DKE 8. r


TEDEN: 25. 5. 2020 - 31. 5. 2020
URA: 17, 18

Pozdravljeni, najprej vam čestitam za zelo uspešno reševanje kviza ocenjevanja, s katerim ste pridobili oceno pri DKE. 
Ocena, pridobljena iz kviza ocenjevanja je lahko edina ocena v času na daljavo in tudi edina ocena pri DKE v šolskem letu. Kdor bi želel izboljšati oceno, lahko do 8. 6. 2020 v skladu z zapisanimi kriteriji izdela katerikoli dodatni izdelek, ki sem vam jih ponudila na blogu.
Kot nam obetajo, naj bi prav danes izvedeli, ali se letos še vidimo v šoli ali ne. Če bi morda dobili navodila, da pridete v šolo, potem prosim OBVEZNO prinesite s seboj vaš učbenik in zvezek, s katerima bomo nadaljevali.

Na morebitno skorajšnje snidenje? :)

Danes se bomo še naprej ozaveščali o pomembnosti pretoka informacij, ljudi in izdelkov po svetu ter hkrati o medsebojnem vplivu prebivalcev našega planeta. V učbeniku boste prebrali besedila od strani 72 do 77 in razmišljali ob sprotnih vprašanjih, zapisanih ob straneh učbenika, ter odgovorili na vprašanja na strani 77 in odgovore zapisali v zvezek. Če kakšnega vprašanja kljub pazljivemi branju ne boste znali rešiti ali pa si ne boste mogli vzeti dovolj časa za podrobnejše raziskovanje, ga lahko izpustite.
Na spodnji povezavi si oglejte sporočilni film, v katerem nastopajo naši bivši učenci, ki so želeli svetu s svojimi dejanji in dejanji svojih bližnjih vzornikov pokazati težave in rešitve ter predvsem sporočiti vsem ljudem, da je vsak posameznik tisti, ki lahko pripomore k boljšemu in pravičnejšemu svetu. Razmislite o globini njihovih sporočil.

 

Da pa lahko tudi vi takoj pokažete aktiven odnos do ljudi in narave v svojem okolju imam danes za vas še poseben izziv oziroma DODATNO nalogo. Naloga je take narave, da je ni potrebno narediti v enem dnevu ali tednu, ampak si zanjo lahko vzamete več časa, saj boste z njeno izdelavo tudi temeljito in aktivno pripomogli k izboljšanju družbe in okolja. Če vam kaj v zvezi z nalogo ni jasno, me prosim kontaktirajte na moj e-mail, sicer pa, če mi jo boste poslali (samo za to nalogo izjemoma podaljšujem rok oddaje) NAJKASNEJE do 15. 6. 2020, boste opravili dvojno dobro delo-pridobili boste dodatno odlično oceno in kar je še blj vredno, učinkovito boste pozitivno vplivali na izboljšave v vaši okolici. Želim vam, da si vzamete čas za tako dragoceno nalogo in jo v čimvečjem številu izpeljete. Če se vam zdi v celoti preveč kompleksna, pa izvedite vsaj en del. 

DODATNA NALOGA:


Raziskovalno delo na področju kršenja človekovih pravic - aktivno državljanstvo v boju za pravico do čistega in zdravega okolja v RS

Postanite raziskovalni novinarji. Morda lahko prav vi naredite spremembe v naši državi za spoštovanje pravice do čistega in zdravega okolja.
Naše okolje se spreminja. Žal ne na bolje. Iz dneva v dan je bolj uničeno. Vsi imamo pravico zdravega, čistega okolja, a kaže kot da se nekateri tega ne zavedajo.  Ali se vam osebno zdi ta pravica pomembna in zakaj jo je potrebno spoštovati? Večina politikov doma in v tujini jo ima v svojih programih, ki jih kot izjemno pomembno in prednostno nalogo predstavlja volivcem in se o njej v teoriji pogosto govori, dejstva v naravi pa govorijo drugače.
Po mediji vse pogosteje slišimo primere iz sveta, ko je kapital zmagal nad pravico do zdravega okolja in se onesnažuje manjša in večja področje naše zemlje, seka gozdove, prisilno seli cele skupnosti ljudi, posega v zaščitena naravna območja, brez vsakega nadzora izkorišča rudna bogastva, pogosto sicer revnih držav, katerih prebivalci na račun ekološke in socialne katastrofe pristajajo v vedno večji bedi, izkoriščevalci narave pa bogatijo na njen račun in na račun njenih prebivalcev. 
Tudi v našem domačem okolju lahko dnevno opazujemo ali vdihujemo posledice nespametnih odločitev in uničevanja okolice. Včasih dobivamo informacije, kot bi kdo želel namenoma obrniti naš pogled le do težav v tujini, za nas pa je dnevno pomembno tudi to, kaj lahko v domačem okolju naredimo za zaščito naših rek, zelenega okolja, zraka itd..
Kot raziskovalni novinarji boste iskali objektivne informacije in se ne boste pustili zavajati s podatki, ki niso preverjeni, ampak so razširjeni le z namenom, da pomirijo ljudi, ki živijo v izpostavljenem okolju. Raziščite s pomočjo verodostojnih virov z interneta, iz časopisov, vprašajte starše in druge v vaši okolici itd., kje v naši, prelepi Sloveniji, ki jo radi navzven prikazujemo kot eno najčistejših dežel sveta, obstajajo predeli in situacije, kjer se intenzivno in kontinuirano uničuje okolje in s tem zdravje ljudi, ki je po večinskem mnenju prebivalcev ena najvišjih vrednot Slovencev. 
Ob mnogih primerih, ki jih lahko sami najdete, navajam enega izmed njih - škodljivost sežiga odpadkov Anhovo,  kjer se izpostavlja zdravje ljudi in uničuje ena naših najlepših rek Soča. Sami poiščite konkretne kraje in primere v Sloveniji in poročajte o njihovi okoljski problematiki. Pravica do zdravega življenjskega okolja je temeljna človekova pravica, zato lahko izpostavite, da ste kot otroci še mladi in da si ne želite, da se vaše okolje uniči.
Ljudje, ki zagovarjajo uničevanje okolja kot stransko posledico nekih drugih, pogosto gospodarskih ciljev, se ne zavedajo dovolj drugih vrednot, ki so še pomembnejše od teh, ki jih sami zasledujejo. Katere sploh so tiste vrednote, ki so v življenju najbolj pomembne? Trenutna pandemija je pokazala razsežnosti globalnih in lokalnih vprašanj in dolgoročnosti vpliva človeka na okolje. V času pandemije virusa korone se je marsikje pokazalo in se je marsikdo zavedel, kaj je v življenju v resnici pomembno. V tem času ljudje na svoje presenečenje ugotavljamo, kako lahko brez nekaterih stvari mirno zdržimo in preživimo.
Za svoje raziskovalno delo lahko izberete tudi kakšno drugo temo, ki obravnava kršenje človekovih ali otrokovih pravic iz preteklosti ali sedanjosti. S pomočjo spleta poiščite primere, ki jih želite izpostaviti in jih raziščite na podoben način kot zgoraj opisana tema kršenja pravice do čistega in zdravega okolja.

Tisti, ki se boste odločili za vaš aktivni prispevek proti kršenju človekovih ali otrokovih pravic in opravili raziskovalno nalogo, mi jo do najkasneje do 8. 6. 2020 pošljite na moj e-mail. Še kratka konkretna navodila za delo in končni izdelek:

raziskovalnega poročila se boste lotili kot pravi raziskovalni novinarji in najmanj 14 dni spremljali različne medije, po njih iskali podatke tudi za nazaj, v svetu in predvsem v Sloveniji poiskali in navedli konkretne primere, o katerih boste objektivno poročali in se naslanjali na verodostojne vire. Poročilo je lahko zapisano v Wordu (najmanj 500 besed) ali pa posneto kot video reportaža ali avdio posnetek. Poročilo vsebuje uvodni del, v katerem je nakazan namen in razlog raziskovanja ali postavljena teza, ki jo boste skušali potrditi ali ovreči. Osrednji del je razčlenjen in vključuje različne etape dela ali spoznanja tekom raziskovalnega dela. Vsebuje tudi razlago, na kakšen način oz. načine si se lotil raziskovanja in kaj ti je bilo v pomoč ali ovira pri delu. Na kratko opiši tehnike, izbrane vire in postopek dela in podrobno predstavi rezultate. V zadnjem delu napiši zaključek, ki povzame rezultate in dodaj svoja razmišljanja, morda kaj, kar te je presenetilo itd.. in podaj svoj pogled v prihodnost ali pa morda svoj predlog rešitve. Vsako poročilo vključuje tudi ime in priimek avtorja, naslov teme ter navedene vire. V predpisano število najmanj 500 besed se viri ne upoštevajo.Lahko napišete tudi v obliki pisma našim odločevalcem, npr. ministrstvu za okolje in prostor, predsedniku države ali pa komu drugemu, npr. varuhu človekovih pravic, v katerem jih lahko pozovete k aktivnemu ukrepanju.

Z lepimi željami za našo boljšo družbo in prijetnejše bivanje v njej za vse ljudi vas lepo pozdravljam in  si želim, da se kmalu vidimo,

BernardaTEDEN: 18. 5. 2020 - 24. 5. 2020
URA: 15, 16

Pozdravljeni,
danes boste pisali kviz ocenjevanja in njegov rezultat bo predstavljal vašo pisno oceno iz DKE v času učenja na daljavo. Glede na to, da ste pisali že dve preverjanji znanja in ste tudi utrjevali snov, sem prepričana, da vam bo šlo dobro. Zberite se in natančno preberite vprašanja, preden boste kliknili odgovor. Na začetku kviza se vpišite z VZDEVKOM, ki ste ga do sedaj uporabljali na blogu ali IMENOM IN PRIIMKOM. Časa imate dovolj tudi za premislek in ne hitite brez potrebe. Na levi strani vas bo čas opozarjal, kdaj morate zaključiti posamezno vprašanje, na desni pa s klikom na puščico izberete naslednje vprašanje. Čas, ki razvršča učence glede na hitrost reševanja in se vam bo prikazoval, je popolnoma nepomemben in v nobenem primeru ne bo vplival na vašo oceno. Štejejo samo pravilno rešeni odgovori, torej procent uspešnosti reševanja. Kviz ocenjevanja lahko rešite kadarkoli tekom dneva, vendar OBVEZNO danes do 23.00, ker kasnejše reševanje ne bo več mogoče. Računalnik je v preteklosti zaznal, da ste nekateri poskušali reševati kvize preverjanja večkrat, kar sicer lahko predstavlja vajo, danes pa, ko predstavlja kviz ocenjevanje, večkratno reševanje ni dovoljeno in bom upoštevala samo prvi poskus. Vaše pisne ocene boste že jutri videli v e-asistentu. Bodite pošteni do mene in do sebe in brez bližnjic pokažite znanje, ki ste ga pridobili. Zanesite se nase in ne uporabljajte pripomočkov. Želim vam zelo uspešno reševanje kviza ocenjevanja, ki vas že čaka na spodnji povezavi. 
Ocena, pridobljena iz kviza je lahko edina ocena v času na daljavo in tudi edina ocena pri DKE v šolskem letu. Kdor bi želel izboljšati oceno, lahko do 8. 6. 2020 v skladu z zapisanimi kriteriji izdela katerikoli dodatni izdelek, ki sem vam jih ponudila na blogu.
Bernarda

Za uvod v današnjo šolsko uro vam predlagam, da si na spodnji povezavi ogledate odlično predstavitev vaše sošolke, ki je opravila intervju s podjetnikom in vas bo gotovo zanimal in vam koristil pri pisanju kviza ocenjevanja ter tudi v prihodnosti. Za vse, ki vas podjetništvo zanima in se v prihodnosti vidite na samostojni poti, vam ga zaradi bogatih izkušenj podjetnika in njegovih jasnih stališč še posebej priporočam.

Intervju s podjetnikom

Ko boste končali reševanje kviza, si boste ogledali spodnji posnetek in prebrali besedila v učbeniku na straneh od 66 do 71, povezano z globalizacijo. Snov o Evropski  uniji in njeni povezavi, ki je pred globalizacijo, vam bom predstavila v eni izmed naslednjih ur. Ker je gobalizacija del našega vsakdana, vam bo tematika blizu in hkrati aktualna. Danes se boste z njo samo seznanili, v naslednjih urah pa jo bomo pobliže pogledali in predstavili. Kot rečeno, danes samo preberite besedila, zaželjeno je, da si v zvezek naredite krajši povzetek ali miselni vzorec, najmanj pa, da si zapišete naslove poglavij. Pri branju bodite natančni, da si boste čim več zapomnili, kar bomo laho naslednjič nadgrajevali. Gre za tematiko, ki bo odločilna za vašo prihodnost, zato želim, da se pri tej temi danes in v naslednjih urah še dodatno potrudite.
KVIZ OCENJEVANJA DKE 8. rTEDEN: 10. 5. 2020 - 17. 5. 2020
URA: 13, 14

Pozdravljeni, glede na to, da smo zaključili s poglavjem in se morate dobro pripraviti še na oba kviza, sem se odločila, da vas danes oziroma pred pisanjem 2. preverjanja znanja ne mešam z novo snovjo, ampak vam dam čas, da se učite in utrjujete snov za 2. kviz preverjanja znanja iz DKE, ki vas že čaka na spodnji povezavi. Odprt bo do sobote, 16. 5. 2020 do 23.00. Predlagam vam, da skrbno utrjujete snov s pomočjo spodnjih vprašanj in vam želim vso srečo pri pisanju kviza. 

