovori.

Prostor današnjega slovenskega ozemlja je bil že dolgo poseljen. Vse od pradavnine. Vendar takrat še ne moremo govoriti o Sloveniji, ker ta država takrat še ni obstajala, pa tudi o Slovencih ne, ker so se narodi oblikovali mnogo kasneje. Slovenci smo v daljnji in bližnji preteklosti zelo dolgo živeli pod okriljem drugih držav in naša zgodovina je prepletena z zgodovino različnih narodov. Popolna državna neodvisnost Slovenije pa je bila razglašena 25. 6. 1991, potem ko se njeni državljani na predhodnem plebiscitu 23. decembra 1990 za to v veliki večini odločili in se po krajši slovenski osamosvojitveni vojni odcepili od jugoslovanske federacije.

Danes bomo spoznavali Slovenijo in simbole naše države ter Evropske unije, katere del je tudi Republika Slovenija.

Oglejte si kratki predstavitveni film, ki predstavlja Slovenijo tujim obiskovalcem. Izberite dve ali tri podobe iz filma in v zvezek zapišite razlago, zakaj mislite, da so bile izbrane.
Napišite, če pogrešate kakšne druge podobe in bi jih radi dodali ter pojasnite izbiro.


Ogledali smo si pokrajinsko predstavitev Slovenije. Če pa bi v filmčku imeli na voljo več časa in bi vključili lahko še kakšne druge stvari, ki simbolično predstavljajo našo državo, kaj bi dodali?
Zapišite nekaj idej v zvezek in kakšno izmed njih obrazložite, tako da pojasnite, zakaj menite, da predstavlja Slovenijo.

Slovenija je majhna, a prečudovita dežela, polna posebnosti različnih pokrajin, naravnih lepot, bogato kulturno in zgodovinsko dediščino ter zanimivih ljudi. Poglejmo naslednji kratki film, ki nam jo približa na malo drugačen, zabaven način. Film je pripravlljen v angleškem jeziku, da bi ga razumelo več gledalcev.


Na hitro preletite fotografije v učbeniku na strani 26 in 27 in videli boste, da se seznam tradicionalnih, značilnih in pomembnih podob za Slovenijo še podaljšuje in lahko bi ga kar nadaljevali.

Sedaj si bomo ogledali državne simbole Slovenije ali Republike Slovenije, kot se naša država uradno imenuje.

V zvezek prepišite zgornji podnaslov Državni simboli Republike Slovenije

Državni simboli Republike Slovenije

Da se boste seznanili z ustreznim obnašanjem, vam izjemoma napovem, da boste poslušali himno Republike Slovenije. Himna se sicer ne napoveduje. Poudarek pri himni je na spoštljivosti. Himna je državni simbol, ki se izvaja z igranjem ali petjem. Ne izvaja se kadarkoli, ampak v glavnem na uradnih in drugih svečanostih. Himno, kot državni simbol, se vedno posluša stoje in spoštljivo, s pogledom usmerjenim v zastavo ali predse. Roke so spuščene naravnost ob telesu in naj se ne bi sklepale pred telesom. Svetuje se, da se po izvedeni himni ne ploska, ker himna ni izvedena glasbena točka v programu, ampak je državni simbol. 
Od države do države je odvisno ali ljudje himni ploskajo. Tudi pri nas so izjema športne prireditve, kjer se himna včasih izvaja na začetku, zagotovo pa pri podelitvi medalj. Občinstvo po končani himni, zaigrani v čast zmagovalcu, navadno ploska in vzklika, kar pa se pripisuje navdušenju nad dosežkom določenega tekmovalca in zato velja v tem primeru za dopustno.

Dostojno in v tišini s klikom na spodnjo sliko poslušajte izvedbo himne Republike Slovenije.Ali ste začutili, da se vas je himna dotaknila? Celo na velikih športnih prireditvah pogosto vidimo, kako nekateri športniki polagajo roko na srce, mrmrajo besedilo in pogosto jočejo. Izvedba himne je zelo čustveno dejanje, saj predstavlja državo posameznika in s tem njega samega ter njegov celotni narod. Ne glede na to ali se predvaja himna vaše države ali druge velja enako spoštljiv odnos.

Slovenci imamo izjemno lepo himno, katere besedilo izraža njeno usmeritev in poslanstvo. Besedilo himne Republike Slovenije je sedma kitica pesmi Zdravljica, ki jo je napisal slovenski pesnik France Prešeren (1800-1849). Melodija himne je delo skladatelja Stanka Premrla, ki je Zdravljico kot zborovsko skladbo uglasbil že leta 1905. Besedilo presega okvirje slovenskega naroda in ozemlja, na katerem živi in nazdravlja ne le vsem Slovencem, ampak veliko več.

Oglej in preberi si spodnje besedilo in v zvezek zapiši, komu in čemu nazdravlja 7. kitica Zdravljice, državna himna Republike Slovenije in kaj izpostavlja. Sedaj pa si še dobro oglej obliko kitice, oziroma njeno zunanjo podobo in razmisli, na kateri predmet te spominja, glede na to, da pesem nazdravlja. Odgovor lahko napišeš v komentar na blog.

7.
Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat' dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!