Če vam bo po reševanju 2. kviza preverjanja  ostal čas, kar začnite s ponavljam celotne snovi še od prej in si pomagajte tudi z vprašanji za ponavljanje pred prvim kvizom. Kviz ocenjevanja, ki ga bomo pisali naslednji teden, bo kombinacija podobnih vprašanj prvega in drugega kviza, zato se dobro pripravite s pomočjo obeh setov vprašanj. Kviz ocenjevanja bo odprt samo v četrtek, 21. 5. 2020, od jutra do 23.00 in ga ne smete pozabiti, ker bo predstavljal vašo pisno oceno iz 2. konference.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE PRED 2. PREVERJANJEM DKE 8.r
1. U, str. 40. Navedite 3 pomembnejše ekonomske pravice slovenskih državljanov.
2. U, str. 40. Na primerih razložite pojme zasebne ter javne ali državne lastnine
3. U, str. 41. Na primeru razložite, kaj pomeni pravica do dela?
4. U, str. 41. Kdaj je plačilo za opravljeno delo pravično in katera merila je pri tem potrebno upoštevati?
5. U, str. 41. Delo je bistvena sestavina človekovega življenja. Naštejte in pojasnite vsaj 3 pozitivne elemente, ki jih človeku prinaša delo.
6. U, str. 41. Naštejte in pojasnite vsaj 3 negativne vplive, ki jih človeku lahko povzroča pomanjkanje dela.
7. U, str. 42. Razložite pojma delodajalec in delojemalec ter predstavite vsaj 3 točke vsebine dogovora v pogodbi o delu.
8. U, str. 42. Zakon o delovnih razmerjih določa osnovne pravice in obveznosti delavcev. Naštejte vsaj 5 pravic zaposlenega delavca.
9. U, str. 42. Naštejte vsaj 5 obveznosti zaposlenega delavca.
10. U, str. 42. Naštejte vsaj 3 oblike zavarovanja, ki zagotavljajo materialno varnost zaposlenih delavcev in njihovih družinskih članov.
11. U, str. 42. Za vsako izmed treh zgoraj naštetih zavarovanj pojasnite, katere storitve in dajatve vključuje.
12. U, str. 43. Pojasnite kaj so sindikati in kaj je njihova vloga.
13. U, str. 43. Navedite vsaj dva izmed pogostih vzrokov za konflikte med delodajalci in delojemalci in vsaj dva načina reševanja konfliktov.
14. U, str. 43. Pojasnite, zakaj imajo zaposleni pravico do stavke.
15. U, str. 43. Naštejte vsaj 3 sindikate zaposlenih v slovenskem gospodarstvu.
16. U, str. 44. Katera družbenogospodarska ureditev je uveljavljena v Sloveniji in večjem delu sveta?
17. U, str. 44. Razložite pojma kapital in kapitalist.
18. U, str. 44. Pojasnite zakaj imenujemo kapitalistično gospodarstvo tudi tržno gospodarstvo ter razložite pojem svobodni trg.
19. U, str. 44. Kdo v kapitalističnem podjetju dobiva denarni dobiček od prihodkov podjetja?
20. U, str. 45. Glede na ponudbo in povpraševanje se na trgu oblikujejo cene. Kaj se zgodi s cenami, če je povpraševanje večje od ponudbe? Pojasnite svoj odgovor.
21. U, str. 45. Svobodni trg omogoča konkurenco ponudnikov. K čemu jih konkurenca spodbuja? Pojasnite svoj odgovor. Izrazite svoje mnenje o tem, zakaj in za koga je konkurenca lahko koristna in zakaj in za koga je lahko nevarna?
22. U, str. 45. Zakaj podjetja vlagajo ogromno denarja v oglaševanje in kaj skušajo s tem doseči?
23. U, str. 46. Naštejte vsaj 3 dobre in 3 slabe strani kapitalizma.
24. U, str. 47. Pojasnite, kaj je socialna država in naštejte vsaj 3 zakone, ki jih je država predpisala v pomoč delavcem.
25. U, str. 48. Pojasnite zakaj imajo gospodarske družbe oziroma podjetja pomembno vlogo v družbi in naštejte najmanj 3 skupine, ki imajo korist od njihovega uspešnega poslovanja.
26. U, str. 48.  Naštejte 3 pomembne vloge banke.
27. U, str. 49. Naštejte  3 najpogostejše oblike gospodarskih družb v Sloveniji. Izberite eno izmed njih in jo pojasnite.
28. U, str. 51. Pojasnite kaj so delnice in kdo in na kakšni osnovi jih dobi? Razložite kje se z delnicami trguje in kdaj delnice naraščajo in kdaj padajo? Pojasnite, kaj je dividenda in kako je povezana z delniško družbo?
29. U, str. 52. Navedite, kdo mora državi plačevati davščine in kaj država s tako zbranim denarjem naredi? Kdo državi določa, kam bo vložila denar, da bo z njim ravnala kot dober gospodar?
30. U, str. 52 Pojasnite pojma državni proračun in siva ekonomija.
31. U, str. 52 Pojasnite davščino imenovano trošarine.
32. U, str. 52 Na primeru pojasnite izraz socialna kriza.
33. U, str. 53. Kaj pomeni ta oznaka, ki jo lahko najdete na določenih izdelkih tudi v nekaterih slovenskih trgovinah? Pojasni, zakaj se tako imenuje.

Vir: Wikipedia

34. S svojimi besedami pojasnite, kaj za vas osebno pomeni pojem družbena pravičnost in
problem izkoriščanja.


OBVESTILO: 
OBVEŠČAM VAS, DA KVIZ NA SPODNJI POVEZAVI, KI JE BIL NEKAJ ČASA ZARADI TEHNIČNIH TEŽAV NEAKTIVEN, ŽE DELUJE. ZARADI ZAČASNE PREKINITVE SEM VAM ČAS REŠEVANJA PODALJŠALA ZA EN DAN, TOREJ DO NEDELJE, 17. 5. 2020 DO 23.00. ZA NEVŠEČNOSTI SE VAM OPRAVIČUJEM IN VAM ŽELIM VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU:)

PREVERJANJE KVIZ2 


TEDEN: 4. 5. 2020 - 10. 5. 2020
URA: 11,12

Pozdravljeni,

Tako kot pri zgodovini vam bom sedaj natančneje razložila način in kriterije ocenjevanja za 8. r. pri predmetu DKE. Glede na vaše v večini primerov marljivo in vestno delo pričakujem, da boste z enakim tempom dela dosegli zelo dobre rezultate in s tem tudi visoke ocene. 

14. maja 2020 bomo pisali še drugo preverjanje znanja v obliki kviza ( v učbeniku od str. 40 do 53) , zato vam bom že jutri, v petek, 8. 5. 2020 na konec današnje snovi dodala vprašanja za ponavljanje snovi in pripravo nanj. Drugi kviz preverjanja znanja bo odprt od jutranjih ur v četrtek, 14. 5. 2020 do poznega večera v soboto, 16. 5. 2020.
Pisno ocenjevanje bo potekalo na enak način kot preverjanje znanja - v obliki kviza, vendar samo en dan in sicer v četrtek 21. 5. 2020. Do kviza boste dostopali preko povezave na koncu vprašanj za ponavljanje in bo 21. 5. 2020 aktiven od jutra do poznega večera. 
V kvizih sem podaljšala čas pisanja, tako da boste v miru prebrali vsa vprašanja in odgovore in imeli čas za razmislek. 
Kriteriji pisnega in ustnega ocenjevanja ostajajo do konca šolskega leta enaki kot ob začetku, kriteriji ocenjevanja za dodatna dela pa veljajo samo za večji del obdobja v času pandemije v sklopu učenja na daljavo in sicer do vključno 8. 6. 2020. 

Pragovi med ocenami pri pisnem ocenjevanju znanja

0 - 44%
1
45 - 59%
2
60 - 74%
3
75 - 89%
4
90 - 100%
5


Do 8. 6. 2020 ostajajo na voljo različne možnosti dodatnih del, ki jih bom ocenila s samostojno oceno, če bodo ustrezala naslednjim kriterijem:

·     PPT predstavitev, ki vsebuje: ime in priimek; naslov predstavitve; najmanj 6 drsnic z obsegom besedila najmanj 300 besed, (brez naslovne in strani z viri); smiselno tematiko, vezano na obravnavano temo, ki ni dobesedno prepisana iz virov, ampak samostojno delo in prirejeno po virih; zapis vseh virov za fotografije, filmčke in besedila (v primeru internetnih virov zadostuje povezava).

·     Izdelava kviza ( izdelek vsebuje naslov, najmanj 15 vprašanj in ne ponavlja vprašanj že obstoječih kvizov in križank ter vključuje vse podatke: gesla, vprašanja, rešitve in je interaktiven ali pa napisan v Wordu- brez strokovnih in večjih pravopisnih napak).

·     Izdelava plakata. Plakat mora imeti naslov, biti razdelan na več krajših, preglednih besedil s ključnimi besedami in mora predvsem zadostiti vsebinskim ciljem ter vsebovati fotografije in risbe ter vse vire. Lahko si izberete katerokoli izmed tem, ki smo jih letos obravnavali. Plakat fotografirate in mi ga pošljete po e-mailu.

· 
·     Pri zaključni oceni bom upoštevala tudi vašo aktivnost in tedenska javljanja ter poročanja o delu, druga manjša dodatna dela, ki ste jih v času pandemije opravljali in mi jih pošiljali in izpolnjen ter urejen zvezek, ki ga bom pregledala na daljavo po potrebi, predvsem, če bo kdo med oceno.

·     Načrtujem, da boste večinoma imeli v maju že pridobljene ocene pri predmetu DKE, pričakujem pa vaš trud do zadnjega dne. Želim vam lep teden, Bernarda


Gospodarske družbe in banke
Davki
Finančna, gospodarska in socialna kriza


Gospodarska družba je običajno združenje ljudi, ki s svojo lastnino ali delom ustvarjajo in prodajajo dobrine. Lahko je v zasebni ali državni lasti. Premoženje, ki ga lastniki vložijo vanjo, se imenuje kapital. Gospodarske družbe se ustanavljajo z namenom, da ustvarjajo dobiček.

V gospodarstvu imajo zelo pomembno vlogo banke - finančne organizacije, ki se ukvarjajo s tremi dejavnostmi: hranijo, posojajo in prenašajo denar.  Javne gospodarske družbe ustanovi država ali lokalna skupnost , da zagotavlja dobrine ali storitve, ki so v javnem interesu (npr. javna razsvetljava, vodovod, komunalne storitve…). Če gospodarska družba uspešno posluje, imajo korist od tega: delavci (dobijo plačo), kupci (dobijo izdelke ali storitve), dobavitelji (dobijo plačilo za dobavljeni material in storitve), država ali občina (dobi dajatve in davke), lastniki podjetja (dobijo dobiček).

V učbeniku na strani 49 si preberite razliko med podjetjem v državni in zasebni lasti.


Najpogostejše oblike zasebnih gospodarski družb v Sloveniji so: samostojni podjetnik (s.p.), družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in delniška družba. Podrobneje o teh oblikah si pozorno preberite v učbeniku na straneh 49 in 50 in glede na informacije o različnih vrstah gospodarskih družb razmislite, kaj je pravilni odgovor na vprašanje ali je bilo podjetje Avtopopravila registrirano kot s.p. ali d.o.o..

Gospodarske družbe, katerih lastnina je razdeljena na veliko delov, imenujemo delniške družbe in so običajno večje družbe z veliko kapitala. Lastniki njihovih posameznih delov prejmejo vrednostne papirje, ki se imenujejo delnice. Delnice se navadno uvrščajo na borzo vrednostnih papirjev, kjer se trguje z njimi. Če podjetje dobro posluje, vrednost njegovih delnic praviloma narašča, če mu ne gre dobro, vrednost delnic pada. Če posluje z dobičkom, delniška družba del dobička običajno izplača lastnikom. Ta del izplačanega dobička imenujemo dividenda. Če ima delničar več delnic v podjetju, je večja tudi njegova dividenda.
Z lastništvom v podjetju so običajno povezane tudi upravljavske pravice, kar pomeni da lastniki delnic odločajo o delovanju podjetju (sorazmerno z deležem v podjetju).

Razmisli in ustno odgovori na naslednja vprašanja:
1.     Kaj je podjetje (ali gospodarska družba)? Kakšna je vloga podjetij v sodobni družbi?
2.     Katere dejavnosti zajema gospodarstvo?
3.     Pojasni razliko med lastnikom podjetja, vodstvom podjetja in delničarji podjetja.
4.     Naštej in opiši dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo banke.
5.     V časopisu ali na spletu si oglej tečajnico in preuči, kaj lahko iz nje razberemo. Naštej nekaj plačilnih sredstev.

Davki
Vsak delavec ali podjetnik, ki pridobiva dohodke ali ustvarja dobiček, mora državi plačevati določene davščine ( takse, carine, prispevke in davke). 

Kdo zasluži z vašim nakupom kavbojk?
Zadnje izmed naštetih-davke, ki jih bomo posebej izpostavili v današnji uri, državljani plačujemo državi, ker ta potrebuje denar za svoje delovanje. Z njim zagotavlja plače državnim uslužbencem, financira gradnjo šol, bolnišnic, cest in drugih javnih objektov ter družbeno koristnih dejavnosti. Bistvo zbiranja davkov je ravno v tem, da država z zbranim denarjem dela v korist družbe in državljanov. Varovati mora človekove pravice in spodbujati vsestranski razvoj družbe.


S klikom na povezavo poslušajmo še razmišljanje mladih o pravični trgovini.

Eden večjih problemov, s katerimi se spopadajo številne države , je siva ekonomija ali delo na črno. To pomeni, da gospodarska dejavnost ni prijavljena oz. registrirana in zato podjetje ali posameznik ne plačujeta davkov. S tem siromaši državno blagajno in posredno zmanjšuje blaginjo ljudi. Hkrati predstavlja nelojalno konkurenco registrirani gospodarski dejavnosti, saj so takšni izdelki in storitve zaradi neplačevanja davkov praviloma cenejši. Tudi poskusi ne izdanih računov za opravljeno storitev so nezakoniti in kaznivi. Morda vodijo do trenutne bogatitve posameznika, hkrati pa do dolgoročnega nižanja nivoja razvoja celotne družbe. 
Slovenija je v izogib tega uvedla posebne, tako imenovane »davčne blagajne«.