Vir: Wikipedija


Grb, zastava in himna Republike Slovenije označujejo pripadnost Republiki Sloveniji.
PRIIMEK, I. Naslov: podnaslov. Kraj izida: Založba, Leto izida.
Klik na povezavo vas bo popeljal naravnost na uradno spletno stran vlade Republike Slovenije, kjer boste lahko samostojno raziskali pomen državnih simbolov. Preberite si kratka besedila o vseh treh simbolih in si jih oglejte na fotografijah. V zvezek zapišite vse 3 simbole ter jih zraven narišite ali pa poiščete zanimivo fotografijo iz kakšne knjige ali z interneta ter jo prilepite v zvezek in zraven navedete vir iz katere knjige (napiši priimek in ime avtorja, naslov knjige, kraj izida, založbo in leto izida) ali spletne strani (napišite internetno povezavo).ste jo vzeli. Ker na internetu nimajo vse slike dovoljenja za javno uporabo, priporočam, da uporabljate fotografije z Wikipedije, ki to dovoljenje imajo.
Državni simboli Republike Slovenije

Država mora imeti tudi zakone, da ne vlada nered in da se zagotovi varnost državljanov. Najvišji splošni akt (uradna listina)v državi se imenuje ustava. V ustavi so zapisana splošna načela in pravila o tem, kakšna je politična in družbena ureditev države. Z ustavo morajo biti usklajeni vsi drugi pravni akti oz države.
Ustava RS določa, da je Republika Slovenija parlamentarna demokratična republika, torej demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo.To se kaže na volitvah, kjer lahko vsi polnoletni državljani izvolijo svoje predstavnike -poslance, ki v državnem zboru ali parlamentu o pomembnih zadevah odločajo v njihovem imenu.
Več o delovanju države in o državljanih in pridobitvi državljanstva si preberi v učbeniku na strani 28. Na strani 29 si oglej še nekaj pravic državljanov in razmisli ter zapišite v zvezek en primer ali dva, s katerim boste ponazorili, kakšne težave bi lahko imele osebe, ki ne bi imele urejenega državljanstva.

Vsi državljani Republike Slovenije se niso rodili v Sloveniji, njeni državljani so postali kasneje. Morda so se v njej rodili otroci, starši pa ne. Nekateri državljani Republike Slovenije živijo začasno ali stalno v tujini. Nekateri, ki so ostali tam že zelo dolgo, so morda prevzeli še drugo državljanstvoDomovina ni vedno država, v kateri živiš in katere državljan si. Včasih pa to lahko postane. Nekateri pravijo, da v srcu nosijo dve domovini. Vedno moramo ceniti in spoštovati državo, v kateri smo se rodili in od koder izvirajo naše korenine, naši predniki. Z njo veže neka posebna vez, zelo pa je pomembno, da se zavedamo, da moramo zelo spoštovati in ceniti tudi državo, ki je nas in naše najbližje sprejela in nam nudi vse pravice in ugodnosti državljana ali pa nam kako drugače pomaga in omogoča bivanje v njej.

Za Dodatno nalogo  lahko naredite katerokoli izmed naslednjih dejavnosti:

1, Razmisli, kaj pomeni izjava dr. Petra Vodopivca na strani 27 in jo s svojimi besedamo pojasni v nekaj stavkih. Navedi tudi kakšen primer.
2. Z besedilom, sliko ali izdelkom predstavi, kaj domovina pomeni tebi osebno. Lahko uprabiš list velikosti A4, ki ga boš prilepil v zvezek ali še bolje, dodatno nalogo narediš kar vanj.
TEDEN: 6. 4.  2020 - 12. 4. 2020
URA: 5, 6
NALOGA

Državljani Evrope

V zvezek prepišite zgornji naslov Državljani Evrope

V učbeniku si na strani 29 desno spodaj preberite besedilo o državah članicah Evropske unije in  oglejte prikaz glavnih ustanov Evropske unije.
Glede na prebrano razmislite, katere prednosti prinaša članstvo v Evropski uniji za državljane EU in s tem tudi tebi?
V zvezek zapišite nekaj primerov in jih pojasnite oziroma utemeljite svoje trditve.
  
V zvezek prepišite podnaslov Simboli Evropske unije in spodnja dva stavka.

1. maja 2004 je Republika Slovenija postala članica Evropske unije. Državljani Republike Slovenije smo, tako kot ostali državljani članic, tudi državljani Evropske unije.

Simboli Evropske unije


Oglejte si zgornjo sliko, ki prikazuje štiri simbole Evropske unije. Na dodatni sličici je prikazan tudi evro, ki sicer ne predstavlja simbol EU, pač pa uradno valuto (denarno enoto države) večine izmed njenih članic. 
Dostojno in v tišini s klikom na spodnjo sliko poslušajte uradno izvedbo EU himne.


Kliknite na spodnjo povezavo in v besedilu preberite prve štiri odstavke in odgovorite na spodnja vprašanja ter odgovore skupaj s podnaslovom Evropska himna zapišite v zvezek.
Evropska himna

1.Kdo je uglasbil himno EU in kaj je bila njegova podlaga?
2.Kako se imenuje Himna EU?
3.Kaj kljub temu, da nima besedila, izraža instrumentalna EU himna s svojim univerzalnim jezikom glasbe?

Svet Evrope strokovnjakom in posameznikom omogoča dostop do različnih izvedb (interpretacij) evropske himne. Klik na spodnjo povezavo vas bo pripeljal do strani, kjer lahko na njenem spodnjem delu poslušate nekatere izmed teh verzij. Izberi dve ali tri. Lahko izbiraš med klavirsko, romsko, tehno, hip-hop, pa še in še. V zvezek zapiši, katera izvedba na originalno "Odo radosti" Beethovenove 9. Simfonije, ti je bila najbolj všeč. Lahko tudi dopišeš pojasnilo zakaj. V primeru, da se komu izvedbe himne ne bi odprel, naj to  nalogo izpusti.
Verzije evropske himne

V zvezek prepišite spodnji podnaslov Zastava EU

Zastava EU

Evropska unija ima svojo zastavo. Je temno modre barve z dvanajstimi zlatimi zvezdami, ki tvorijo krog in s tem ponazarjajo enotnost, solidarnost in sožitje narodov Evrope. Videli ste jo na posnetku himne EU, sedaj pa v zvezek narišite zastavo EU ter prepišite zgornja prva dva stavka. 