V slovenski družbi je miselnost prenekaterih prebivalcev še preveč usmerjena samo nase in ne na celotno družbo in se žal ne zavedajo, da prav vsi oni predstavljajo to isto državo, ki bi ji morda kje kaj prikrili ali vzeli. Žal se preveč ljudi še ne zaveda, da če posamezniki goljufajo državo, goljufajo predvsem sodržavljane in s tem tudi sebe, ker z izogibanjem davkov zavirajo boljši razvoj celotne družbe in države in znižujejo kvaliteto življenja v Sloveniji. Včasih zavidljivo spremljamo zelo visoke dohodke in visok standard življenja v nekaterih razvitih državah severne Evrope, a morda ne pomislimo, da sta njihova visoka kvaliteta in davki, ki jih plačujejo, povezana in da je tam izogibanje davkov ne samo zelo kaznivo, ampak v očeh ljudi popolnoma nepredstavljivo in nesprejemljivo, saj se jasno zavedajo, da s svojimi prispevki prispevajo k visoko razviti družbi in visokemu standardu na vseh življenjskih področjih tudi zase in svoje najbližje. Več, ko prispevajo, ob predpostavki, da država preudarno razporeja denar, ki ga dobi, bolje živijo vsi prebivalci v državi.

Za ilustracijo, da bi morda bolje razumeli, kako smo ljudje na svetu in v lokalnih skupnostih v resnici med seboj povezani v neke sisteme, ki nam omogočajo uspešen razvoj in prihodnost, če pomagamo drug drugemu in ne gledamo le nase, a tega morda ne vidimo, tudi, če imamo rešitev za našo družbo tik pred nosom, vam posredujem zgodbo.

Zgodba Jorgea Bucaya iz knjige Povej mi zgodbo:

Bil je moški, ki je rad veliko potoval. V življenju je obiskal že nešteto resničnih in namišljenih dežel.
Eno od potovanj ga je pripeljalo do velikanske hiše, razdeljene na vzhodni in zahodni del. Na vratih je bil napis: DEŽELA DOLGIH ŽLIC! To majhno deželo sestavljata le dve sobi, bela in črna. Pojdite po hodniku do razcepa in zavijte desno, če želite obiskati črno sobo, ali levo, če bi radi obiskali belo sobo. Moški je odšel po hodniku in po naključju najprej zavil desno. Pred njim se je odprl hodnik, ki se je po petdesetih metrih končeval pri ogromnih vratih. Že ko je naredil nekaj korakov, je zaslišal stokanje in tožbe iz črne sobe. Zaradi krikov bolečine in trpljenja se je za trenutek obotavljal, a je vseeno šel naprej. Prišel je do vrat, jih odprl in vstopil. Okoli velikanske mize je sedelo na stotine ljudi. Na mizi so bile najokusnejše jedi, in čeprav so vsi ljudje imeli žlico, s katero so dosegli sredino mize so umirali od lakote. To pa zato, ker so bile žlice dvakrat daljše od njihovih rok in pritrjene nanje. Tako so vsi lahko zajeli hrano, a niso si je mogli nesti v usta.
Vse skupaj je bilo tako obupno, kriki pa tako presunljivi, da se je moški na mestu obrnil in pobegnil iz sobe. Vrnil se je do razcepa ter zavil proti beli sobi. Enak hodnik kot prejšnji se je končeval pri enakih vratih. Edina razlika je bila, da med potjo ni slišal ne tožb ne krikov. Ko je prišel do vrat, je raziskovalec prijel za kljuko in vstopil v sobo. Na stotine ljudi je sedelo pri mizi, ki je bila enaka kot v črni sobi. Tudi na tej mizi so stale najodličnejše jedi. Tudi tukaj so imeli ljudje na roke pritrjene dolge žlice. Vendar se tu ni nihče pritoževal. Nihče ni umiral od lakote, kajti hranili so drug drugega. Moški se je nasmehnil in odšel iz bele sobe.

Denar od davkov se steka v državni proračun. Parlament in vlada določita, za kaj se bo vsako leto porabil denar davkoplačevalcev. Z denarjem, zbranim od davkov mora država ravnati kot dober gospodar.


Blagajno državnega proračuna polnita še dve vrsti prilivov: trošarine (davščine, ki se plačujejo od prodaje alkohola, tobaka, goriva in kurilnega olja) in dividende (prilivi iz državnih podjetij).


Finančna, gospodarska in socialna kriza

Država pa lahko dobro skrbi za svoje državljane in uresničuje različne socialne ukrepe, ki smo jih omenjali le, če ima v svojem proračunu dovolj denarja , da jih lahko financira.


 Če je država v finančni krizi in ji zato primanjkuje denarja, ne more uspešno izvajati socialnih ukrepovDržava tudi ne more biti socialna, če ima neetične (nepoštene in nehumane) politike in druge vodilne posameznike (npr. direktorje bank in podjetij), ki v sebi nimajo razvitega čuta za pomoč ljudem in dopuščajo, da se državni denar porabi za družbeno nekoristne ali celo goljufive namene. Takrat govorimo o korupciji.Obstajajo tudi svetovne lestvice, kjer razvrščajo države glede na stopnjo korupcije v njej. Posnetek in situacija v njej sta sicer malo starejšega datuma, vi pa lahko sami poiščete na spletu informacije o tem, katero mesto zaseda Slovenija v tem trenutku in ali napreduje ali nazaduje na lestvici.


Pa poglejmo, kako je pred časom o korupciji razmišljala slovenska mladina. Kakšne so pa vaše ideje, če bi vodili državo? Kako bi omejili ali izkoreninili korupcijo?Ali se vam korupcija zdi velik problem za državo? Utemeljite svoj odgovor.Kadar država, banke in podjetja dlje časa slabo finančno poslujejo, lahko v družbi nastane finančna kriza. Tudi banke nimajo več denarja, da bi ga posojale gospodarskim družbam in podjetnikom, ki bi potrebovali kredite za nove naložbe.Gospodarska kriza nastane, kadar gospodarske družbe dlje časa slabo poslujejo, kar lahko privede do zmanjševanja plač zaposlenim, odpuščanja ali celo propada podjetij. Seveda pomeni gospodarska kriza tudi manj prilivov v proračun države.

Če država porablja več denarja, kot se ga nateče v proračun, denarja za normalno delovanje države ni dovolj. Država se mora zadolžiti v tujini, kar dolgoročno pomeni, da bo morala vrniti denar z obrestmi ali pa mora zmanjšati svojo porabo. Zmanjšanje porabe pa pomeni , da namenja manj denarja za investicije, za šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport, za brezposelne, revne… Tako se poslabša tudi splošni življenjski standard v državi in nastane socialna kriza (čedalje več brezposelnih in revnih ljudi). Varčevanje države vodi tudi v zmanjševanje financiranja družbeno koristnih dejavnosti (šolstva, kulture itd.).

Vse tri vrste kriz vodijo v splošno družbeno krizo, za katero je značilno splošno nezadovoljstvo, nezaupanje in brezvoljnost ljudi. V krizi večina ljudi živi v težkih življenjskih razmerah, mnogi celo v revščini.

Za preprečitev krize ali izhod iz nje je bistvenega pomena, da je družba na splošno dovolj etično ozaveščena, gospodarsko razvita in da se v njej uveljavljajo zakoni in drugi pravni predpisi.
1.     Naštej nekaj virov, iz katerih država pridobiva sredstva za svoje delovanje.

2.     Navedi in pojasni značilnosti socialne države.VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE PRED 2. PREVERJANJEM DKE 8.r
1. U, str. 40. Navedite 3 pomembnejše ekonomske pravice slovenskih državljanov.
2. U, str. 40. Na primerih razložite pojme zasebne ter javne ali državne lastnine
3. U, str. 41. Na primeru razložite, kaj pomeni pravica do dela?
4. U, str. 41. Kdaj je plačilo za opravljeno delo pravično in katera merila je pri tem potrebno upoštevati?
5. U, str. 41. Delo je bistvena sestavina človekovega življenja. Naštejte in pojasnite vsaj 3 pozitivne elemente, ki jih človeku prinaša delo.
6. U, str. 41. Naštejte in pojasnite vsaj 3 negativne vplive, ki jih človeku lahko povzroča pomanjkanje dela.
7. U, str. 42. Razložite pojma delodajalec in delojemalec ter predstavite vsaj 3 točke vsebine dogovora v pogodbi o delu.
8. U, str. 42. Zakon o delovnih razmerjih določa osnovne pravice in obveznosti delavcev. Naštejte vsaj 5 pravic zaposlenega delavca.
9. U, str. 42. Naštejte vsaj 5 obveznosti zaposlenega delavca.
10. U, str. 42. Naštejte vsaj 3 oblike zavarovanja, ki zagotavljajo materialno varnost zaposlenih delavcev in njihovih družinskih članov.
11. U, str. 42. Za vsako izmed treh zgoraj naštetih zavarovanj pojasnite, katere storitve in dajatve vključuje.
12. U, str. 43. Pojasnite kaj so sindikati in kaj je njihova vloga.
13. U, str. 43. Navedite vsaj dva izmed pogostih vzrokov za konflikte med delodajalci in delojemalci in vsaj dva načina reševanja konfliktov.
14. U, str. 43. Pojasnite, zakaj imajo zaposleni pravico do stavke.
15. U, str. 43. Naštejte vsaj 3 sindikate zaposlenih v slovenskem gospodarstvu.
16. U, str. 44. Katera družbenogospodarska ureditev je uveljavljena v Sloveniji in večjem delu sveta?
17. U, str. 44. Razložite pojma kapital in kapitalist.
18. U, str. 44. Pojasnite zakaj imenujemo kapitalistično gospodarstvo tudi tržno gospodarstvo ter razložite pojem svobodni trg.
19. U, str. 44. Kdo v kapitalističnem podjetju dobiva denarni dobiček od prihodkov podjetja?
20. U, str. 45. Glede na ponudbo in povpraševanje se na trgu oblikujejo cene. Kaj se zgodi s cenami, če je povpraševanje večje od ponudbe? Pojasnite svoj odgovor.
21. U, str. 45. Svobodni trg omogoča konkurenco ponudnikov. K čemu jih konkurenca spodbuja? Pojasnite svoj odgovor. Izrazite svoje mnenje o tem, zakaj in za koga je konkurenca lahko koristna in zakaj in za koga je lahko nevarna?
22. U, str. 45. Zakaj podjetja vlagajo ogromno denarja v oglaševanje in kaj skušajo s tem doseči?
23. U, str. 46. Naštejte vsaj 3 dobre in 3 slabe strani kapitalizma.
24. U, str. 47. Pojasnite, kaj je socialna država in naštejte vsaj 3 zakone, ki jih je država predpisala v pomoč delavcem.
25. U, str. 48. Pojasnite zakaj imajo gospodarske družbe oziroma podjetja pomembno vlogo v družbi in naštejte najmanj 3 skupine, ki imajo korist od njihovega uspešnega poslovanja.
26. U, str. 48.  Naštejte 3 pomembne vloge banke.
27. U, str. 49. Naštejte  3 najpogostejše oblike gospodarskih družb v Sloveniji. Izberite eno izmed njih in jo pojasnite.
28. U, str. 51. Pojasnite kaj so delnice in kdo in na kakšni osnovi jih dobi? Razložite kje se z delnicami trguje in kdaj delnice naraščajo in kdaj padajo? Pojasnite, kaj je dividenda in kako je povezana z delniško družbo?
29. U, str. 52. Navedite, kdo mora državi plačevati davščine in kaj država s tako zbranim denarjem naredi? Kdo državi določa, kam bo vložila denar, da bo z njim ravnala kot dober gospodar?
30. U, str. 52 Pojasnite pojma državni proračun in siva ekonomija.
31. U, str. 52 Pojasnite davščino imenovano trošarine.
32. U, str. 52 Na primeru pojasnite izraz socialna kriza.
33. U, str. 53. Kaj pomeni ta oznaka, ki jo lahko najdete na določenih izdelkih tudi v nekaterih slovenskih trgovinah? Pojasni, zakaj se tako imenuje.

Vir: Wikipedia

34. S svojimi besedami pojasnite, kaj za vas osebno pomeni pojem družbena pravičnost in problem izkoriščanja.TEDEN: 20. 4. 2020 - 26. 4. 2020
URA: 9,10
NALOGA

Pozdravljeni,
danes bomo nadaljevali s temo o gospodarstvu in bomo naredili malo bolj sproščen uvod v kapitalistično gospodarstvo. Glede na to, da vas ta teden čaka reševanje prvega kviza za ponavljanje za DKE, ki že poteka na spodnji povezavi in verjamem, da se boste nanj še dobro pripravljali,sem se odločila, da danes ne boste zapisovali, ampak si boste pozorno ogledali nekaj filmov, ki ponazarjajo kapitalistično gospodarstvo, ki bo odskočna deska za našo temo po počitnicah. V drugi uri pa vam bo ostala še čas za ponavljanje in utrjevanje snovi za nazaj, da boste pripravljeni na kviz preverjanja.  Na koncu filmov vas bo čakala povezava v oranžni barvi, ki predstavlja vaš vstop v prvi kviz preverjanja DKE, ki ga boste lahko reševali do petka, 24. 4. 2020 do večernih ur. Predlagam vam, da pred odpiranjem in reševanjem kviza ponovno ponovite vprašanja, ki sem vam jih že posredovala, saj so mnoga med njimi tako ali drugače povezana s kvizom preverjanja. Potem vam svetujem, da preletite učbenik in se zaustavite pri kakšni besedah v krepkem tisku in preverite, če poznate izraze in pomene besed, ki smo jih uporabljali. Poleg odgovorov na vprašanja, se še dotaknite najpomembnejših podatkov in debelega tiska s področja zgodovine demokracije, državnozborskih volitev, aktivne in pasivne volilne pravice, sestave državnega zbora, koalicije, opozicije, nalog predsednika države, dela sodnikov, demokracije v občini, nadzora državljanov nad oblastjo, aktivnega državljanjstva in etičnih načel , ki naj bi jih vsak džavljan upošteval.
Želim vam res prijeten teden in da zdržite še par dni ob vestnem delu, ki se vam bo obrestovalo, potem pa si boste lahko kmalu privoščili več časa za aktivnosti, ki si jih želite. Želim vam čimlepše počitnice.
Bernarda

Kapitalistično gospodarstvo


Najprej si oglejte, sicer s številkami že malo zastarelo, a vedno bolj aktualno nepravično porazdelitev bogastva po svetu.