V zvezek prepišite spodnji podnaslov Geslo EU

Geslo EU

S klikom na spodnji link si preberite besedilo o geslu/sloganu EU in si oglejte, kako je zapisan v vseh uradnih jezikih EU. Ali ste našli tudi Slovenijo?
Geslo EU

V zvezek zapišite razlago, kaj pomeni geslo EU.

Bodite čimbolj ustvarjalni in za DODATNO nalogo lahko narišete plakat, ki bo ta pomen slikovno prikazal (lahko na A4 formatu, ki ga boste prilepili v zvezek ali pa kar direktno v zvezek). Čimbolj jasne fotografije vaše risbe mi pošljite po elektronski pošti.

V zvezek prepišite spodnji podnaslov Dan Evrope

Dan Evrope

Kliknite na spodnjo povezavo in preberite prvi odstavek besedila ter raziščite zgodovinsko ozadje praznovanja 9. maja kot dneva Evrope. Odgovorite na spodnja vprašanja in odgovore zapišite v zvezek.
Dan Evrope

1. Kaj vsako leto praznujemo na dan Evrope, 9.maja?
2. Kateri zgodovinski dogodek se je zgodil na dan 9. maja?
3. Katerega leta je bil ta dogodek?
4. Kaj je francoski zunanji minister Robert Schuman v svojem govoru predlagal?

Ko končate naloge ali pa že prej se hitro oglasite v komentarjih in mi poročajte o svojem delu. Z veseljem vas bom poslušala, kako vam je šlo. Zapišite ali ste opravili vse naloge in zaupala vam bom, saj bom vedela, da ste bili ti dve uri zelo aktivni in marljivi in da je vaš zvezek urejen. Tisti pa, ki se boste še posebej potrudili in naredili še dodatno nalogo, mi prosim pošljite čimbolj jasne fotografije izdelkov, ki se jih zelo veselim in jih bom upoštevala kot dodatno delo.
Lepo vas pozdravljam in se beremo naslednji teden.

Bernarda
Dober dan. Spet smo skupaj. Tokrat pri "etiki". Dve šolski uri. V tem času nam bo uspelo narediti kar nekaj stvari. Malo bomo ponovili družbena pravila, ugotavljali, kaj ljudi povezuje in kaj razdvaja, razmišljali o tem ali je biološki spol človeka vezan tudi na njegovo družbeno vlogo ter se naredili sprehod skozi različna življenjska obdobja.
Če še nimate zapisa o obravnavani tematiki, potem prepišite spodnje besedilo v zvezek ali pa ga natisnite in prilepite. Prosim vas, da preberete besedilo in si po vrsti za vsakim prebranim delom ogledate posnetek, ki vam bo približal vsebino stavkov v besedilu. Med besedilom vas čaka nekaj vprašanj, ki terjajo manjši ali daljši razmislek.Vsa vprašanja sem oštevilčila. O vseh dobro razmislite in si odgovorite v mislih. Ni jih potrebno zapisati. Lahko pa , če želite. Če pa bi kdo svoje razmišljanje o danih vprašanjih delil za mano, ga bom z velikim zanimanjem prebrala in mi ga lahko pošljete po elektronskem naslovu. Lahko me presenetite tudi s kakšno risbo na to temo. Vse bom upoštevala kot dodatno delo. 
Pomembno je, da tedensko vaše delo komentirate na blogu, da imamo stik in vam lahko sledim.
Ne pozabite si izbrati vzdevka in se mi čimprej javiti na blog in mi sporočiti, kako vam gre in ali ste opravili naloge. Ni vam treba čakati dokler ne opravite vseh nalog in mi lahko že prej kaj napišete na blog (kako vam gre, kaj vam je všeč, kakšno zanimivo idejo, kakšno dobro delo, ki ste ga vi ali kdo drug opravili do sočloveka, razmišljanje o trenutni situaciji ali karkoli drugega). Pri DKE veljajo enaka pravila, nasveti, pogoji in spodbude kot pri zgodovini, tako da lahko z vestnim, rednim delom in sporočanjem o vaših opravljenih nalogah ter dodatnih dejavnostih sproti pridobivate življenjska znanja in modrosti, ki vas bodo lahko vodile skozi življenje, hkrati pa bogatite tudi moje zapise o vašem sodelovanju in delu, ki bodo del podlage za vaš uspeh ob koncu šolskega leta.
Vem, da niste najbolj navdušeni nad pisanjem, vendar brez tega ne bo šlo. 
Za danes sem vam pripravila malo več pisanja, v prihodnosti pa bom vaše prepise še skrčila in povečala obseg vaših aktivnosti. Upam, da bom z video vsebinami vsaj delno nadomestila naše številne debate. Prosim komentirajte, kakšni so se vam zdeli. Pogrešam naše bogate in včasih kar dolge razprave in vaša številna vprašanja, ki so kazala na to, da vam ni vseeno, kakšni ljudje ste in kako živijo ljudje v vaši in bližnji okolici. Z besedami ste se vedno zavzemali za svoje pravice in večinoma tudi za pravice drugih, zdaj pa so nas nove razmere s pandemijo v trenutku postavile v situacijo, ko bo vsak sebi dokazal ali imajo njegove besede za podlago tudi njegova dejanja. Ni potreben odhod od doma , da vidimo spremembe. Ljudje smo družabna bitja, ki si želijo deliti skupne trenutke. Naredimo si tudi v teh dneh življenje lepo in se zavedajmo naših najlepših lastnosti in jih z dejanji pokažimo doma in še kje. Želim vam prijetno učenje pri urah DKE, hkrati pa veliko zdravja vam in vašim družinam in moč, da bi čim lažje preživeli te nenačrtovane trenutke. Srečno!

Bernarda

TEDEN: 23. 3.  2020 - 29. 3. 2020
URA: 1, 2
NALOGA

Ponovitev: Življenje v skupnosti - družbena pravila;
Kaj družbene skupine povezuje in kaj jih razdružuje?

Življenje v skupnosti - družbena pravila

Ljudje drug od drugega pričakujejo, da se bodo obnašali na določen način. Ta pričakovanja se imenujejo pravila ali norme, ki nam povedo, kako je treba ravnati v posameznih okoliščinah in katero ravnanje je prepovedano.
Pričakovana nenapisana pravila ali neformalne norme ljudje spontano izoblikujemo v svojem vsakdanjem življenju in okolju, kjer se zgledujemo po ljudeh, ki jim čustveno zaupamo (npr. staršem). Med te vrste pravil spadajo običajno dogovori in pravila lepega vedenja- bonton in moralna pravila, ki določajo, kdaj je neko dejanje dobro ali slabo, o čemer se običajno ne dogovarja. Formalne norme so po navadi zapisane  (npr. zakoni, pravila, uredbe…), njenim kršitvam pa sledijo kazni ali sankcije.
Različna pravila kot npr. dogovormoralno pravilo in zakon se oblikujejo iz različnih vzrokov, se različno spreminjajo ter imajo različne posledicePosledica kršenja dogovora je lahko npr. izguba zaupanja, izločanje itd.. Kadar se ljudje prekršijo zoper moralno pravilo, običajno čutijo krivdoKršitve zakona lahko vodijo do denarne ali celo zaporne kazni. Izmed vseh treh pravil je zakon tudi tisti, ki se ga najtežje spremeni, saj ja za to potreben poseben postopek in traja precej dlje kot npr. sklepanje novega dogovora med prijatelji.Običajno ljudje že od malih nog čutimo in se večinoma zavedamo, kdaj smo nekaj naredili narobe. Nekateri ta občutek opisujejo kot cmok v grlu, stiskanje v prsnem košu, nezmožnost gledanja v sogovornikove oči, oglašanje vesti itd.. Ta notranji občutek je verjetno že skoraj vsak izkusil in je lahko zelo neprijeten, a hkrati pomemben pokazatelj, da nekaj ne delamo v skladu s tem, kot so nas učili in nam dajali zgled in da se zavedamo, da to ni prav in da je prav, da popravimo, kar ni bilo dobro. Ko dejanje popravimo, običajno občutimo olajšanje. Ta občutek je zelo dragocen in je potrebno, da ga ljudje v sebi ne prezremo, ampak negujemo ter mu prisluhnemo, ker nas kot nek naravni mehanizem lahko usmerja v življenje.

1. V učbeniku na strani 19 preberite zgodbo o goseh in razmislite, kaj nas zgodba uči.

Človeška skupnost se začne razdirati, če mnogo članov krši skupna pravila (zakone, dogovore) in vladajo nezdravi odnosi (tekmovalnost, nasprotovanje). Skupina je povezana, kadar udeleženci sodelujejo, se spoštujejo  in so enakopravni ter usmerjeni k skupnemu cilju in zadovoljevanju skupnih potreb in interesov.

2. Razmislite ali je pandemija korona virusa prebivalce Slovenije bolj povezala ali razdružila. Utemeljite svoj odgovor.Biološki in družbeni spol ter življenjski krogSpol se nanaša na biološko določene razlike med človeškimi bitji že ob rojstvu

3. Katere vidike izpostavlja film in kaj je njegovo sporočilo?

Te razlike med fanti (moškimi) in dekleti (ženskami) večkrat kar avtomatsko postavljajo ženske in moške v različne svetove, znotraj katerih si izoblikujejo svoje identitete. Raziskave kažejo, da mnoge matere in očeti različno ravnajo z otroki glede na to, ali so ženskega ali moškega spola, čeprav se zavedajo, da bi morali z njimi ravnati enako.


Že kmalu po rojstvu ljudje dobivamo iz okolice sporočila, da so nekatere oblike vedenja v danem okolju primerne za ljudi, ki pripadajo določenemu spolu. V procesu socializacije tako človek prevzame določene družbene vloge, hkrati pa tudi norme, povezane z biološkim spolom. Kako bomo živeli svojo spolno vlogo je močno odvisno tudi od osebnostnih lastnosti ter od časa in življenjskega okolja.


4. Razmislite v kakšni meri, zakaj in kako lahko biološki spol vpliva na naš poklic in življenje?

Vendar vloge moških in žensk niti v preteklosti niti danes niso bile v vseh družbah enake in so zelo različno razporejala družbene vloge in vedenjska pričakovanja na podlagi spola.


5. Razmislite ali imajo danes ženske in moški pri nas in drugod po svetu enake možnosti? Kakšne težave v svetovnem merilu izhajajo iz tega in do česa lahko pripeljejo?