Ugotovili smo, da ljudje že v samem začetku nimajo enakih možnosti in če se vrnemo k kapitalizmu, bomo začeli ravno pri tistih, ki to možnost imajo. To so ljudje z veliko denarja, lastniki tovarn, strojev, zemljišč itd. Vse to imenujemo kapital, njegove lastnike pa kapitaliste.  Kapitalist začne proces proizvodnje, storitev itd tako, da vloži svoj kapital in ko poplača delavce, davke, stroške, oceni uporabo strojev itd. mu sotane dobiček, ki ga lahko vloži v nadaljnjo možnost pridobivanja dobička, delavec pa je plačan le z plačo, ki mu jo je kapitalist prisodil. Razlike se večajo in v kapitalizmu nekateri ljudje izkoristijo priložnost in bogatijo, drugi pa ostajajo na mnogo nižji ravni, kjer se pogosto pojavljajo tudi socialni problemi. Kapitalizem je zelo kompleksen in obsežen sistem in ni ga mogoče kar tako posplošiti in oceniti vse njegove dobre in slabe strani, a nekje moramo začeti. Pozorno poslušajte razlago, da boste lažje razumeli zapise v vašem učebeniku.
 Posnetek se je močno navezoval na besedilo v vašem učbenik na straneh 44 in 45, ki jih sedaj prosim preberite. Seznanili se boste z osnovnimi izrazi in predstavitvijo kapitalizma. 
Za zaključek si boste ogledali še posnetek, ki razčleni nekatere pozitivne in negativne strani kapitalističnega sistema. Po ogledu posnetka si preberite še strani 46 in 47.

Tako, za danes smo končali. Predlagam vam, da ponovite vprašanja, ki sem vam jih zadnjič posredovala in se držite današnjih navodil za hitro ponavljanje, ko pa se boste čutili pripravljen, pa kliknite na spodnjo povezavo in začnite s kvizom. Ne pozabite, da se zaključi v 24. 4. 2020 v petek zvečer.

Želim vam krasne počitnice, čeprav z omejitvami, pa vendar z obilo užitka. Spočijte se in se vidimo z novo energijo.
Bernarda

Preverjanje znanja: kviz1 DKE 


TEDEN: 13. 4. 2020 - 19. 4. 2020
URA: 7, 8

NALOGA

Ponavljanje in utrjevanje
Delo in lastnina


Dober dan,
spet smo skupaj. Tokrat bomo uro s tematiko dela, končali pa s ponovitvijo snovi iz preteklih tednov. Ker vem, da ste si in si še boste vzeli čas v tem tednu za ponavljanje zgodovine, kjer sem vam v želji, da vam pomagam, sestavila kar obširen spisek vprašanj, sem se odločila , da tokrat poenostavim in vam bom za današnjo ponovitev posredovala samo 15 vprašanj, za katere bi rada, da jih res odgovorite in začnete z njimi že danes in odgovore zapisujete v vaše zvezke, da boste pripravljeni na prvi kviz iz DKE, ki vam ga bom posredovala v ponedeljek 20. 4. 2020 in ga boste lahko v miru reševali do večera do nedelje 26. 4. 2020. Zavedam se, da je bila začetna snov pri DKE v letošnjem letu zahtevna za razumevanje, vendar sem prepričana, da če ste prebrali besedila, si ogledali filme in rešili naloge, ki sem vam jih posredovala in boste rešili spodnja vprašanja, potem boste snov samo še malo utrdili in ne bo težav. Odgovore na večino boste našli v učbeniku in na blogu, nekatera pa so vezana na vaše lastno pojmovanje in razlago. Nekatera vprašanja v kvizu bodo enaka kot ta za ponavljanje, nekatera pa se bodo delno razlikovala, vendar bodo z njimi povezana. Seveda pa morate snov, ki se navezuje na vprašanja še sami ponoviti in utrditi.
Pa začnimo.

Bernarda

V prvem delu našega druženja bomo razmišljali o delu in njegovem pomenu za posameznika in družbo. Tokrat se bomo naloge lotili drugače in boste samostojno prebrali besedilo v učbeniku, jaz pa vas bom sproti z vprašanji vodila tako, da se boste ustavljali pri vsakem vprašanju, nanj poiskali odgovor (vprašanja si bodo sledila zaporedno, tako kot teče besedilo v knjigi) in ga zapisali v zvezek. Posebno pozornost boste posvetili besedam, ki so poudarjene v krepkem tisku in jih lahko tudi podčrtate.

Preden pa začnemo z resnim delom pa poslušalmo pesem, ki ne govori o delu, ampak ravno obratno, o tem kako je, ko te v kremplje dobi lenoba in ona vodi tvoje življenje...

V zvezek napišite nov naslov:

DELO IN LASTNINA

Oglejte si film in poslušajte razmišljanje mladih.
Začnite z branjem besedila na strani 40 in do strani 43, sproti zapišite podnaslove in na kratko odgovarjajte na naslednja vprašanja (lahko s svojimi besedami) in odgovore zapišite v zvezek:

1. Med katere pravice uvrščamo ekonomske človekove pravice?
2. Naštejte 3 pomembnejše ekonomske osebne pravice?

Lastnina

3. Kaj je definicija lastnine?
4. Navedi 3 primere zasebne lastnine.
5. Naštejte nekaj načinov, kaj lahko naredi lastnik s svojo lastnino.
6. Katera lastnina se imenuje javna lastnina in čemu je namenjena?
7. Naštejte 3 primere javne lastnine in pojasni na kaj moramo paziti pri njeni uporabi?

Delo in plačilo

8. Katere osebe v Sloveniji imajo pravico do dela oz. zaposlitve?
9. Ali pravica do dela avtomatsko pomeni, da mora vsak državljan dobiti delo? Pojasnite odgovor.
10. Kdo in na kašen način odloča o izbiri kandidata za delovno mesto?
11. Kaj pomeni pravično plačilo, do katerega je vsak upravičen. Pojasnite svoj odgovor.
12. Naštej te3 primere dodatnih meril, ki jih je potrebno še upoštevati pri določanju višine plačila.

Pomen dela za posameznika in družbo

13. Naštejte vsaj 3 dobrine, ki jih ljudje proizvajamo z delom in so pomembne za obstoj in razvoj posameznika in družbe?
14. Z nekaj primeri pojasnite trditev, da je delo bistvena sestavina človekovega življenja.
15Naštejte vsaj 4 primere, kaj lahko delo prinaša posamezniku. Vprašajte starše, za katere stvari oni menijo, da njim osebno prinaša zaposlitev.
16. Naštejte vsaj 3 primere, kaj lahko pomanjkanje dela povzroči človeku. Razmislite in zapišite, za kaj vse je prikrajšana družina če odrasli nima zaposlitve.
17. Kaj pomeni izraz socialna država?
18. Kaj pomeni izraz socialna stiska?

Delodajalci in delojemalci

19. Na primerih razložite izraza delodajalec in delojemalec.
20. Naštejte nekaj elementov, ki jih mora vsebovati pogodba o delu, ki jo skleneta delodajalec in delojemalec? Zakaj je takšna pogodba sploh potrebna?Pravice in obveznosti zaposlenih

21. O čem govori Zakon o delovnih razmerjih in koga ter na kakšen način ščiti?
22. Naštejte vsaj 5 pravic zaposlenih delavcev.
23. Naštejte vsaj 5 obveznosti zaposlenih delavcev.
24. Naštejte 3 izmed najpogostejših primerov kršenja pravic s strani delodajalca. Kateri se ti zdi najhujši? Utemeljite svojo trditev.

Socialna varnost zaposlenih

25. Naštejte 3 področja, na katerih se zaposlenim delavcem in njihovim družinskim članom zagotavlja materialna varnost in preberi na kakšen način.

Poslušajte pesem znanega slovenskega avtorja Janija Kovačiča, ki se navezuje na socialne nepravičnosti delavcev.


Sindikati

26. Kaj je razlog, da se zaposleni v gospodarskih družbah pogosto združujejo v sindikate?
27. Preberi, kako poteka postopek pritožbe delavca sindikatu, če je mnenja, da so mu kršenedelavske pravice. Kaj pomeni izraz stavka?
28. Oglej si seznam nekaterih sindikatov zaposlenih v slovenskem gospodarstvu.
29. Oglej si vprašanja na strani 43 in jih preleti, da preveriš ali bi znal odgovoriti na vsa vprašanja.

Tudi ti boš nekoč zaposlen in boš samostojno opravljal svoj poklic ter doprinašal k blaginji tebe in najbližjih in naši državi. Ali si že razmišljal kam te bo zanesla tvoja pot?
Oglej si še zadnji film, ki prikazuje mlade, ki izbirajo poklice in se odločajo med srednjimi šolami.
30. Kaj pa je tvoje mnenje, katere so tiste odločilne stvari, o katerih bi moral mlad človek razmišljati, ko izbira svoj poklic?

Sedaj pa še drugi, tudi pomembni del našega druženja.
Rada bi, da z njim začnete danes in naredite čim več, lahko pa ga dokončate tudi kasneje, do četrtka pa zagotovo.
Za začetek s klikom na spodnjo povezavo odprite vprašanje za ponavljanje in utrjevanje snovi pri DKE in si jih oglejte. S pomočjo učbenika, bloga in zvezka poiščite odgovore in jih zapišite.Ko boste napisali zadnji odgovor ste zaključili z delom in bili zelo uspešni. K vprašanjem se boste vrnili v naslednjih dneh, ko boste imeli čas in boste ponovili odgovore kot pripravo za kviz v naslednjem tednu.

TEDEN: 6. 4. 2020 - 12. 4. 2020
URA: 5, 6


NALOGA

Lokalna samouprava in nadzor nad oblastjo
Povezovanje v skupno dobro

Dober dan,

kar uspešno smo zajadrali že v tretji teden učenja na daljavo, ki ga že skoraj zaključujemo. Tudi mi bomo danes zaključili s poglavjem, ki nas je, kot posameznike in državljane Republike Slovenije, povezal z njeno državno ureditvijo, sistemom delovanja in izkoriščanjem prednosti demokracije. Danes se bomo iz te širine spustili bolj na ožje, lokalne ravni delovanja skupnosti, se dotaknili medijev in izpostavili pomen aktivnega delovanja posameznika in celotne civilne družbe.

Večina demokratičnih držav je zaradi lažjega odločanja manjše skupine ljudi, večjega poznavanja lokalnih potreb itd. razdeljena na manjše lokalne skupnosti, kjer ljudje v glavnem odločajo sami o zadevah, ki se tičejo njihove skupnosti. Tudi Slovenija je razdeljena na takšne lokalne skupnosti.

Temeljna lokalna samoupravna skupnost v Sloveniji je občina. Ta običajno obsega ozemlje več med seboj povezanih naselij (vasi, krajev ali manjših mest). Občani sami urejajo različne občinske zadeve, zato se njihovo delovanje imenuje lokalna samouprava. Slovenija ima več kot 200 občin, njihovo število pa se spreminja. Občino ustanovi ali pa ukine državni zbor, če to želijo prebivalci nekega območja.
Pogoj za ustanovitev je določeno število občanov ter pomembnejše ustanove, kot npr. šola, pošta, knjižnica, zdravstveni dom, lokalne ceste, vodovod , električne napeljave, gospodarska podjetja itd..


1. V učbeniku na strani 26 si oglejte zemljevid in poskušaj prepoznati nekatere občine. Utemelji odgovor na vprašanje o učinkovitem delovanju občine.

Občine, ki zajemajo območja večjih mest v Sloveniji z njihovo oklico, se imenujejo mestne občine. Največja občina v Sloveniji je Ljubljana, ki ima skoraj  300000 prebivalcev. Najmanjša občina je Osilnica v Beli krajini, kjer na 1km2 živi le okoli 10 prebivalcev.


Občine se delijo še na manjše enote - ožje oblike samouprave: vaška skupnost (vas v občini), krajevna skupnost (manjši kraji) , četrtna skupnost (ožje okolje znotraj mestne občine).
V vsaki skupnosti izvolijo svoje prestavnike, ki tvorijo svete teh skupnosti. Ti poročajo občinskemu svetu in županu, kaj je treba urediti v njihovih skupnostih (park, parkirišča...)

2. Na strani 28 si preberite naloge občine in ponazoritve nalog med občinami in državo in si naredite v zvezek kratek povzetek ali miselni vzorec.

Na vsaka 4 leta občani na lokalnih volitvah volijo občinski svet in župana. Tudi to je oblika posredne demokracije. Župan vodi seje občinskega sveta in skrbi za uresničevanje njegovih odločitev. Župan predstavlja izvršilno oblast v občini.

Občani spremljajo delo župana in se včasih vključujejos peticijami, zbori občanov ali odločanjem na občinskem referedndumu.