Življenjski krog

Življenjski krog predstavlja človekovo pot od rojstva do smrti. Običajno se deli v 4 obdobja: otroštvo, puberteta, odraslost in starost. Ko otroci postajajo mladostniki začnejo sprejemati svoje prve odločitve, si sami izbirajo prijatelje, imajo svoj okus in slog , se zaljubijo itd..
Puberteta je čas odkrivanja, zmedenosti, spopadanja z telesnimi in drugimi spremembami.6. Kdaj mislite, da dekle v vašem okolju v resnici postane ženska in fant moški te kaj določa na njuno dozorelost? Dozorelost prinaša določene pravice. Ali prinaša tudi kakšne nove odgovornosti?

Odrasli ustvarjajo večino dohodka v državi in imajo tudi največjo odgovornost in moč v družbi. Pomembno je, da se ljudje družimo tudi med generacijami in si tako izmenjujemo svoja znanja, izkušnje, energijo in si pomagamo.

Vsako obdobje prinaša določena pravila, na primer kaj je dovoljeno oziroma, kaj ni. Prehodi med posameznimi življenjskimi obdobji so običajno povezani s številnimi spremembami in novimi vlogami, zato jih v nekaterih družbah obeležijo s posebnimi obredi.

Na spodnjem linku si lahko ogledate, kako sta po tradiciji svojega afriškega plemena fant in dekle  postala moški in ženska.
POMEMBNO!

Nekateri učenci in učenke ste mi sporočili, da odkar ste si izbrali vzdevek, ne morete več objavljati komentarjev. Verjetno ste naredili kakšno napako v postopku, ker ste želeli spreminjati vaše ime v vzdevek. To ni potrebno. Tisti, ki ste že prej bili aktivni na blogu in ste se prijavljali kot anonimni, naredite vse enako kot prej, samo na koncu vašega komentarja se ne podpisujete z imenom, pač pa z vašim vzdevkom, ki ste mi ga poslali po elektronski pošti. To je vse. Tisti, ki se ne znate prijaviti kot anonimni, mi pišite po elektronski pošti in vam bom poslala navodila.Tisti pa, ki imate gmail, vas prosim, da pri komentiranju pazite, da vas google ne poveže neposredno z imenom z gmail-a, pač pa se morate pokazati kot unknown. Morda ga boste morali prej izključiti. Kdor mi še ni poslal vzdevka na elektronsko pošto naj to čimprej stori. Če imate še kakršnekoli težave okrog objave komentarjev ali česa drugega, me prosim kontaktirajte. V primeru težav najbolje kar na email, da vam pošljem ustrezna navodila.

Vse, ki ste že objavljali v komentarjih ponovno prosim, da vse svoje komentarje čimprej prekopirate in jih ponovno vnesete v nove komentarje, tako da se ne podpišete z imenom, pač pa z vzdevkom.Vse komentarje, ki vsebujejo ime, bom v tem tednu izbrisala, zato vas res prosim, da jih ČIMPREJ ponovno vnesete.

Vsi linki na desni strani glavne strani bloga so interaktivni in povezave delujejo. Če komu ne deluje, naj mi to sporoči po elektronski pošti in mu bom poslala navodila, kako na svojem računalniku odblokira vtičnik, da mu bo delovalo. 
Tam vas poleg interaktivnih delovnih zvezkov čakajo še druge koristne interaktivne povezave- npr spletna stran Fran, kjer boste lahko v trenutku našli vse tujke in druge neznane besede, ki se pri pouku zgodovine in DKE ali verstvih in etiki lahko pogosto pojavljajo. 
V rubriki ucimse.com lahko dostopate do vseh interaktivnih igric, ki so namenje učenju zgodovine za vse razrede od 6 do 9 in so v tem času idealne za učenje in utrjevanje snovi, hkrati pa za zabavo. Brez težav se boste registrirali, če se še niste in dostopali do njih. 
Morda vas bo radovednost zamikala in boste pogledali, kaj se skriva pod linkom Na današnji dan, kjer boste vsak dan našli druge vsebine pomembnih zgodovinskih dogodkov, ki se vam bodo ob klikih odpirale druga za drugo in boste naenkrat priča dogodkom, ki so se zgodili točno na današnji dan v bližnji ali daljni preteklosti.

126 komentarjev:

 1. Dragi moji! To, da vam nisem dala obvezne naloge z zapisom, razen prepisa besedila, še ne pomeni, da bo naš blog sameval! Ali to pomeni, da če želim videti vaše komentarje na blogu, da vam moram dati za naslednjič nalogo, da na vsa vprašanja pisno odgovorite in mi sporočite če ste opravili delo? Vse vprašanja, ki sem vam jih zapisala, terjajo razmislek in upam, da ste si zanj vzeli čas in razmišljali o odgovorih, čeprav jih ni bilo potrebno zapisati v zvezek. Prosim, če mi napišete vsaj kakšen utrinek vašega razmišljanja na obravnavano tematiko, saj ste ponavadi zelo zgovorni. Lepo vas pozdravljam in vam želim lep vikend.

  OdgovoriIzbriši
 2. Opravila sem vse naloge in pogledala filmčke. Tema mi je dala veliko za razmišljati in ob tem sem se spomnila na videoposnetek, ki se me je zelo dotaknil.Tukaj bom pustila link do filmčka,ki si ga je zares vredno ogledati.
  https://www.youtube.com/watch?v=b2OcKQ_mbiQ
  lp, Palčica

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pozdravljena, najlepša hvala za tvoj komentar. Vesela sem, da te je tema spodbudila k razmišljanju in tudi, da si se spomnila na filmček, ki sem si ga z veseljem pogledala in je res ganljiv. Ga bom uporabila še na kakšnem mestu bloga ob kakšni priložnosti, da ga bo videlo in ob njem razmišljalo še več učencev.