3. V zvezek s pomočjo učbenika zapiši odgovore s strani 29.


Za dobro delovanje demokracije je poleg medsebojnega nadzora različnih vej oblasti izredno pomemben tudi nadzor državljanov nad delovanjem oblasti. Nadzor je omogočen tako, da je delovanje državnih organov večinoma javno. Za obveščanje javnosti so odgovorni mediji, državljani pa si na podlagi informacij o delu državnih organov ustvarijo javno mnenje. Zato je dobro delovanje novinarjev in raznovrstnost (pluralnost) medijev ključnega pomena za obveščenost in nadzor državljanov nad državno oblastjo. Raznolikost medijev je nujna za normalno delovanje demokracije, saj omogoča, da lahko državljan dobi informacije iz različnih virov in jih primerja med seboj. Tako lažje spregleda morebitno pristransko ali napačno poročanje posameznega medija.


Obveščenost državljanov in njihov nadzor oblast je sestavni del aktivnega državljanstva. 

4. Na strani 32, 33 si preberite poglavja o javnem in zasebnem.

Pomembno je, da vsak državljan spremlja najpomembnejše politično dogajanje in ima o tem izoblikovano lastno mnenje. Aktiven državljan se udeležuje volitev, referendumov, javnih shodov, zborov občanov itd. Mora biti dovolj pogumen, da javno izrazi svoja kritična stališča in pobude. V kritiki  mora biti konstruktiven in predlagati rešitve ter sodelovati pri izvedbi.

Vsak državljan bi moral biti čimbolj etičen (pošten, dober) in imeti dovolj znanja o političnih zadevah. Kadar so aktivni državljani zelo nezadovoljni, se odločijo tudi za javne demonstracije, kjer izražajo svoje nestrinjanje.

Kadar so ljudje v stiski, potrebujejo pomoč soljudi. Nekateri posamezniki se odzovejo z individulano pomočjo, skupine, organizacije in država pa z dobrodelnimi akcijami. Takšne akcije so etične, saj ljudi povezujejo v dobrih in koristnih namenih.Človek, ki ima rad svojo državo in je pripravljen zanjo in njene prebivalce nesebično storiti čimveč dobrega, je domoljub. Kot aktiven državljan javno opozarja na napake v družbi in politiki, gospodarstvu itd.. Včasih se pod krinko domoljublja skrivajo posamezniki s sovražnimi pogledi na tujce, narodne, etične in druge družbene manjšine. Združujejo se v skupine, ki spodbujajo sovraštvo do manjšin in včasih njihove pripadnike tudi fizično napadejo. To nima nič opraviti z domoljubljem in je škodljivo in nevarno. Državljani in državna oblast moramo v okviru pravnih možnosti tako razmišljanje in ravnanje preprečiti., 
5. Na strani 36 in 37 si preberite besedilo o državljanski kulturi in etiki in v zvezek prepiši temeljna etična načela , ki bi  jih moral spoštovati vsak posamezik družbe.


6. V zvezek zapiši odgovore na naloge na strani 37

Če vam ostane čas, lahko začnete ponavljati snov in morda naredite kakšen miselni vzorec za pomoč.
Dober dan,

prvi teden učenja je za nami in kot ste že prejšnjič opazili sem se odločila, da vam pri DKE v 8. razredu ne bom nalagala posebnega pisanja v zvezek. Tja si zapisujte odgovore na vprašanja, svetujem vam, da si sicer napišete posamezne naslove poglavij in naredite kakšen hitri miselni vzorec, če pa imate možnost, si besedila in fotografije z bloga prenesite v word, natisnite in prilepite v zvezek. Snov, ki jo imamo trenutno je bolj kompleksna, zato vam svetujem, da zelo zbrano berete besedila in si ogledujete slike ter posnetke, ki sem jih izbrala tako, da vam bodo olajšali razumevanje. 

Preden začnemo, bi vam rada sporočila nekaj ZELO POMEMBNIH informacij. Ker imamo na šoli organiziran pouk DKE tako, da ga imate učenci in učenke samo pol leta, imamo blok ure in tako v pol leta predelamo snov celega leta, kot če bi imeli samo eno uro. Ker je vaš razred začel s poukom v 2. polovici šolskega leta, nas čaka še precej zanimivih tem, skozi katere vas bom vodila in pričakujem vaše aktivno sodelovanje. Ker še nimate niti ene ocene, do koncu leta pa vas moram v vsakem primeru oceniti, vas prosim, da sproti opravljate zadolžitve, ki vam jih bom vsak teden posredovala in po vsaki uri, oziroma opravljeni nalogi, OBVEZNO napišete komentar o opravljenem delu na to isto stran bloga DKE, da si bom lahko zabeležila, da ste sledili uri in delo opravili. VEDNO  preverite, če se je vaš komentar tudi pojavil v ustrezni rubriki na blogu in če se ne bo, me o svojem opravljenem delu obvestite 1x tedensko na email. Vedno vam bom v kratkem odgovorila, če se to ne zgodi, potem pomeni, da je nekaj narobe, preverite ali ste natančno zapisali moj email naslov in me ponovno kontaktirajte.

bernarda.avsenik1@guest.arnes.si

Na moj zgornji elektronski naslov mi boste tudi pošiljali fotografije izdelkov oz zapisov, za katere vas bom posebej prosila in pa tudi vse dodatno delo, ki ga boste sami želeli opraviti. Tako kot že v šoli, vas zelo spodbujam, da redno sodelujete in mi pošljete tudi kakšno dodatno nalogo, saj boste s tem sebi in meni olajšali, da sproti zabeležim vaše redno delo in ga upoštevam pri ocenjevanju konec leta. Če se mi na tej strani ali po elektronski pošti ne boste redno oglašali v komentarje in mi vsaj sporočali, da ste delo redno opravili, mi tu pa tam poslali kakšen izdelek in reševali kvize, ne bom imela podlage za pozitivno oceno.
Posamične izdelke, ki mi jih boste poslali bom objavila na strani DKE, če kdo to ne želi, naj mi to zraven vsakič ali enkrat za vedno napiše, sicer bom smatrala, da se strinjate z objavo. objave kvalitetnih izdelkov semi zdijo zelo smiselne, saj izpostavljajo vaše skupne akttivnosti, hkrati pa še odlično ali zanimivo opravljeno delo posameznikov. Pri izdelkih ni pomemben samo izgled, pač pa vaša lastne ideje in ustvarjalnost.
Konec naslednjega tedna vam bom poslala prvi KVIZ, s katerim bom preverila, koliko ste si zapomnili o snovi, ki smo jo letos obravnavali. Ta kviz ne bo ocenjen, bo pa za vas in zame informacija, kaj že znate in kaj še utrditeLahko si boste pomagali tudi z učbenikom, vendar vam svetujem, da naloge najprej poskusite rešiti brez pomoči, da boste imeli bolj realno in jasno prestavo o svojem znanju in boste lažje sami pozitivno kritično vrednotili svoje znanje.

Za zaključek naj pohvalim vse tiste, ki ste svoje komentarje že po prvi blok uri DKE vestno zapisali na blog in s tem pokazali, da ste sledili uri in dobro opravili svoje delo. Vsi tisti, ki tega še niste naredili, vas prosim, da naredite to še ZA NAZAJ. 
Zdaj pa v akcijo!


TEDEN: 30. 3. 2020 - 5. 4. 2020
URA: 3, 4

NALOGA


Volitve v RS
Demokratična oblast v Republiki Sloveniji


Prejšnji teden smo spoznavali nastanek in razvoj demokracije ter odraz demokracije v Republiki Sloveniji. V sodobnih ustavnih ureditvah je volilna pravica ena od temeljnih političnih pravic državljana.
Tudi Ustava Republike Slovenije kot najvišji pravni akt države poudarja splošnost in enakost volilne praviceseveda pa je starostna meja pri oddaji glasu omejena na polnoletnost, kar je v RS 18 let.
Ločimo aktivno in pasivno volilno pravico. Ativna volilna pravica pomeni, da ima vsak volivec pravico voliti. Pasivna volilna pravica pa pomeni, da ima vsak volivec pravico, da kandidira na volitvah.
Za vse mora biti zagotovljena enaka volilna pravica, kar pomeni, da ima vsak volivec na volitvah en glas, ki je enakovreden glasovom vseh drugih volivcev.

Volitve morajo biti svobodne - nihče ne sme z grožnjo, silo ali s podkupovanjem vplivati na glasovanje volivcev. 
Volitve morajo biti tajne - glasovanje mora potekati tako, da nihče ne ve, kako je glasoval posamezni volivec. 
Volitve morajo biti omogočene vsem. Tisti, ki so na dan volitev odsotni, te opravijo predčasno, poskrbljeno pa je tudi, da lahko volijo tudi tisti, ki iz zdravstvenih ali kakšnih drugih opravičljivih razlogov ne morejo priti na volišče. 
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali stalno prebivajo, lahko glasujejo po pošti z odobritvijo ustreznih diplomatskih organov ali pa na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.

Volitve imajo več etap:

1. PREDVOLILNA KAMPANJA
2. VABILO NA VOLITVE
3. IDENTIFIKACIJA NA VOLIŠČU, PREJEM GLASOVNICE, GLASOVANJE IN ODDAJA GLASU
4. PREŠTEVANJE GLASOV
5. RAZGLASITEV REZULTATOV

ad1) V PREDVOLILNI KAMPANJI se preko medijev predstavijo kandidati in njihovi programi. Končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja, ko nastopi volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali list.

Oglejte si film, bodite pozorni na spremembo, ki jo imamo v času volilnega molka in sicer 24  ur.


ad2) VABILO NA VOLITVE je poslano vsakemu polnoletnemu državljanu. Povabi ga, da pride na volitve na tisto volišče, na katerem je vpisan v volilni imenik.

ad3) IDENTIFIKACIJA NA VOLIŠČU, PREJEM GLASOVNICE, GLASOVANJE IN ODDAJA GLASU
Na volišču volilna komisija ugotovi istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na kak drug način. Volivec od nje prejme glasovnico s seznamom kandidatov. Volivec v prostoru, ki mu zagotovi tajnost, obkroži številko pred izbranim kandidatom in s tem odda glas tudi njegovi stranki. Nato pa glasovnico prepogne in jo odda v volilno skrinjico.

ad4) Volilne komisije PREŠTEVAJO GLASOVE in sporočajo rezultate državni volilni komisiji

ad5) Državna volilna komisija RAZGLASI REZULTATE, ki se objavijo v Uradnem listu. 

Imamo več vrst volitev. Oglejmo si primera volitev na državni ravni 

1.Državnozborske volitve v RS razpiše predsednik republike in potekajo hkrati po vsej državi. Volitve v Državni zbor so posredne. O vstopu strank v Državni zbor odloča 4% volilni prag. Stranke, ki ga ne presežejo so izvenparlamentarne stranke. Državnozborske volitve v RS se razpišejo na 4 leta.

2. Predsedniške volitve v RS razpiše predsednik državnega zbora in potekajo hkrati po vsej državi. Predsedniške volitve so neposredne. Razpišejo se na 5 let. Če nobeden od predsedniških kandidatov ne dobi večine, se najpozneje v 21 dneh izvede drugi krog glasovanja, v katerem sodelujeta le kandidata, ki sta prejela največ glasov. Predsenik RS je lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

Ugotovili smo, da trditev, da ljudstvo vpliva na odločitve države, velja tudi za Republiko Slovenijo.  Kot enega izmed pokazateljev demokracije v državi smo izpostavili volitve
Volitve, na katerih volivci izbirajo svoje predstavnike, so pogoj za demokratično oblikovanje najvišjih državnih organov.

Republika Slovenije je ustavna demokracija s parlamentarnim sistemom oblasti.Parlamentarni sistem oblasti pomeni, da ima v državi osredno vlogo parlament, ki je sestavljen iz poslancev, ki so jih državljani neposredno izvolili na volitvah


Ustava je najvišji in najpomembnejši pravni akt države,  v katerema so tudi postavljena pravila, ki se jih moramo držati vsi državljani
Ustava ureja temeljna ramerja v državi in določa:
 • da je Slovenija demokracija, v kateri s spoštujejo človekove pravice in pravni red, ki ga določajo zakoni
 • najvišje organe državne oblasti (državni zbor, vlada, predsednik republike) ter njihove pristojnosti
 • da morajo biti zakoni in vsa ravnanja oblasti v skladu z določbami ustave

Ustavo lahko spremeni le dvotretjinska večina poslancev.


Parlamentarna demokracija je politični sistem, ki temelji na načelu delitve oblasti-zakonodajne, izvršilne in sodne. Najprej se je začela razvijati v Angliji, kjer se je sodna veja oblasti razmeroma zgodaj osamosvojila od drugih dveh. Sodobnejšo obliko parlamentarne demokracije so konec 18. stoletja oblikovali v Združenih državah Amerike, kasneje pa se je razširila v evropske države. V tem sistemu različne politične stranke in njeni člani kot predstavniki ljudstva tekmujejo za večino v izvršilni in zakonodajni oblasti. Načelo ljudske suverenosti, na katerem temeljijo sodobne parlamentarne demokracije, temelji na izhodišču, da oblast izhaja iz ljudstva in mu pripada.
Tako kot v drugih demokratičnih družbah je oblast tudi v Republiki Sloveniji razdeljena na tri veje državne oblasti, med katerimi je vzpostavljen medsebojni nadzor:
 • zakonodajna oblast - predstavniško telo (parlament)
 • izvršilna oblast - vlada in predsednik republike
 • sodna oblast - sodišča


PREDSEDNIK REPUBLIKE
Predstavlja Republiko Slovenijo in njene državljane. Države ne vodi, pač pa predvsem zastopa ter opravlja nekatere zelo pomembne naloge in je del IZVRŠILNE VEJE oblasti:

 • srečuje se s predstavniki drugih držav
 • razglaša zakone, ki jih sprejme državni zbor
 • imenuje slovenske veleposlanike
 • daje mnenja državnemu zboru in vladi
 • je vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil
 • razpisuje volitve poslancev v državni zbor
Oglejte si film, uvod ni več aktualen, nadaljevanje vsebine pa vsekakor je.DRŽAVNI ZBOR
Državni zbor odloča o najpomembnejših zadevah v državi in je glavni nosilec ZAKONODAJNE VEJE oblasti:

 • sprejema zakone
 • spreminja ustavo
 • sprejema državni proračun in druge pomembne dokumente
 • izvoli ali razreši vlado
 • voli sodnike

Poslanci, ki pripadajo isti politični stranki, se pri delu  DZ povezujejo v poslansko skupino.
Tisti, ki se ne želijo povezati z drugimi, so nepovezani poslanci.
Po vsakih parlamentarnih volitvah se v DZ oblikujeta vladna koalicija in opozicija. Vladno koalicijo sestavljajo vse parlamentarne politične stranke, ki izvolijo in podpirajo izvoljeno vlado. Opozicijo sestavljajo stranke in poslanci, ki politiki vladne koalicije pretežno nasprotujejo. Koalicija ima praviloma več glasov v državnem zboru, opozicija pa manjšino.


VLADA
Vlada vodi politiko države v skladu z zakoni in predstavlja del IZVRŠILNE VEJE oblasti. Sestavlja jo predsednik vlade, ki jo vodi in ministri, ki so zadolženi za posamezna ministrstva npr. ministrstvo za finance, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za izobraževanje , znanost in šport, ministrstvo za gospodarski razvoj i tehnologijo, ministrstvo za zdravje itd..


Predsednika vlade izvoli državni zbor, ki nato na predlog predsednika vlade imenuje še ministre. Običajno predsednika vlade predlaga politična stranka, ki je na državnozborskih volitvah zbrala največ glasov in lahko sestavi vladno koalicijo.SODSTVO
SODNO VEJO oblasti predstavljajo sodišča, ki razsojajo v pravnih sporih. Sodniki morajo soditi v skladu z ustavo in različnimi zakoni, sicer pa so pri delu popolnoma neodvisni.Ne smejo podleči pritiskom in morajo biti nepristranski-vsakogar morajo obravnavati brez predsodkov in enakopravno.Sodnike voli državni zbor med pravniki, ki imajo dovolj znanja in izkušenj za opravljanje sodniškega  dela.
Najvišje sodišče v državi je vrhovno sodišče, ki je nadrejeno višjim sodiščem in sodiščem prve stopnje (okrajnim in okrožnim sodiščem) Vrhovno sodišče obravnava predvsem primere, kjer je možnost, da so prvostopenjska in višje sodišče naredili kakšno pravno napako. Višja sodišča obravnavajo pritožbe zoper odločitve sodišč prve stopnje.


Posebno vlogo ima ustavno sodišče, ki večinoma ugotavlja, ali so določila posameznega zakona v skladu z ustavo. Če niso, lahko zakon delno ali v celoti razveljavi.Posebej varuje tudi človekove pravice.Razumevanje snovi preverite in utrdite tako, da odgovorite na vprašanja v učbeniku na straneh 19 in 25. Lahko si pomagate z učbenikom.

Mediji so za informiranje državljanov zelo pomembni in v demokratičnih državah omogočajo neodvisen tok informacij iz različnih virov, tako da si državljani lahko ustvarjajo svoje mnenje. V nedemokratičnih državah oblast mnogim novinarjem ovira delo, da ne bi poročali o resničnem stanju in dogodkih v državi, pač pa tako kot želi ljudstvo obveščati oblast.
 .


V Republiki Sloveniji imamo tudi ombudsmana, ki varuje človekove pravice in skrbi za pravno in socialno varnost državljanov.Dobro jutro. Naša prva šolska ura. No, ne več prva.Ta teden smo že bili skupaj. Pri zgodovini.Torej druga. DKE. Res je, ampak nekateri ste bili že pri filmski vzgoji. Torej tretja.Ampak filmska vzgoja je blok ura. Torej četrta. Pravzaprav se še prvi teden ni končal, pa smo že kar naprej skupaj... To je dobro. Slišim, kako so eni že začeli klepetati, ja, ja že veste, kdo ste tisti...Zdaj pa resno in gremo v akcijo. Dovolj časa imamo, da nam bo uspelo ponoviti, kar smo izvedeli v zadnjih dneh, malo utrditi snov in slišati kaj novega.

Še nedavno smo se pogovarjali o nastanku demokracije v stari Grčiji, njenem razvoju skozi čas prek nastanka ZDA, francoske revolucje, pa vse do njene vloge v Republiki Sloveniji. Zelo sem vesela, da sem vas lahko še zadnji hip pred zaprtjem šol peljala v Državni zbor, kjer ste ob strokovnem vodenju lahko izvedeli že marsikaj znanega in verjetno še več novega. Ta izkušnja in znanja vam bodo zelo koristila pri razumevanju demokracije, volitev, vodenja in funkcioniranja države itd..

Če še nimate zapisa o celotni obravnavani tematiki, potem prepišite spodnje besedilo ali tisti del, ki vam manjka v zvezek oz. ga lahko natisnete in prilepite. Prosim vas, da preberete besedilo in si po vrsti za vsakim prebranim delom ogledate posnetek, ki vam bo približal vsebino stavkov v besedilu. Med besedilom vas čaka nekaj vprašanj, ki terjajo manjši ali daljši razmislek.Vsa vprašanja sem oštevilčila. O vseh dobro razmislite in si odgovorite v mislih. Ni jih potrebno zapisati. Lahko pa , če želite. Če pa bi kdo svoje razmišljanje o danih vprašanjih delil za mano, ga bom z velikim zanimanjem prebrala in mi ga lahko pošljete po elektronskem naslovu. Lahko me presenetite tudi s kakšno risbo na to temo. Vse bom upoštevala kot dodatno delo. 
Pomembno je, da tedensko vaše delo komentirate na blogu, da imamo stik in vam lahko sledim.
Ne pozabite si izbrati vzdevka in se mi čimprej javiti na blog in mi sporočiti, kako vam gre in ali ste opravili naloge. Ni vam treba čakati dokler ne opravite vseh nalog in mi lahko že prej kaj napišete na blog (kako vam gre, kaj vam je všeč, kakšno zanimivo idejo, kakšno dobro delo, ki ste ga vi ali kdo drug opravili do sočloveka, razmišljanje o trenutni situaciji ali karkoli drugega). Pri DKE veljajo enaka pravila, nasveti, pogoji in spodbude kot pri zgodovini, tako da lahko z vestnim, rednim delom in sporočanjem o vaših opravljenih nalogah ter dodatnih dejavnostih sproti pridobivate življenjska znanja in modrosti, ki vas bodo lahko vodile skozi življenje, hkrati pa bogatite tudi moje zapise o vašem sodelovanju in delu, ki bodo del podlage za vaš uspeh ob koncu šolskega leta.
Vem, da niste najbolj navdušeni nad pisanjem, vendar brez tega ne bo šlo. 
Za danes sem vam pripravila malo več pisanja, v prihodnosti pa bom vaše prepise še skrčila in povečala obseg vaših aktivnosti. Upam, da bom z video vsebinami vsaj delno nadomestila naše številne debate. Prosim komentirajte, kakšni so se vam zdeli. Ne pozabite nastaviti angleških podnapisov ali pa desno spodaj pod oznako samodejni prevod slovenske podnapise. Pogrešam naše bogate in včasih kar dolge razprave in vaša številna vprašanja, ki so kazala na to, da vam ni vseeno, kakšni ljudje ste in kako živijo ljudje v vaši in bližnji okolici. Z besedami ste se vedno zavzemali za svoje pravice in večinoma tudi za pravice drugih, zdaj pa so nas nove razmere s pandemijo v trenutku postavile v situacijo, ko bo vsak sebi dokazal ali imajo njegove besede za podlago tudi njegova dejanja. Ni potreben odhod od doma , da vidimo spremembe. Ljudje smo družabna bitja, ki si želijo deliti skupne trenutke. Naredimo si tudi v teh dneh življenje lepo in se zavedajmo naših najlepših lastnosti in jih z dejanji pokažimo doma in še kje. Želim vam prijetno učenje pri urah DKE, hkrati pa veliko zdravja vam in vašim družinam in moč, da bi čim lažje preživeli te nenačrtovane trenutke. Srečno!

Bernarda
TEDEN: 23. 3.  2020 - 29. 3. 2020
URA: 1, 2
NALOGA

Ponovitev: Demokracija in upravljanje države

Neposredna demokracija in volitve v Republiki Sloveniji.

Beseda politika,ki izhaja iz grške besede polis, poimenovanja za starogrške mestne državice in v ožjem pomenu besede pomeni način vodenja in upravljanja države. Lahko je demokratična ali pa tudi ne. Demokracija omogoča ljudem, da sodeluje pri vodenju in urejanju države, to pa ne pomeni, da lahko vsi ljudje odločajo o vseh državnih zadevah. V demokratičnih državah poznamo dve vrsti odločanja, neposredno in posredno. Pri neposredni lahko neposredno odločajo vsi polnoletni državljani. Ta način se običajno uporablja za družbeno najpomemnejše zadeve. Za večino drugih odločitev pa se uporablja posredno odločanje.

S klikom na spodnji link se boš podal na hitro pot skozi zgodovino demokracije. Nastavi si podnapise ali prevod in pojdi na pot.


1. Odgovori: Od kod izvira izraz demokracija? Ali imajo vse države, ki se razglašajo za demokratične ali pa v svojem imenu vsebujejo besedo demokracija, tudi res lastnosti demokratičnih držav? Pojasni svoj odgovor. 

Ljudje, ki se želijo s politiko ukvarjati, se združujejo v politične stranke, ki si želijo voditi državo. Vstopajo v tiste stranke, katere člani imajo podobne politične interese in cilje. Stranke javno razglašajo svoj program. V demokratični državi je več političnih strank in vsak državljan lahko podpre katerokoli politično stranko.
Vsaka družba potrebuje pravila, ki urejajo vedenje ljudi in medsebojne odnosePravo so dogovori, ki v družbo vnašajo red in pravičnost. Za kršenje pravnih pravil državljane doletijo različne kazni, npr. denarna ali zaporna kazen. Pravna pravila so zapisana v pravnih aktih, najvišji pravni akt v državi je ustava, posamezna področja pa urejajo zakoni. Demokratična politika se mora pravnih pravil strogo držati. V demokratični državi so v skladu s pravom vsi ljudje enakopravni. Pravna pravila morajo torej enako spoštovati vsi državljani, tudi tisti na oblasti. V demokraciji so vsem ljudem priznane enake človekove pravice. Nihče pa ne sme uresničevati svojih pravic tako, da bi s tem kršil pravice drugih.
Zakon je pravni akt, ki določa pravice in dolžnosti ljudi. Zakone sprejema državni zbor, ki z njimi ureja vsa pomembna področja družbenega življenja. Slovenski zakoni praviloma veljajo za vsakogar, ki je na ozemlju Republike Slovenije. Vsi zakoni so javno objavljeni.
2. Na kratko opiši, kako v RS lahko dobimo nov zakon?
3. V učbeniku na strani 11 preberi nekaj primerov posameznih zakonskih določb.

Nosilci oblasti so za svoje delo politično in pravno odgovorni. Če politiki ne prevzamejo odgovornosti za svoja napačna dejanja, ne odstopijo oz. izboljšajo svojega delovanja, jih volilci na naslednjih volitvah verjetno ne bodo več podprli.

Da bi poslancem zagotovili neodvisnost in samostojno delovanje, ustava zanje določa poslanska imuniteto. S tem so zaščiteni, da jih morebiti ne bi onemogočali sodna in izvršilna oblast. Poslanci pa se ne morejo sklicevati na imuniteto v primeru določenih hudih kaznivih dejanj.
Mladi na šolah tudi soodločajo o nekaterih področji delovanja. Organizirani so v šolski skupnosti, kjer imajo vsi razredi svoje predstavnike.
Tudi v družinah je smiselno, da se marsikatero vsakdanje vprašanje odloči demokratično, če je le mogoče s konsenzom. Pri vprašanjih, ki pa presegajo zrelost in izkušnje otrok, le prav, da o njih odločajo starši.

V nedemokratični družbi večina ljudi nima pravice do javnega razpravljanja in do odločanja o družbenih vprašanjih. O tem odloča posameznik, ki navadno nima posluha za potrebe in želje večine ljudi. Pogosto so kršene tudi temeljne človekove pravice.


4.  Zakaj 13 letni Richard iz Tanzanije opravlja težka dela, kljub temu, da ve, da so življenjsko nevarna? Katere temeljne otrokove pravice so mu kršene?


Neposredna demokracija in volitve v Rrepubliki Sloveniji


Neposredna demokracija temelji predvsem na dveh osnovnih oblikah:
 • pobuda (iniciativa)-pravica dajanja predlogov za urejanje skupnih  vprašanj. V RS poznamo ljudsko in javno pobudo.
 • referendum-splošno ljudsko odločanje o neki zadevi na ravni države, občine ali drugih ožjih skupnosti. V Republiki Sloveniji poznamo tri oblike referenduma: zakonodajni, posvetovalni in ustavni. Referendum izjemnega pomen, ki se nanaša na usodo nekega naroda ali države, imenujemo plebiscit.
Državnozborske volitve v Sloveniji5. Katera dva dela sestavljata parlament, koliko predstavnikov je vključenih v posamezno del in kaj so njihove naloge?6, Zakaj bi lahko rekli, da je sestava Državnega zbora 88+2? Kolikšen je procent za prestop volilnega pragu in kaj to pomeni?


POMEMBNO!