   Izbriši
 3. Opravila sem naloge in si pogledala filmčke
  Lp, zvonček

  OdgovoriIzbriši
 4. Vse sem prebral, prepisal, pogledal filmčke in naredil vse naloge.

  lp, Mihič

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima, po vaših kratkih zapisih imam občutek, da vam gre brez težav.

   Izbriši
 5. Vse sem prebral, napisal, pogledal filme in naredil naloge
  LP
  Mtko

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, veseli me, da si uspel vse uspešno narediti sproti.

   Izbriši
 6. Opazil sem da ima kitica obliko keliha. Prebral sem, da so Zdravljici včeraj podelili znak evropske nesnovne kulturne dediščine.
  (https://www.24ur.com/novice/slovenija/presernovi-zdravljici-znak-evropske-kulturne-dediscine.html)
  Lp,
  Vidx

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odličen opazovalec! Prima je, da tudi slediš tekočim novicam in sem vesela, da si me obvestil o novi, izjemni novici. To je res zelo pomembno obvestilo. Ga bom kar objavila naslednji teden na glavni strani bloga, da bo prebralo čim več učencev. Hvala!

   Izbriši
 7. Dodatna naloga 2.
  V domovini
  se o tujini učimo
  v tujini
  pa to doživimo.
  -Vidx

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Zelo pomenljivo. Lahko bi si razlagali na več načinov. Mi je zelo všeč.

   Izbriši
 8. Prebral, odgovoril na vprašanja in pogledal videe.
  Lp, karantenček.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super! Verjamem, da si marsikaj že vedel in pridobil še kakšno novo spoznanje.

   Izbriši
 9. Pošiljam znimiv video na youtube-u.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ggs1YRB_nM4&feature=emb_rel_end
  Lp
  -Vidx

  OdgovoriIzbriši
 10. Hvala za odličen video. Prav zanimivo je bilo gledati, kater dele Slovenije so si Američani izbrali za prestavitev. Kljub temu,da je izbral zelo lepe inzanimive kotičke, verjamem, da marsikateri Slovenec še ni obiskal vseh izmed njih. Še posebej dragocen pa je komentar, ki ga je avtor posvetil vsakemu izmed krajev in se povezuje z njegovo prteklostjo. Priporočam ogled.

  OdgovoriIzbriši
 11. Sem prebrala snov, si ogledala filmčke in v zvezek zapisala zapiske.
  Lep pozdrav

  OdgovoriIzbriši
 12. Pogledala sem filmčke, si prebrala snov in odgovorila na vprašanja v zvezek
  Lp, zvonček

  OdgovoriIzbriši
 13. Prebrala sem si snov,pogledala filmčke in odgovorila na vprašanja v zvezek.Oprostite da sporočam malo pozno.
  Lp,Hrček

  OdgovoriIzbriši
 14. Ni problema. Sem vesela, da si vse uspešno opravila.

  OdgovoriIzbriši
 15. Vse sem naredil in prebral!
  lp, Mihič

  OdgovoriIzbriši
 16. Rešil sem vse naloge in pogledal video.
  Lp.mtko

  OdgovoriIzbriši
 17. Pri etiki in zgodovini sem do zdaj vse opravila: rešila naloge, si zapisala pomembne podatke in pogledala filmčke. Filmčki so mi bili zelo zanimivi.
  Lp, Kristina

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Krasno. Sem vesela, da si tako uspešna in da so ti filmčki zanimivi. Sedaj pa bi te prosila dve stavri. Najprej, da mi na email pošlješ neko izmišljeno ime-vzdevek, ki ne sme biti ime ali priimek zaradi varovanja osebnih podatkov, zato moram vse, kise podpišejio z imenom izbriati in jih do konvca tedna tudi bom. Drugo, kar te prosim je, da komentar za zgodovino objaviš sem, kjer je blog za zgodovino, komenar za DKE pa tja, kjer je blog za DKE in ne skupaj na istega, ker posebej vodim vaše aktivnosti pri različnih predmetih. Pa še nekaj, glde na to, da rrda rišeš, ali si kaj razmislila o možnosti sodelovanja na natečaju 6 sličnega stripa o življenju v času korona virusa, kisem ga objavila na prvi strani in je podlajšan do 18.aprila. če se odločiš, mi sporoči na email.

   Izbriši
 18. Pri etiki sem opravil vse,si zapisal pomembne podatke ter pogledal filmčke.
  Lp,Arko

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima, sedaj pa začni s ponavljanjem in utrjevanjem snovi.

   Izbriši
 19. Vse sem prebral, odgovoril na vprašanja in si pogledai videe.
  LP karantenček

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično. Sedaj lahko že malo ponavljaš in utrjuješ snov.

   Izbriši
 20. Pozdravljeni,
  pri tem vprašanju (V učbeniku si desno spodaj preberite besedilo o državah članicah Evropske unije in oglejte prikaz glavnih ustanov Evropske unije.) ne vem iz katere strani naj črpamo podatke.
  -Vidx

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala za konstruktivno pripombo-str.29, sem že vnesla v besedilo. Sedaj boš lahko našel in uspešno rešil nalogo.

   Izbriši
 21. Naredil sem naloge, pogledal videe ter zapisal vse v zvezek.
  Zanimivo, kako močna je ta vez Evropske Unije, da smo tako navezani nanjo.
  LP; Lenart

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično opravljeno. Pravzaprav res, saj smo od vedno del evropskega prostora, ne samo preko njenih prebivalcev, ampak tudi njene trgovine, kulture, vere, znanosti, jezikov itd. in smo skozi stoletja vse skupaj z mnogimi drugimi vplivi, ki so prihajali od vsepovsod in se križali na evropskem prostpru, strnili vse skupaj v neko močno evropsko identiteto, ki nas povezuje.