Nekateri učenci in učenke ste mi sporočili, da odkar ste si izbrali vzdevek, ne morete več objavljati komentarjev. Verjetno ste naredili kakšno napako v postopku, ker ste želeli spreminjati vaše ime v vzdevek. To ni potrebno. Tisti, ki ste že prej bili aktivni na blogu in ste se prijavljali kot anonimni, naredite vse enako kot prej, samo na koncu vašega komentarja se ne podpisujete z imenom, pač pa z vašim vzdevkom, ki ste mi ga poslali po elektronski pošti. To je vse. Tisti, ki se ne znate prijaviti kot anonimni, mi pišite po elektronski pošti in vam bom poslala navodila.Tisti pa, ki imate gmail, vas prosim, da pri komentiranju pazite, da vas google ne poveže neposredno z imenom z gmail-a, pač pa se morate pokazati kot unknown. Morda ga boste morali prej izključiti. Kdor mi še ni poslal vzdevka na elektronsko pošto naj to čimprej stori. Če imate še kakršnekoli težave okrog objave komentarjev ali česa drugega, me prosim kontaktirajte. V primeru težav najbolje kar na email, da vam pošljem ustrezna navodila.

Vse, ki ste že objavljali v komentarjih ponovno prosim, da vse svoje komentarje čimprej prekopirate in jih ponovno vnesete v nove komentarje, tako da se ne podpišete z imenom, pač pa z vzdevkom.Vse komentarje, ki vsebujejo ime, bom v tem tednu izbrisala, zato vas res prosim, da jih ČIMPREJ ponovno vnesete.

Vsi linki na desni strani glavne strani bloga so interaktivni in povezave delujejo. Če komu ne deluje, naj mi to sporoči po elektronski pošti in mu bom poslala navodila, kako na svojem računalniku odblokira vtičnik, da mu bo delovalo. 
Tam vas poleg interaktivnih delovnih zvezkov čakajo še druge koristne interaktivne povezave- npr spletna stran Fran, kjer boste lahko v trenutku našli vse tujke in druge neznane besede, ki se pri pouku zgodovine in DKE ali verstvih in etiki lahko pogosto pojavljajo. 
V rubriki ucimse.com lahko dostopate do vseh interaktivnih igric, ki so namenje učenju zgodovine za vse razrede od 6 do 9 in so v tem času idealne za učenje in utrjevanje snovi, hkrati pa za zabavo. Brez težav se boste registrirali,če se še niste in dostopali do njih. 
Morda vas bo radovednost zamikala in boste pogledali, kaj se skriva pod linkom Na današnji dan, kjer boste vsak dan našli druge vsebine pomembnih zgodovinskih dogodkov, ki se vam bodo ob klikih odpirale druga za drugo in boste naenkrat priča dogodkom, ki so se zgodili točno na današnji dan v bližnji ali daljni preteklosti.150 komentarjev:

 1. Pozdravljena Kapitanka. Dobrodošla na blog. Naslednjič, ko spet prideš, nam pa malo povej, kako so ti kaj šle naloge in kakšne so se ti zdele. Pozdrav, Bernarda

  OdgovoriIzbriši
 2. Če še nimamo v zvezku zapisano kaj moramo potem prepisati.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pozdravljen, me veseli, da te vidim v komentarjih. Besedilo prepišeš V CELOTI od tam dalje, kjer piše NALOGA in se besedilo začne z razlago politike, polisov, demokracije itd... Glede na to, da smo v skladu z letnim načrtom šole s poukom DKE v vašem razredu začeli šele v 2. polovici leta in ker smo imeli zato na urniku namesto ene ure blok uro, se pravi 2 uri skupaj, pomeni, da moramo po planu celoletno snov predelati v pol leta in se boste morali zato tudi sedaj, ko sami razporejate vaše delo, potruditi, da si boste vzeli za predmet DKE resnično dovolj časa, da boste obravnavano snov razumeli in v zvezke naredili ustrezne zapise, vsaj v skrčeni obliki, ki vam jo bom v naslednjih tednih pošiljala. Ker smo v urah, ki smo jih imeli pred zaprtjem šole, o obravnavanih temah kljub majhnemu številu ur zaradi številnih dnevov dejavnosti, ki so bili vsi žal kar par tednov zaporedoma organizirani na četrtek in sta nam zato vsakič odpadli kar po dve uri hkrati, veliko govorili, ne pa tudi zapisali, tokrat PRIPOROČAM ZAPIS CELOTNE NALOGE, saj boš ob koncu šolskega leta vrnil učbenik in ti bo zvezek z vsemi zapisi v pomoč za nadaljnje delo, še posebej, če bo predmet DKE za našo šolo v naslednjem leto v žrebu izbran kot tretji predmet NPZ, o čemer smo se že pogavarjali. V tem primeru si boš še posebej hvaležen, da si si med letom naredil kvalitetne zapiske, s pomočjo katerih se boš že letos učil zase in ne le naslednje leto za morebitni NPZ. Glede na obliko učenja, ki jo imamo sedaj, kjer morata biti razlaga in zapis prilagojena situaciji, se bom trudila, da vam bom v prihodnje za naloge pripravila manj besedila za prepisovanje in več preglednic, s pomočjo katerih boste strnili svoja znanja, ki jih boste pridobivali tudi s pomočjo razlag iz filma ali krajših zapisov. Želim ti uspešno delo še naprej.

   Izbriši
 3. Še dobro, da smo uspeli iti v parlament pred vso to zmedo, ker drugače nebi nič razumela.
  Perutnina Ptuj

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pozdravljena Perutnina Ptuj. Kot sem že zapisal v uvodu, sem tudi jaz zelo vesela, da je naš že dolgo vnaprej načrtovani obisk Državnega zbora slučajno sovpadal z začetkom naše tematike in da smo se nanj pripravljali že v uri pred obiskom in nadaljevali z razlago vsebin v današnji uri tudi po obisku. Strinjam se, da je trenutna snov za vas zelo zahtevna, zato jo bom skušala prilagoditi v maksimalni mer in vam jo tudi ponazoriti preko kvalitetnih video vsebin, kot so to bile tudi današnje, ki si jih lahko vedno zavrtite nazaj in snov ponovite tudi sami. Med poukom v šoli sem vam na veliko risala po tabli in razlagala način volitev in primere koalicije, opozicije itd. in nekateri ste z vašim aktivnim sodelovanje izkazovali zelo dobro razumevanje. Če tvoj komentar leti na to, da si vesela, da si bila na obisku Džavnega zbora, ker ti je omogočil boljše razumevanje težavne snovi, se lahko s tabo samo strinjam in izrazim tudi svoje veselje. V primeru, da pa kakšnega dela od obravnavane snovi ne razumeš in enako velja tudi za drge učence in učenke, mi prosim piši na email in mi natančno pojasni ali pa napiši vprašanja, česa ne razumeš, da ti bom odgovorila po elektronski pošti. V takem primeru vas prosim, da ste zelo konkretni in se tudi sami potrudite in kaj naredite za to, da bi maksimalno razumeli snov, ker morebitni stavki ne razumem nič, meni kot učiteljici ne odgovorijo na vprašanja, katerih specifičnih delov snovi učenec ne razume in kaj vse je že storil za to, da bi razumel. Lepo te pozdravljam, želim ti čimlepši vikend in se veselim tvojih komentarjev.

   Izbriši
 4. Pozdravljeni!
  Prebrala sem besedilo ter prepisala skoraj vse v zvezek.
  Lp,
  Melisojedka:)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, najlepša hvala za hitro poročanje o delu.

   Izbriši
 5. Pozdravljeni,
  sem prebrala in prepisala večino besedila.
  LP
  Mehiški Aksolotl

  OdgovoriIzbriši
 6. Pozdravljeni,
  Zaradi težave z spletom nisem prepisala vse za DKE,večino pa sem ,jutri pa nadaljujem,ko končam vam pošljem na gmail.Naloge so odlično razložene,do zdej mi je šlo vse v redu.
  Hvala vam,
  Lep pozdrav,
  Kapitanka

  OdgovoriIzbriši
 7. Hvala za pohvalo. Vesela sem, da je bil razlaga jasna. Razumem, da nisi uspela dokončati dela zaradi težav s spletom, je pa prav, da nadoknadiš danes, tako kot si zapisala. Odgovorov ni potrebno pošiljati na email, razen, kadar gre za vaša osebna razmišljanja in vas za to prosim ali pa si želite sami. Veliko uspehov in veselja pri delu še naprej.

  OdgovoriIzbriši
 8. pozdravljeni
  prebrala in prepisala sem si besedilo.
  lep dan, ljubljanske mlekarne

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super! Upam, da si tudi kratki filmčki pomagali pri razumevanju.

   Izbriši
 9. Pozdravljeni,
  prepisal sem vso novo snov in prebral strani v učbeniku.
  Lp. Citam

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super! Predpostavljam, da si si ogledal tudi filmčke.

   Izbriši
 10. Odlično, upa, da so bili tudi filmi v pomoč..

  OdgovoriIzbriši
 11. Pozdravljeni,
  prebrala sem današnje besedilo in si pogledala filme.
  Lep pozdrav,
  Mehiški Aksolotl

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično! Naredi si morda kak miselni vzorec ali pa izpiši ključne podatke, da boš lažje ponavljala.

   Izbriši
 12. Dober dan. Prebrala sem besedilo in rešila naloge.
  lp perutnina ptuj

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super. Upam, da je bilo razumljivo, tu pa tam ponovi, da boš utrjevala snov.

   Izbriši
 13. dobro jutro,
  prebral sem današnje besedilo, pogledala videe in si izpisala ključne stvari.
  lp
  :)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima! Izpiski ti bodo koristili pri ponavljanju.

   Izbriši
 14. Dobro jutro kot ste omenili v navodilih na javljamo o tem kako razumemo snov in ali smo aktivni pri učenju DKE-ja.
  Sporočil bi rad da sem opravi vese dane nalog in se mi zdi da to snov razumem.
  Lep dan še naprej in veliko zdravja Maček Muri

  OdgovoriIzbriši
 15. dodal pa bi še da vsi filmčki izredno pomagajo pri razumevanju snovi
  LP Maček Muri

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Najlepša hvala za informacijo. Sem jih skrbno izbirala za vas, da bi va olajšala razumevanje in sem vesela, da mi je uspelo.

   Izbriši
 16. Pozdravljeni,
  prebral sem vse in napisal povzetek v zvezek. Zelo mi je pomagalo gledanje videov.
  Lp. Citam

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. To me pa res veseli. Povzetki pri tako kompleksni snovi se ti bodo dobro obnesli. Hvala tudi za povratno informacijo o filmčki. Se mi je zdelo, da bo z njimi lažje.

   Izbriši
 17. Pozdravljeni!
  Sem vse prebrala ter natisnila pomembne podatke iz besedila.
  Lp,
  Melisojedka:)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Me veseli. Upam, da ste snov, ki je bolj kompleksna, dobro razumeli in so vam filmčki bili v pomoč.

   Izbriši
 18. pozdravljeni vse sem natisnil v zvezek in s starši tudi obnovil snov.
  lp, AdamaTraore

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. To se pa odlično sliši. Sem vesela, ker je fino, da sproti utrjujete, da boste tudi bolj uspešni pri preverjanju in ocenjevanju.

   Izbriši
  2. Pošlji mi prosim vzdevek, da vem, kdo si.

   Izbriši
 19. Spostovana ga. Avsenik! Sama sem snov predelala in se ucila. Zal sem spregledala, da je bilo treba nekaj snovi natisniti. Sedaj pa snovi prejsnjega tedna ni vec na blogu. Ali mi lahko kako pomagate prosim? Hvala vnaprej, Simba

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pozdravljena, vesela, sem da si uspela vse uspešno narediti. Glede tiskanja je tako, da ni obvezno, ker ne pričakujem, da imate vsi doma tiskalnike in kartuše, pač pa če želite in da ne prepisuješ toliko, če ne delaš sama povzetkov.Fino je ,da imate urejen zvezek in snov na kupu, da se boste lažje učili pred ponavljanjem in ocenjevanjem, zato vam jo tudi tako natančno pripravim. Vsa snov je in bo vedno ostala na blogu. Česa ne najdeš? lpB

   Izbriši
 20. Pozdravljena učiteljica,
  Prebrala sal vso besedilo,pogledala filmčke,ki so mi zelo pomagali in slike.Naredila sem si tudi zapiske vzvezek.
  Hvala vam,
  Lp.Kapitanka

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, veseli me, da so bili filmčki v veliko pomoč in da si mi to sporočila, da vem za naprej.

   Izbriši
 21. Pozdravljeni,
  Besedilo sem natisnil in prilepil v zvezek,ter prebral stripe
  Lp Charlie Chaplin

  OdgovoriIzbriši
 22. Živjo,
  besedilo sem prebral, skopiral in prilepil v zvezek.
  LP

  OdgovoriIzbriši
 23. Super. Čez nekaj dnoi pa še malo ponovi.

  OdgovoriIzbriši
 24. Pozdravljeni
  Prebral sem besedilo
  Lp,KSI

  OdgovoriIzbriši
 25. Odlično! Dobro bi bilo, da si narediš kakšen miselni vzorec ali pa označič pomembne podatke, da boš lažje ponavljal. Ko bomo končali poglavje, kar bo kmalu, bomo utrjevali pisali kviz preverjanja.

  OdgovoriIzbriši
 26. Z internetom ali razumevanjem snovi nisem imela nobenega problema, zato moje učenje poteka gladko.:)

  OdgovoriIzbriši
 27. Prima! Naslednjič pa se prosim podpiši z vzdevkom, ki si miga poslala.

  OdgovoriIzbriši
 28. Pozdravljeni,
  naredila sem današnje naloge in prebrala zahtevano besedilo.
  Lp,
  Mehiški Aksolotl

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, morda narediš za ponavljanje v prihodnosti kak miselni vzorec ali pa kako drugače potegneš skupaj najpomembnejše.

   Izbriši
 29. pozdravljeni,
  naredila sem vse naloge, pogledala vse videe in naredila zapiske v zvezek.
  lp

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Izjemno! Zelo si marljiva in učinkovita. Malo počivaj, potem pa počasi začni ponavljati.