   Izbriši
 22. Pozdravljeni,
  Sem si pogledala filmčke ter odgovorila na vprašanja.
  lolipop

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, zelo si se potrudila. V komentarje pa se moraš prijaviti kot anonimna, ker sedaj ti izpiše ime in bom morala izbrisati tvoj komentar. Kar pskusi še enkrat,Nič udega ne bo če bo spet narobe, ker jaz lahko vse, kar ni v redu izbrišem.

   Izbriši
 23. Odgovori
  1. Super, še vedno pa se podpisuješ z imenom. Ali ne bereš sporočil? Čimprej mi pošlji vzevek, s katerim se boš podpisoval v komentarje in ne bo neime ne priimek, ampak nekaj izmišljenega. Zaradi varovanja podatkov bom morala tvoje sporočilo, podpisano z imenom izbrisati. Prosim, čimprej uredi, da boš anonimen.

   Izbriši
 24. Pogledala sem filmčke in si ključne stvari zapisala v zvezek. Tema mi je bila zanimiva kot tudi videi.
  Lp

  OdgovoriIzbriši
 25. Zelo sem vesela, da si tako vestno opravila delo. Veseli me tudi, da ti je team zanimiva, saj je v resnici tudi zelo pomambna za vse nas. Hvala za pohvalo za filmčke, se trudim, da bi vam z izbiro kvalitetnih filmov popestrila učenje na daljavo in olajšala razumevanje.

  OdgovoriIzbriši
 26. Prebrala sem snov,si pogledala video in si pomembne stvari zapisala v zvezek
  Lp, zvonček

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, bila si res hitra in uspešna. Naslednji teden bomo ponovili, lahko začneš že sama.

   Izbriši
 27. Prebrala sem si snou in naredila zapuske

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično. Čestitam za marljivo in uspešno delo!

   Izbriši
 28. Prebral besedilo, odgovoril na vprašanja, pogledal videe.
  lp
  karantenček

  OdgovoriIzbriši
 29. pogledal sem vse videoposnetke,prebral vse in v zvezek odgovoril na vprašanja.
  lp
  mtko

  OdgovoriIzbriši
 30. pogledal sem vse videje ter brebral vse in v zvezek odgovoril na vprašanja
  lp
  Arko

  OdgovoriIzbriši
 31. Naredila sem preverjanje in pogledala filmčke,LP Dariosa

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Videla sem, da si bila uspešna pri preverjanju in sem vesela zate. Le tako naprej, pa ne zanemari reševanja nalog iz delovnega zvezka. Tudi, če ti ne uspe vseh, glej, da jih rešujejš vsak teden.

   Izbriši
 32. Naredil vse naloge, odgovoril na vprašanja ter pogledal video.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super. Bil si zelo učinkovit in uspešen. Naslednji teden samo še malo ponoviš in boš pripravljen za kviz.

   Izbriši
 33. Imela sem manse probleme na odgovarjanje na uprasanja ampak mi je nakoncu uspelo saj mi je pomagaja starejsa sestra

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. To je krasno. Sestrska pomoč je vedno dobrodošla. Vesela sem ,da si z njeno pomočjo uspela rešiti tudi že vse naloge, kar pomeni, da si se že velik del pripravila na kviz v naslednjem tednu. Naslednji teden še malo ponoviš, pa bo šlo:)

   Izbriši
 34. Naredila sem vse naloge in pogledala video.
  Lp

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, do naslednje ure še malo utrdiš znanje, pa boš skoraj že pripravljena za kviz.

   Izbriši
 35. Prebrala sem vprašanja in snov. Tudi video sem pogledala.
  Lp,
  Palčica

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, predlagam, da si v naslednjih dneh zapišeš tudi odgovore nanje, da boš uspešnejša na kvizu.

   Izbriši
 36. Danes sem končala.
  Lp,Ninči

  OdgovoriIzbriši
 37. Vse sem prebral in ogledal vse filmček
  L.p
  Stevke -_-

  OdgovoriIzbriši
 38. Vse sem pebral in pogledal filmčke.
  Lp Arko

  OdgovoriIzbriši
 39. Prebral sem besedila, odgovoril na vprašanja in odgovoril na kviz. Razmišljal sem, da je dobro da imamo te pravice, žal pa jih nimajo povsod.
  lp
  karantenček

  OdgovoriIzbriši
 40. vse sem prebral,naredil naloge in pogledal vse videoposnetke.
  lp
  mtko

  OdgovoriIzbriši
 41. Prebrala sem vse in pogledala filmčke
  lp.Hrček

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, če si že utrdila tudi odgovore na vprašanja, te čaka samo še, da rešiš kviz preverjanja-najkasneje do nedelje zvečer. Držim pesti!

   Izbriši
 42. Prebrala sem vse in pogledala videe. Tudi staro snov sem ponovila.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima, če si že šla čez vprašanja za ponavljanje, ki sem vam jih posredovala, potem ti ostne samo še reševanje kviza preverjanja, najkasneje do nedelje zvečer. Srečno!

   Izbriši
 43. Odgovori
  1. Tvojih rezultatov kviz ne zaznava. Prosila sem vas, da se podpišete z imenom in priimkom ali vzdevkom, ki ste mi ga poslali. Prosim te, da mi takoj sporočiš na email ali si se podpisal kako drugače?

   Izbriši
 44. prebrala sem snov, si prepisala v zvezek in rešila kviz
  lp, zvonček

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Bila si zelo marljiva. Čestitam za vrhunski rezultat na kvizu!