   Izbriši
 30. pozdravljeni! pogledala sem videe, si naredila zapiske in se ucila. Lp Simba

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Bravo za odlično opravljeno delo! Sedaj lahko malo sediš na lovorikah, potem pa se loti ponavljanja.

   Izbriši
 31. Pozdravljeni!
  Prebral sem besedilo in pogledal posnetke.
  Lp,KSI

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima, še kaj pomembnega si izpiši, da boš lažje ponavljal.

   Izbriši
 32. narejen današna snov:)
  Lep sončen četrtek še naprej Maček Muri

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Bravo1 Hvala za lepe želje. Tebi pa želim lep vikend.

   Izbriši
 33. Živjo!!
  preprala sem besedilo in si naredila zapiske
  Lp Pisces

  OdgovoriIzbriši
 34. pozdravljeni,
  pogledala sem videe, prebrala besedila ter zapisala zapiske.
  lp perutnina ptuj

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super si to naredial. Čestitam za kvalitetno delo.

   Izbriši
 35. Pozdravljeni,
  naredil sem zapiske,prebral besedila in pogledal videe
  lp Charlie Chaplin

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima. Vesela sem, da si tako marljiv in uspešen.

   Izbriši
 36. Pozdravljeni!
  Včeraj sem natančno prebrala snov ter naredila vse naročeno, vendar sem pozabila objaviti komentar, zato pišem zdaj.
  Želim lepe praznike,
  Melisojedka :)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Krasno, res si vestna, ker vse opraviš takoj. Tudi jaz tebi in tvojim želim lepe praznike.

   Izbriši
 37. prebral sem besedilo na blogu in v učbeniku ter naredil zapiske.
  lep pozdrav

  OdgovoriIzbriši
 38. Pozdravljeni,
  prebral sem besedilo, naredil zapiske in pogledal vse videe.
  Lp. Citam

  OdgovoriIzbriši
 39. prebral sem vsa besedila in naredil zapiske in videje sem pogledal

  dan

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima.Ta teden te pohvalim za tvoje vestno delo, prosim te pa spet, če se podpisuješ z vzdevkom.

   Izbriši
 40. Pozdravljeni,
  Brebral sem besedilo in kviz mi je šel zelo dobro
  Lep pozdrav
  Pjevać riki

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Kaj dobro, Pjevać Riki je na kvizu "razturil". Vsa čast!

   Izbriši
 41. odgovorila sem vprašanja in rešila učni list. Vprašanja so mi šla zelo dobro, pri učnem listu pa sem si malo pomagala z učbenikom in zvezkom
  lp

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, tako je tudi prav, da si pomagaš za naloge z dlovnega lista z učbenikom in zvezkom, da vidiš, kaj še ne znaš in si izpišeš, da boš naslednji teden odlično pripravljena za kviz.

   Izbriši
 42. Odgovoril sem na vsa vprašanj, na vprašanjih za ponavljanje pa sem, kar veliko vedel.
  Zadovoljn še naprej kot včeraj, ko sem vas videl MAČEK MURI

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. To je super, če boš dobro znal odgovoriti na vsa, ti je uspeh na kvizu že praktično zagarantiran. Ja vidiš jaz te pa nisem, bi mi moral kaj pomahati, pa bi imela srečanje na daljavo v času korone.

   Izbriši
 43. Pozdravljeni,
  odgovorila sem na vsa vprašanja in pogledala posnetke

  lp. VIRUS

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično. Rešena vprašanja za ponavljanje ti bodo prišla zelo prav na kvizu naslednji teden.

   Izbriši
 44. Pozdravljeni!
  Sem prebrala vsa vprašanja in odgovorila, nisem pa še napisala vseh odgovorov v zvezek, ampak jih bom do konca tega tedna.
  Lp,
  Melisojedka:)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Krasno, zapisani odgovori na vprašanja za ponavljanje ti bodo zelo pomagali pri kvizu v naslednjem tednu.

   Izbriši
 45. Pozdravljeni!
  Prebral sem besedilo,pogledal posnetke in ustno vadil vprasanja.
  Lp,KSI

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vesela sem zate, da si tako marljiv. Naslednji teden spet ponovi vprašanja ta preverjanje in zagotovo boš uspešen.

   Izbriši
 46. Pozdravljeni,
  odgovoril sem na vsa vprašanja in pogledal vse posnetke.
  Lp. Matic Dobravec

  OdgovoriIzbriši
 47. pozdravljeni!
  prebrala sem besedilo, pogledala vse videe in odgovorila na vprašanja. lep dan Vam želim, Simba

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super ti gre. Do naslednjega ure preveri, če znaš odgovoriti na vsa vprašanja iz preverjanja in si že na tričetrt do zmage.

   Izbriši
 48. Pozdravljeni,
  skopiral sem preverjanje, pogledal posnetke in rešil naloge ki ste jih napisali
  LP

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, sedaj do naslednje ure reši še vprašanja za ponavljanje, pa si že tik pred zmago.

   Izbriši
 49. Pozdravljena učiteljica,
  Odgovorila sem na vsa vpršanja,pogledala sem tudi filmčke,ki so mi pomagali in skopirala preverjanje,naredila sem 2 strani,jutri pa nadaljujem.
  Hvala vam,
  Lp.Kapitanka

  OdgovoriIzbriši
 50. Odlično ti gre. Samo tako naprej.

  OdgovoriIzbriši
 51. IMAM UPRASANJE ALI LAHKO TA KVIZ DELAS DVAKRAT ALI VEČKRAT DA SE PREVERJAS

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Samo v dogovoru z mano, mi pišeš in jaz ti dovolim in dodelim geslo. Tudi jaz imam vprašanje, kdo si ti? Pošlji mi prosim svoj vzdevek na email.

   Izbriši
 52. Pogledala sem videe in rešila vprašanja za ponavljanje in učni list.
  lp perutnina ptuj

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, potem pa samo še ne pozabi rešiti kviza .

   Izbriši
 53. Pozdravljena učiteljica,
  že danes sem preebrala besedilo v učbeniku in pogledala filmčke,ki so mi zelo pomagali.
  Hvala vam,
  Lp.Kapitanka

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Sedaj pa reši vprašanja za ponavljanje in utrjevanje in najkasneje do nedelje zvečer še kviz preverjanja. Srečno!

   Izbriši
 54. Pozdravljeni,
  prebral sem besedilo v učbeniku in rešil kviz. Zraven sem si tudi kaj zapisal.
  Lp. Matic Dobravec

  OdgovoriIzbriši
 55. Super,zdaj pa na zaslužene počitnice.

  OdgovoriIzbriši
 56. prebral sem si vse in rešil kviz
  maček muri

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Rezultatov tvojega kviza ni, prosim takoj mi sporoči na email, če si ga reševal s kakšnim drugim imenom.

   Izbriši
 57. Pozdravljeni,
  prebral sem vse in resil za prejsnji teden(pozabil sem napisati),kmalu bom tudi kviz
  Lep pozdrav Charlie Chaplin

  OdgovoriIzbriši
 58. Pozdravljena učiteljica,
  Rešila sem vprašanja za ponavljanje in utrjevanje,kviz bom rešila danes ali jutri.
  Lp.Kapitanka

  OdgovoriIzbriši
 59. Pozdravljena učiteljica,
  Rešila sem kviz,mislim da mi je šlo dobro,
  Lp.Kapitanka

  OdgovoriIzbriši
 60. Res ti je šlo dobro in ti čestitam za tvoj trud in uspeh. Zdaj pa se moraš malo spočiti in si privošči lepe počitnice in malo oddiha od dela.

  OdgovoriIzbriši
 61. Pozdravljeni!
  Sem rešila kviz, sem imela vse prav razen enega vprašanja.
  želim lepe počitnice,
  Melisojedka:)

  OdgovoriIzbriši
 62. Pozdravljena, sem videla, da si trenutno na prvem mestu. Čestitam. Tudi tebi lepe počitnice!

  OdgovoriIzbriši
 63. Pozdravljeni,
  prebral sem besedilo in pogledal videje
  Lep pozdrav
  Charlie Chaplin

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, pripravi se na kviz s pomočjo vprašanj na blogu. Vso srečo!

   Izbriši
 64. slonček Dumbo7. maj 2020 ob 09:24

  Vse sem prebrala in si zapisala snov
  lp

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super. Zdaj pa se pripravi na 2.kviz s pomočjo vprašanj na blogu. Držim pesti:)

   Izbriši
 65. Živijo,
  sem si prebrala in pogledala vse za današnji uri etike.
  Lep pozdrav vsem,
  Mehiški Aksolotl

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, zdaj pa se s pomočjo vprašanj dobro pripravi na k2. kviz. Vso srečo!

   Izbriši
 66. Pozdravljeni!
  Sem prebrala snov ter ogledala filmčke.
  Lp,
  Melisojedka :)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Krasno. Zdaj pa se pripravi na 2. kviz s pomočjo vprašanj na blogu. Držim pesti:)

   Izbriši
 67. Pozdravljeni!
  Prebral sem snov in skopiral preverjanje. Pošljem na mail ko ga rešim.
  LP

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Želim ti vso srečo na 2. kvizu preverjanja v tem tednu.

   Izbriši
 68. Pozdravljeni
  Prebral sem in pogledal posnetke
  Lp,KSI

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Fino, zdaj pa odgovori na vprašanja za ponavljanje, da boš pripravljen na 2.kviz.

   Izbriši
 69. pozdravljeni
  za danasnji uri etike sem use prebrala in si ogledala filmčke
  lp.
  epidemija

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Lepo, da te spet berem in da si delavna. Dobro se pripravi na 2. kviz preverjanja s pomočjo vprašanj, ki sem vam jih posredovala na blog.

   Izbriši
 70. Pozdravljeni,
  vse kar je bilo potrebno narediti sem naredil po navodilih.
  Lp, Citam

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično. Zdaj pa se s pomočjo vprašanj dobro pripravi na 2. preverjanje znanja. SEMdala več časa, tako da kar mirno, brez naglice. Želim ti veliko uspeha.

   Izbriši
 71. dober dan
  prebrala sem besedilo in pogledala videe
  lp, ljubljanske mlekarne

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Super, sedaj se s pomočjo vprašanj dobro pripravi na 2. kviz preverjanja. Držim pesti:)

   Izbriši
 72. Rad bi sporočil, da sem prejšnjič oprail preverjanj samo pod imenom :)
  Maček Muri

  OdgovoriIzbriši
 73. Pozdravljeni,
  odgovorila sem na vsa vprašanja za pripravo na 2. kviz prevrjanja

  lp. VIRUS

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, če ti je šlo dobro, pa kar v akcijo na kviz.

   Izbriši
 74. odgovoril sem na vsa uprašanja, samo na 33 ne ker nevem kaj pomeni
  CR7

  OdgovoriIzbriši
 75. Hja, bo treba malo pobrskati po blogu in internetu...:)

  OdgovoriIzbriši
 76. Malo sem ponavljal za kviz
  KSI

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Potrudi se še za kvviz ocenjevanja naslednji teden in si zmagal:)

   Izbriši
 77. odgovorila sem na vprašanja in ze resila kviz
  lp, Epidemija

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vidim, da izvrstno. Potrudi se tudi za kviz ocenjevanja. Držim pesti.

   Izbriši
 78. Vidim, da izvrstno. Čestitam!

  OdgovoriIzbriši
 79. Pozdravljeni! Sem pogledala posnetek ter rešila kviz. Zelo mi je bila všeč predstavitev Intervju s podjetnikom.
  lep pozdrav,
  Melisojedka

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Čestitke za odličen rezultat na kvizu in tvoje vestno in učinkovito delo. Tudi meni se zdi predstavitev odlična in vsebinsko bogata in sem vesela, da je všeč tudi tebi:)Pohvale bo tudi avtorica gotovo vesela:)

   Izbriši
 80. Pozdravljeni,
  sem vse prebrala, rešila test in naredila miselni vzorec o globalizaciji. Ta teden sem bila prisotna tudi pri zgodovini in sem tudi tam komentirala.
  Lep pozdrav vsem,
  Mehiški Aksolotl

  OdgovoriIzbriši
 81. Si zelo marljiva in ti gre odlično. Tudi pri kvizu. ČestitaM!

  OdgovoriIzbriši
 82. Pozdravljeni,
  sem prebrala navedene strani v učbeniku in blog, raziskovalne pa sem bom lotila, če bom imela dovolj časa in volje, saj imam trenutno kar precej dela. Tdui pri zgodovini sem bila ta teden prisotna in tam komentirala.
  Lep pozdrav,
  Mehiški Aksolotl

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Res si marljiva. Popolnoma razumem, da imaš precej dela, če pa se boš kasneje lotila raziskovalne naloge, tudi če se ti bo časovno zavlekla, bom zelo vesela, saj je naloga vedno aktualna in me zanimajo vaša dognanja.

   Izbriši
 83. Pozdravljeni!
  Naredila sem vse potrebno, prebrala vse strani. Za raziskovalno nalogo pa nisem prepričana, da imam dovolj časa.
  Lep pozdrav,
  Simba

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Bila si učinkovita. Raziskovalna naloga ni obvezna, je pa za vsakega vedno lahko tudi kasnejši projekt, saj je vedno aktualna.

   Izbriši
 84. Pozdravljeni!
  Sem prebrala snov v učbeniku in tukaj.
  Lp,
  Melisojedka:)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prima, morda naslednje delo že v šolskih klopeh?

   Izbriši
 85. Pozdravljeni!

  prebral sem use

  Lp

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlično, kot kaže boš delo kmalu lahko nadaljeval v šoli:)

   Izbriši
 86. Pozdravljeni,
  prebral sem dana besedila v učbeniku.
  Lep pozdrav
  Charlie Chaplin

  OdgovoriIzbriši

Veselim se vaših komentarjev. Prosim, da upoštevate spoštljiv odnos in pozitivno naravnanost.