   Izbriši
 45. Se opravičujem sem mislila da sem vam včeraj pozabila napisati in sem danes spet ponesreči.
  Lp.hrček

  OdgovoriIzbriši
 46. Vse je ok, sem že zbrisala. Bolje večkrat, kot nikoli;)

  OdgovoriIzbriši
 47. Čestitam. Vidim, da izvrstno! Samo tako naprej.

  OdgovoriIzbriši
 48. Vse sem prebral ogledal tudi filmčke in vse ponovil

  Stevke

  OdgovoriIzbriši
 49. Sem naredil vse naloge, prebral besedilo in pogledal filmčke.

  Mihič

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, sedaj pa odgovori na vprašanja za preverjanje, da boš dobro pripravljen za kviz.

   Izbriši
 50. prebrala sem snov, pogledala filmčke in odgovorila na vprašanja.
  lp, zvonček

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, sedaj pa utrdi snov za kviz s pomočjo vprašanj, ki sem jih posredovala na blog.

   Izbriši
 51. Naedil sem naloge in si ogledal filme.
  lp karantenček

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, sedaj se s pomočjo vprašanj za ponavljanje pripravi na kviz.

   Izbriši
 52. Vse sem prebrala in si pogledala filmčke.
  lp, Palčica

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima, sedaj rešuj vprašanja za ponavljanje pred kvizom.

   Izbriši
 53. vse sem prebrala, pogledala filemčke in ponovila snov.
  lp Atena

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, še malo utrdiš in si pripravljena za kviz.

   Izbriši
 54. Naredila sem naloge,vse prebrala in pogledala filmčke.
  Lp.hrček

  OdgovoriIzbriši
 55. Oprostite ker se nisem dolgo javila, meni gre DKE.Včasih imam malo težav ampak mi večkrat gre, Lp Dariosa

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vesela sem, da ti gre in da znaš premagati težave. Če boš potrebovala kakšno pomoč, mi kar piši na e-mail. Predlagam ti, da se čimprej začneš pripravljati na kviz preverjanja, ki bo v naslednjem tednu, s pomočjo vprašanj, ki sem jih naložila na blog na konec zadnje ure.

   Izbriši
 56. Naredil vse naloge in pogledal filmčke.
  Vidx

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super. Zelo si vesten. Zdaj pa kar začni s ponavljanjem snovi in pripravo na kviz preverjanja s pomočjo vprašanj, ki sem vam jih že objavila na blog DKE na koncu zadnje snovi.

   Izbriši
 57. Vse sem naredil od preverjanja do snovi.

  Abdullah

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično. Sedaj marljivo in redno delaj naprej in se pripravljaj na ocenjevanje.

   Izbriši
 58. Odgovoril sem na kviz, si vse prebral in si pogledal video.
  LP karantenček

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, bil si zelo hiter, sedaj do naslednjega tedna utrjuj po obeh setih vprašanj in se dobro pripravi za kviz ocenjevanja.

   Izbriši
 59. Naredil vse naloge, prepisal snov.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Zelo si bil vesten in marljiv. Sedaj se dobro pripravi na kviz s pomočjo vprašanj, ki so na blogu. Veliko sreče!

   Izbriši
 60. Prebrala sem vse in odgovorila na vprašanja.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, dobro se pripravi na kviz, pomagaj si z vprašanji, ki sem jih posredovala. Držim pesti!

   Izbriši
 61. Si pa hiter in učinkovit. Prima. Sedaj točno veš, kaj še moraš utrditi, da boš izpilil do naslednjega tedna, ko pišeš kviz za oceno. Pri ponavljanju se drži vprašanj, ki sem vam jih posredovala za oba kviza in teh, ki so bila v kvizih. Želim ti še veliko uspeha tudi vnaprej:)

  OdgovoriIzbriši
 62. Resilva sem kviz in sem ponesreci napisala maja namesto roza

  OdgovoriIzbriši
 63. Naredil sem vse za ta teden res je da bom kviz kasneje ali jutri.
  Lp Arko

  OdgovoriIzbriši
 64. Naredila sem vse za ta teden in rešila kviz.
  Lp hrček

  OdgovoriIzbriši
 65. Vidim, da si dosegla izjemen rezultat. Čestitam!

  OdgovoriIzbriši
 66. Rešil sem test in naredil današnje naloge.
  LP karantenček.

  OdgovoriIzbriši
 67. Čestitam za izvrsten rezultat na kvizu:)

  OdgovoriIzbriši
 68. sem rešil kviz z samo eno napako

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Bravo, čestitam! Dobro se pripravi in potrudi se naslednji teden za zgodovino:)

   Izbriši
 69. Vse sem naredila in rešila kviz z eno napako.
  Lp hrček

  OdgovoriIzbriši
 70. Naredila sem naloge, vesela sem z mojo oceno od kviza :) Lp Dariosa

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. To me veseli:) Upam, da se res kmalu vidimo v šoli:)

   Izbriši
 71. Naredil sem vse naloge ter pogledal filmčke,
  Lp Arko

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Fino, kot kaže se kmalu vidimo in boš nadaljeval delo v šolskih klopeh.

   Izbriši
 72. Naredil vse naloge, prebral snov

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, se beremo še v ponedeljek, potem pa najverjetneje že vidimo v šoli:)

   Izbriši
 73. Sem naredil vse naloge

  OdgovoriIzbriši
 74. Prima,z ostalim delom boš najverjetneje lahko nadaljeval že v šoli:)

  OdgovoriIzbriši

Veselim se vaših komentarjev. Prosim, da upoštevate spoštljiv odnos in pozitivno naravnanost.